Skip to main content

Taggar

Volontärbarometern 2015

Volontärbarometern 2015

Dokument   •   2016-06-16 14:28 CEST

Volontärbyråns organisationsbarometer 2015

Volontärbyrån har genomfört en enkätundersökning bland volontärsamordnare på de ideella organisationer som använt Volontärbyrån det senaste året. Undersökningen hade drygt 300 svarande. Undersökningen visar att 75 procent ser att behovet av frivilliga krafter ökat de senaste åren. Däremot menar endast var tredje samordnare att de har en trygg finansiering som stödjer volontärverksamheten.

Volontärbarometern

Volontärbarometern

Dokument   •   2014-06-05 09:00 CEST

Undersökningen har genomförts av Volontärbyrån. 1064 personer har svarat på undersökningen av de totalt 4410 tillfrågade personerna.

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011

Dokument   •   2011-11-03 04:00 CET

Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang. Volontärbarometern 2011 - den senaste undersökningen som lanserades i november 2011.

Volontärbarometern 2010

Volontärbarometern 2010

Dokument   •   2011-02-14 16:29 CET

Hela undersökningen 2010

Intervju med två volontärer kring deras volontärengagemang

Två volontärer svarar på frågor om varför de ville bli volontärer och vad de får ut av sitt engagemang.

Idag genomför Myrorna ett guerilla event i Stockholm som till aktivitetsbredd och omfattning sannolikt är det största som genomförts i Sverige, ca 50 000 stockholmare, allt ifrån hemlösa till direktörer, kommer att få någon form av direkt kontakt med Myrorna under dagen. Sammantaget genomförs mer än 80 aktiviteter av över 700 personer i Stockholm både inom och utanför Myrornas verksamhet.