Skip to main content

Bilmarknaden januari 2019

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2019 16:17 CET

Bilmarknaden januari 2019

Bilåret 2019 började som det förra slutade. Nedåt både i nyregistreringar och försäljning. Mest tungt är det på lätta lastbilar där försäljningen minskade med 34% i januari jämfört med samma månad 2018. Värt att notera för januari är att Kia blev största märke på privatmarknaden med 11,6% marknadsandel.

Nyregistreringar

I januari nyregistrerades 20 510 personbilar vilket är en minskning med 11% jämfört med januari 2017. Största märke var Volvo med 19,7% av registreringarna, därefter Volkswagen med 13,2% och Kia med 8,6% andel.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 26% i januari jämfört med samma månad 2018. Totalt nyregistrerades 2 781 lätta lastbilar i januari. Största märke var Volkswagen med 35,7% av registreringarna, därefter Ford med 15,4% och Peugeot med 10,1% andel.

Nyregistreringar   januari 2019   Utv vs. 2018
Personbil 20 510 -11%
Lätt lastbil (<3,5t)
2 781 -26%
Tung lastbil (>16t)  413 -12%
Släp  2 166
-9%
Husbil 37 -54%
Övrigt 4 192 +13%
TOTAL                    30 099       -10%


Försäljning nya bilar

I januari månad såldes 18 532 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en minskning med 18% jämfört med januari 2018. Flest nya bilar sålde Volvo med 19,7% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,2% och Kia med 8,6%.

Försäljning nya bilar januari 2019
Antal bilar  18 532
Utveckling vs 2018 (%)   -18%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)  -4 087

 

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i januari 9 652 nya bilar vilket är en minskning med 22% jämfört med januari 2018. Mest sålda märke på privatmarknaden var Kia med 11,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,2% och Volvo med 10,2%.

Privatmarknaden    januari 2019
Antal bilar   9 652
Andel av totalmarknaden  55%
Utveckling vs 2018 (%)   -22%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)

  -2 725

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 17% i januari jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 6 311 bilar. Största märke var Volvo med 33,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 15,3% och BMW med 9,3% andel.

Tjänstebilsmarknad*     januari 2019
Antal bilar  6 311
Andel av totalmarknaden 34%
Utveckling vs 2018 (%)   -17%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   -1 268

* Vanliga företag och Leasingbolag - brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

 

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i januari med 6% jämfört med januari 2018. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 75 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF - bilar <10 år     januari 2019
Antal bilar 28 066
Utveckling vs 2018 (%) -6%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   -1 741
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning  75 dagar

 

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Följande tre rapporter publiceras månadsvis; 

✓ Nyregistreringar 

- visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar

✓ Försäljning nya bilar PB

- visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden

✓ Försäljning nya bilar LLB 

- visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden. 

vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

 vroom.nu