Skip to main content

Ny undersökning: Föräldrar stressade i trafiken

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2018 09:00 CEST

Nästan hälften av alla föräldrar du möter i trafiken är stressade, enligt Volvias nya undersökning. Foto: Unsplash

Nästan hälften av alla föräldrar du möter i trafiken är stressade, visar en undersökning genomförd av Volvia Försäkringar. Det är tidsbrist och trafiksituationen som höjer bilförarnas puls. Dessutom är det i storstäderna vi stressar mest, och kvinnorna är mer stressade än männen.


Är du stressad när du sitter bakom ratten? Det är du inte ensam om. Enligt en undersökning från Volvia Försäkringar, känner sig så många som 44% av landets föräldrar stressade när de kör bil, och 1 av 3 upplever dessutom att det påverkar kvaliteten på deras bilkörning – och endast 7% säger sig inte alls påverkas.

Bland undersökningens respondenter anger 35 % att de har blivit mer stressade i trafiken sedan de fått barn. De som i högst grad har blivit mer stressade i trafiken sedan de blivit föräldrar, är de med förskolebarn mellan 4-6 år.

– Att fler än en tredjedel av föräldrarna känner sig mer stressade i trafiken sedan de fått barn känns väldigt bekymmersamt. Dessutom stressas det i samband med lämning, och att köra uppstressad vid skolor eller förskolor där många barn vistas, innebär en risk för barnen. Det är klokt att prata med sina barn om trafiksäkerhet och vad de ska tänka på i situationer där det är mycket trafik. Dessutom kan det vara bra att göra sina barn uppmärksamma på att det är viktigt att den som kör kan koncentrera sig, särskilt eftersom barn som skriker och bråkar i bilen är en källa till stress för många föräldrar, säger Sofia Bergfors, marknadschef på Volvia.


Topplista: Därför känner sig svenska föräldrar stressade i trafiken
1. Jag har tider att passa
2. Bilen bakom mig har för kort avstånd fram till min bil
3. Det är mycket trafik
4. Jag har barn i bilen som skriker och bråkar
5. Jag inte har kontroll på trafiksituationen
6. Jag ska lämna barn och sedan hinna till jobbet i tid

I undersökningen märks ett par skillnader. Till exempel så utmärker sig föräldrarna i storstäder. De är i högre grad stressade bakom ratten – jämfört med övriga riket. Också kvinnor och män skiljer sig åt. Kvinnorna är mer stressade, och när det kommer till frågan om huruvida man har blivit mer stressad i trafiken, sedan man blivit förälder svarar kvinnorna i undersökningen i högre grad ja. Bland kvinnorna är det 40% som känner sig mer stressade bakom ratten i och med föräldraskapet, jämfört med männens 29%.

Hur kan då stressen undvikas?
– Planering är A och O. Kolla upp din resrutt i förväg, till exempel på Waze, försök att åka tidigare från jobbet de dagar du behöver hämta tidigare, undvik i största möjliga mån att köra bil i rusningstrafik. Tidsnöd är ju den främsta källan till stressen. Generellt så kan det vara bra att tänka på att stressen påverkar oss negativt, och ökar risken för olyckor i trafiken – så det är viktigt att ta detta på allvar, avslutar Sofia Bergfors på Volvia.

Resultat från undersökningen:

 • Händer det att du känner dig stressad i trafiken när du kör bil?
  Nej, aldrig (13%)
  Ja, men väldigt sällan (43%)
  Ja, ibland (36%)
  Ja, ofta (8%)
 • Har din stressnivå i trafiken ändrats på något sätt sedan du fick barn?
  Jag är mindre stressad (11%)
  Jag är mer stressad (35%)
  Är varken mer eller mindre stressad (46%)
  Vet ej (8%)
 • I vilken utsträckning upplever du att stress påverkar kvaliteten på ditt bilkörande?
  Inte alls (7%)
  I ganska liten utsträckning (41%)
  Varken eller (19%)
  I ganska stor utsträckning (30%)
  I mycket stor utsträckning (3%)

Om undersökningen

Insikterna bygger på en undersökning genomförd av Inizio under september 2018, på uppdrag av Volvia Försäkringar. Undersökningen inkluderade sammanlagt 1096 föräldrar med barn i åldrarna 0-15 år.

Fakta om Volvia


Volvia, som från början var Volvos eget försäkringsbolag, specialiserar sig på försäkringar för Volvo. Volvia har i flera år jobbat aktivt med frågor inom barnsäkerhet. Med initiativ som ”Barnsäkerhetens dag” och ”Baklängesmarschen” har Volvia riktat fokus mot barnens rätt att alltid sitta säkert i bilen. Volvia ingår sedan 2001 i Försäkringsbolaget If och finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.