Skip to main content

Bilmarknaden februari 2018

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2018 22:09 CET

Bilmarknaden februari 2018

Under årets andra månad noteras små förändringar på fordonsmarknaden jämfört med februari 2017. Privatmarknaden fortsatte att minska, nu för femte månaden i rad. Tjänstebilsmarknaden som under lång tid varit motorn i svensk bilmarknad ökade med måttliga 2% i februari. 

Nyregistreringar

I februari nyregistrerades 36 667 fordon varav 27 076 personbilar och 3 722 lätta lastbilar. På personbilar var Volvo största märke med 24,7% av registreringarna, därefter Volkswagen med 14,5% och Kia med 6,3% andel. Personbilsregistreringarna minskade i februari med 2,0% jämfört med samma månad 2017.

Hittills i år har 50 102 personbilar och 7 455 lätta lastbilar nyregistrerats. Personbilsregistreringarna har minskat med 1,7% och lätta lastbilar har minskat med 2,2% jämfört med samma period 2017.

Nyregistreringar    Februari   Utv vs. 2017 YTD 2018 Utv vs. 2017
Personbil   27 076 -2,0% 50 102 -1,7%
Lätt lastbil (<3,5t)
3 722 -6,6% 7 455 -2,2%
Tung lastbil (>16t) 404 +16,4% 875 +16,5%
Släp 2 162
-5,8% 4 537 +5,1%
Husbil 183 +56,4% 264 +57,1%
Övrigt   3 120 +14,0% 6 824 +6,8%
TOTAL   36 667   -1,2% 70 213 -0,2%


Försäljning nya bilar

Under februari såldes 24 352 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta motsvarar en minskning med 1,0% eller 244 bilar jämfört med februari 2017. Flest nya bilar sålde Volvo med 23,8% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,9% och Kia med 6,6%

Hittills i år har 46 816 nya bilar sålts, en minskning med 1,2% jämfört med motsvarande period 2017. 

Försäljning nya bilar    Februari YTD 2018
Antal bilar   24 352 46 816
Utveckling vs 2017 (%) -1,0% -1,2%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   -244 -560

 

Privatmarknaden

I februari såldes 12 517 nya bilar på privatmarknaden vilket är en minskning med 6,4% jämfört med februari 2017. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 12,6% marknadsandel, därefter Volvo med 12,4% och Toyota med 8,5%.

Hittills i år har 24 687 nya bilar sålts på privatmarknaden, en minskning med 4,5% jämfört med samma period 2017. 

Privatmarknaden Februari YTD 2018
Antal bilar   12 517
24 687
Andel av totalmarknaden 51% 53%
Utveckling vs 2017 (%) -6,4% -4,5%
Utveckling vs 2017 (antal bilar) -851 -1 175

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 2,0% februari jämfört med samma månad förra året och landade därmed på 7 672 bilar. Största märke var Volvo med 35,9% marknadsandel, därefter Volkswagen med 17,8% och BMW med 7,7% andel.

Hittills i år har 15 247 nya bilar sålts på tjänstebilsmarknaden, en ökning med 2,4% jämfört med motsvarande period 2017.

Tjänstebilsmarknad* Februari YTD 2018
Antal bilar   7 672 15 247
Andel av totalmarknaden   32% 33%
Utveckling vs 2017 (%)   +2,0% +2,4%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   +153 +363

* Vanliga företag och Leasingbolag - brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

 

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i februari med 4,2% eller 1 215 bilar jämfört med motsvarande månad 2017. Genomsnittlig tid i lager för bilar sålda i februari var 84 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF - bilar <10 år  Februari YTD 2018
Antal bilar   30 119 61 923
Utveckling vs 2017 (%)   +4,2% +7,0%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   +1 215 +4 078
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning   84 dagar 83 dagar

 

Statistik och rapporter från vroom

Från och med 2018 publicerar vroom månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil ingår i den månadsvisa rapporteringen.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

 Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Följande tre rapporter publiceras månadsvis; 

✓ Nyregistreringar 

- visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar

✓ Försäljning nya bilar PB

- visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden

✓ Försäljning nya bilar LLB 

- visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden

vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

vroom.nu