​Många vill engagera sig i jul – fler volontäruppdrag efterlyses

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 09:20 CET

Varannan svensk engagerar sig ideellt och inför julen ökar vår vilja att engagera oss ideellt. Volontärbyrån förmedlar ideella uppdrag från organisationer över hela landet och får nu in extra många intresseanmälningar till uppdragen. Många hör av sig till Volontärbyrån för att få veta var de kan hjälpa till och nu efterlyser Volontärbyrån fler volontäruppdrag från föreningar.

Årets volontär 2018 hjälper äldre att hänga med i tekniken

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 07:52 CET

Gunilla Yhuel Sätterberg, engagerad i SeniorNet Botkyrka, har i dag på Internationella frivilligdagen utsetts till Årets volontär 2018 av Volontärbyrån. Gunilla brinner för att minska det digitala utanförskap som många äldre lever i. Bland annat har hon startat en ”mobiljunta”, där äldre hjälper varandra att förstår sina smarta telefoner och surfplattor.

De är finalister i Årets volontär

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 12:44 CET

Nu har tio finalister utsetts till Årets volontär. Det är den ideella verksamheten Volontärbyrån som för andra året i rad delar ut utmärkelsen och fram till nomineringsstoppet hade 118 nomineringar kommit in från ideella organisationer över hela Sverige. Årets volontär koras på Internationella frivilligdagen den 5 december.

Volontärbyrån utser Årets volontär på Frivilligdagen

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 09:15 CEST

Den ideella verksamheten Volontärbyrån utser för andra året i rad Årets volontär på FN:s Internationella frivilligdag den 5 december. Ideella organisationer har fram till den 29 oktober möjlighet att nominera någon av sina frivilliga som förtjänar extra uppmärksamhet för sitt engagemang.

Volontärbarometern: Medmänsklighet och meningsfullhet driver ideellt engagemang

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 07:30 CEST

Drygt hälften av den svenska befolkningen engagerar sig ideellt. Många vill bli volontärer, framförallt för att stödja och hjälpa andra, och för att påverka samhällsutvecklingen. 92 procent av volontärerna säger att de själva fått ett mer meningsfullt liv. Det visar en ny rapport om det ideella engagemanget som Volontärbyrån har tagit fram.

Nytt lektionsmaterial ska minska kunskapsklyftan om ideell sektor

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 09:48 CEST

Det saknas skolundervisning om föreningslivets roll i demokratin, något som även regeringen påpekat i en utredning om civilsamhället. Därför har den ideella verksamheten Volontärbyrån tagit fram ett lektionsmaterial för gymnasiet om just föreningsliv och ideellt engagemang. Bland annat berörs föreningslivets betydelse i det svenska samhället och vad det innebär att vara ideellt engagerad.

– I Sverige är varannan svensk engagerad och vi har nästan en kvarts miljon föreningar. Trots det saknas i mångt och mycket undervisning om ideellt engagemang i gymnasieskolan, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån. Ett starkt föreningsliv är otroligt viktigt och värdefullt, både för att upprätthålla vårt demokratiska samhälle och för individerna som engagerar sig, och det vill vi förmedla genom vårt nya lektionsmaterial.

Lektionsmaterialet riktar sig till elever i gymnasiets årskurser ett och två, främst inom samhällskunskapen.

– Ideell sektor och ideellt engagemang är väsentliga för att klara framtida samhällsutmaningar, säger Mats Johnsson, legitimerad lärare och ämnesansvarig i samhällskunskap på Nacka gymnasium. Samtidigt är detta ett viktigt område som många lärare glömmer. Vi i skolan behöver bli bättre på att förmedla kunskap om föreningsliv till eleverna och hur de genom engagemang själva kan vara med och påverka och bidra till samhällsutvecklingen.

För mer information, kontakta:
Anna Snell, kommunikationsansvarig
Telefon: 073 554 2323, e-post: anna.snell@volontarbyran.org

Ladda ner lektionsmaterialet kostnadsfritt här:  www.volontarbyran.org/lektionsmaterial/ideellt-engagemang-i-sverige

Volontärbyrån har tagit fram lektionsmaterialet inom projektet ”Ideellt engagemang skapar kraft för ungdomar”, med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Projektets syfte är att främja kunskap om ideellt engagemang bland unga och visa på praktiska möjligheter till engagemang. Inom projektet har Volontärbyrån även tagit fram en film, där fyra unga volontärer berättar om sitt engagemang. Filmen utgör även en del av lektionsupplägget. Lektionsmaterialet finns att ladda ner kostnadsfritt på Volontärbyråns hemsida och kommer även att spridas till landets gymnasielärare på olika sätt.

Film om ideellt engagerade personer: https://www.youtube.com/watch?v=d9TlP7SScmw

Regeringens civilsamhällesutredning: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/02/sou201613/

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer som vill engagera sig ideellt och organisationer som behöver volontärer till sin verksamhet på webbplatsen www.volontarbyran.org. Utöver förmedling av ideella uppdrag erbjuder vi stöd och utbildning till ideella organisationer inom området volontärsamordning, det vill säga att rekrytera, samordna och leda frivilliga.
Volontärbyrån är en del av Forum - idéburna organisationer med social inriktning. 

Det saknas skolundervisning om föreningslivets roll i demokratin, något som även regeringen påpekat i en utredning om civilsamhället. Därför har den ideella verksamheten Volontärbyrån tagit fram ett lektionsmaterial för gymnasiet om just föreningsliv och ideellt engagemang. Bland annat berörs föreningslivets betydelse i det svenska samhället och vad det innebär att vara ideellt engagerad.

Läs vidare »

​Volontärbyråns nya film ska väcka intresse för ideellt engagemang bland unga

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 09:58 CEST

Den ideella verksamheten Volontärbyrån vill med sin nya kampanjfilm inspirera fler unga att engagera sig ideellt. Trots att många ideella organisationer kontinuerligt söker fler volontärer är det inte alltid lätt att hitta varandra, och kampanjen ska därför visa att det är enklare än man tror att engagera sig ideellt.

Mahfozullah ”Maffe” Ganji är Årets volontär

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:30 CET

​Glädje som smittar av sig, ett stort ansvar för sina uppgifter i föreningen och en positiv energi för allt han tar för sig. Det kännetecknar Årets volontär Maffe, 17 år, styrelseledamot och engagerad i ungdomsorganisationen Tamam Lund.

Frivilligdagen 5/12: Ideellt engagemang skapar ökad tillit

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 15:51 CET

Ideellt engagemang bidrar till samhällsinnovation, skapar tillit och är viktigt i en demokrati. Varannan svensk engagerar sig ideellt och det förtjänar att lyftas och hyllas. Men det är viktigt att komma ihåg att ideellt engagemang inte är samma som "gratis arbetskraft". Det skriver Volontärbyråns verksamhetsledare Maria Alsander med anledning av Frivilligdagen i en debattartikel i Syre.

​Ideellt engagemang positivt för studenters välmående och CV

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 14:16 CET

Många studenter engagerar sig ideellt vid sidan av sina studier, vilket visar sig leder till mer kunskap, en känsla av att vara behövd, bättre hälsa och meriter till CV:t. Det visar en undersökning som den ideella verksamheten Volontärbyrån gjort bland studenter som engagerar sig ideellt.

-Det finns ett stort intresse bland studenter att engagera sig ideellt vid sidan av sina studier, säger Emelie Edin, projektledare på Volontärbyrån. Vår undersökning visar att engagemanget ger väldigt mycket tillbaka till den som är volontär, framförallt på det personliga planet. Men vi ser också att det ideella engagemanget kan vara en viktig pusselbit i studenternas väg in i arbetslivet.

Det vanligaste är att studenterna engagerar sig regelbundet. 36% engagerade sig en eller flera gånger i veckan, 38% någon gång i månaden och 26 procent en eller enstaka gånger under året. Nästan alla, 96% säger att de kan tänka sig att fortsätta sitt engagemang framöver.

-Det bästa med mitt ideella engagemang är jag får ge något tillbaka till andra, säger Camilla Mourad, stödperson på Brottsofferjouren som studerat vid Uppsala universitet inom ramen för sitt program i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Jag är student inom statsvetenskap och har även läst mänskliga rättigheter. Genom mitt ideella engagemang får jag praktisk erfarenhet inom ett område som jag är intresserad av. Tack vare mitt engagemang hos Brottsofferjouren blev jag också inspirerad att börja läsa kriminologi som valbar kurs.

Volontärportal för studenter i Uppsala
Volontärbyrån vill tillsammans med Uppsala Universitet stödja studenternas ideella engagemang. Sajten Studentvolontär i Uppsala (http://www.studentvolontaruppsala.se/) samlar ideella uppdrag i Uppsala så att studenter enkelt kan engagera sig. Emelie Edin är projektledare för samarbetet med Uppsala universitet.

- Vi ser att det finns ett konstant behov av volontärer i Uppsalas föreningsliv, där studenters engagemang och kunskaper ofta är speciellt efterfrågade, säger Emelie Edin. Vi vill underlätta för människor att hitta in i ett engagemang och därför tycker vi att det är så roligt att jobba aktivt mot studenterna – det finns så mycket engagemang som vi vill vara med och ta tillvara på!


Fakta från Volontärbarometern
Volontärbarometern genomförs varje år av den ideella verksamheten Volontärbyrån. Enkäten genomfördes i mars 2017 och skickades ut till alla som hade sökt ett volontäruppdrag via Volontärbyrån under 2016. Enkäten hade 1811 svarande, en svarsfrekvens på 32 procent. Av dessa angav 196 att de var studerande samt hade engagerat sig ideellt under 2016, och sammanställningen nedan bygger på svar från studenter.

Topp 5 – områden för engagemang (studenter)

(flera val möjliga)

Barn och ungdom 47 %

Integration och asylsökande 36 %

Social gemenskap 27%

Kvinnor 22%

Mänskliga rättigheter 22%

Topp 5 – uppgifter för engagemang (studenter)

Praktiskt arbete: 33%
Utbildning och språk: 31%
Insamling: 20%
Ledaruppdrag:17%
Stöd och rådgivning: 16%

Vad har du fått ut av ditt ideella engagemang? (studenter)

90% har fått kunskap och erfarenhet
89% hjälpt och stöttat andra människor
88% har haft roligt
88% har utvecklats som person
85% känner mig behövd och uppskattad
72% mår bättre
72% har fått ett mer meningsfullt liv
71% har fått meriter till CV:t
69% känner att jag har förbättrat samhället

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer som vill engagera sig ideellt och organisationer som behöver volontärer till sin verksamhet på webbplatsen www.volontarbyran.org. Utöver förmedling av ideella uppdrag erbjuder vi stöd och utbildning till ideella organisationer inom området volontärsamordning, det vill säga att rekrytera, samordna och leda frivilliga.
Volontärbyrån är en del av Forum - idéburna organisationer med social inriktning. 

Många studenter engagerar sig ideellt vid sidan av sina studier, vilket visar sig leder till mer kunskap, en känsla av att vara behövd, bättre hälsa och meriter till CV:t. Det visar en undersökning som den ideella verksamheten Volontärbyrån gjort bland studenter som engagerar sig ideellt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • anojnaer.spdnebjllpu@vhcolckonvbtajnrbmyyrhcanfi.opvrgrr
  • 073 554 23 23
  • 08- 24 14 00

Om Volontärbyrån

Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle.

Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org

Adress

  • Volontärbyrån
  • Hantverkargatan 3F
  • 112 21 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar