Skip to main content

Bilmarknaden februari 2019

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2019 20:04 CET

Bilmarknaden februari 2019

För åttonde månaden i rad backade bilmarknaden i februari jämfört med samma månad förra året, både avseende nyregistreringar och försäljning. Hittills i år har personbilar backat med 13% i nyregistreringar och 19% om man tittar på försäljning. Lätta lastbilar har minskat med 20% respektive 30% jämfört med samma period 2018. 

Nyregistreringar

I februari nyregistrerades 20 138 personbilar vilket är en minskning med 17% jämfört med februari 2018. Största märke var Volvo med 19,5% av registreringarna, därefter Volkswagen med 16,0% och Kia med 8,2% andel. Hittills i år har 43 641 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 13% jämfört med samma period 2018.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 15% i februari jämfört med samma månad 2018. Totalt nyregistrerades 3 153 lätta lastbilar i februari. Största märke var Volkswagen med 27,1% av registreringarna, därefter Ford med 23,7% och Renault med 10,1% andel. Hittills i år har 5 933 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 20% jämfört med samma period 2018.

Nyregistreringar   februari 2019   Utv vs. 2018 YTD 2019 Utv vs. 2018
Personbil 23 138 -17% 43 641 -13%
Lätt lastbil (<3,5t)
3 153 -15% 5 933 -20%
Tung lastbil (>16t)  464 +15% 878 +/- 0%
Släp  2 333
+8% 4 500 -1%
Husbil 85 -54% 122 -54%
Övrigt 3 726 +68% 7 918 +16%
TOTAL                    32 899       -10% 62 922 -10%


Försäljning nya bilar

I februari månad såldes 19 528 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en minskning med 20% jämfört med februari 2018. Flest nya bilar sålde Volvo med 19,7% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,7% och Kia med 9,4%.

Hittills i år har 38 033 nya personbilar sålts vilket är en minskning med 19% jämfört med samma period 2018.

Försäljning nya bilar februari 2019 YTD 2019
Antal bilar  19 528 38 033
Utveckling vs 2018 (%)   -20% -19%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)  -4 956 -9 068

 

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i februari 9 787 nya bilar vilket är en minskning med 23% jämfört med februari 2018. Mest sålda märke på privatmarknaden var Kia med 11,9% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,7% och Volvo med 10,1%.

Hittills i år har 19 437 nya personbilar sålts på privatmarknaden vilket är en minskning med 23% jämfört med samma period 2018.

Privatmarknaden    februari 2019 YTD 2019
Antal bilar  9 787
19 437
Andel av totalmarknaden  50% 51%
Utveckling vs 2018 (%)   -23% -23%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)

  - 2 931

-9 068

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 13% i februari jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 6 629 bilar. Största märke var Volvo med 35,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,9% och BMW med 7,6% andel.

Hittills i år har 12 906 nya personbilar sålts på tjänstebilsmarknaden vilket är en minskning med 15% jämfört med samma period 2018.

Tjänstebilsmarknad*     februari 2019 YTD 2019
Antal bilar 6 629 12 906
Andel av totalmarknaden 34% 32%
Utveckling vs 2018 (%)   -13% -15%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   -999 -2 297

* Vanliga företag och Leasingbolag - brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

 

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i februari med 2% jämfört med februari 2018. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 74 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF - bilar <10 år     februari 2019 YTD 2019
Antal bilar 27 744 55 853
Utveckling vs 2018 (%) -2% -4%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   -454 -2 153
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning  72 dagar 74 dagarr

 

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Följande tre rapporter publiceras månadsvis; 

✓ Nyregistreringar 

- visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar

✓ Försäljning nya bilar PB

- visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden

✓ Försäljning nya bilar LLB 

- visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden. 

vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

 vroom.nu