Skip to main content

Bilmarknaden juni 2019

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2019 19:15 CEST

Bilmarknaden Juni 2019

Som väntat blev det en mycket kraftig minskning av nyregistreringar i juni månad. Personbilar backade med 50% och lätta lastbilar minskade med 73% jämfört med juni 2018. Anledningen till dessa stora nedgångar är främst bonus malus-systemet som infördes den 1 juli 2018. Detta fick till följd att stora volymer bilar nyregistrerades i juni 2018 för att undvika högre fordonsskatt.

Sedan bonus malus infördes för 12 månader sedan har både nyregistreringar och försäljning av personbilar och lätta lastbilar minskat varje månad jämfört med samma månad ett år tidigare. På rullande 12 månader har antalet nyregistrerade personbilar minskat med 27% eller drygt 110 000 bilar.

Fortsatt ökning av laddbara bilar

Andelen laddbara bilar fortsätte att öka i juni. Totalt nyregistrerades 1 875 elbilar vilket är en ökning med 479% jämfört med juni 2018. Den mest nyregistrerade elbilsmodellen var Tesla Model 3 med 697 bilar, därefter Renault Zoe med 229 bilar och Tesla Model S med 222 bilar.

Hittills i år står elbilar för 5,1% av alla nyregistreringar, laddhybrider står för 6,5%. Motsvarande period 2018 stod elbilar enbart för 1,0% samtidigt som bilar med laddhybridteknik stod för 5,0%.

Nyregistreringar

I juni nyregistrerades 31 678 personbilar vilket var en minskning med 50% jämfört med juni 2018. Största märke var Volvo med 18,0% av registreringarna, därefter Volkswagen med 10,8% och Kia med 7,9% andel. Hittills i år har 166 265 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 24% jämfört med samma period 2018.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 73% i juni jämfört med samma månad 2018. Totalt nyregistrerades 4 532 lätta lastbilar i juni. Största märke var Volkswagen med 26,8% av registreringarna, därefter Renault med 22,2% och Mercedes med 11,8% andel. Hittills i år har 22 988 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 44% jämfört med samma period 2018.

Nyregistreringar   Juni 2019   Utv vs. 2018 YTD 2019 Utv vs. 2018
Personbil 31 678 -50%   166 265 -24%
Lätt lastbil (<3,5t)
4 532 -73%   22 988 -44%
Tung lastbil (>16t) 1 169 +130% 4 050   +32%
Släp  5 673
-12%   26 273   -4%
Husbil 453 -86%  2 042 -66%
Övrigt 5 388 +25%  29 815 +24%
TOTAL                          48 893       -49%   251 433 -22%


Försäljning nya bilar

I juni månad såldes 26 682 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en minskning med 34% jämfört med juni 2018. Flest nya bilar sålde Volvo med 18,4% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,3% och Kia med 8,5%.

Hittills i år har 143 510 nya personbilar sålts vilket är en minskning med 22% jämfört med samma period 2018.

Försäljning nya bilar Juni 2019 YTD 2019
Antal bilar  26 682   143 510
Utveckling vs 2018 (%)   -34% -22%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)  -13 961 -40 166

 

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i juni 12 848 nya bilar vilket är en minskning med 40% jämfört med juni 2018. Mest sålda märke på privatmarknaden var Toyota med 10,1% marknadsandel, därefter Kia med 10,1% och Volkswagen med 9,5%.

Hittills i år har 71 854 nya personbilar sålts på privatmarknaden vilket är en minskning med 27% jämfört med samma period 2018.

Privatmarknaden    Juni 2019 YTD 2019
Antal bilar 12 848
 71 854
Andel av totalmarknaden  48% 50%
Utveckling vs 2018 (%)   -40% -27%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)

     -8 526

-26 149

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 42% i juni jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 7 639 bilar. Största märke var Volvo med 24,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,9% och Audi med 9,0% andel.

Hittills i år har 44 895 nya personbilar sålts på tjänstebilsmarknaden vilket är en minskning med 22% jämfört med samma period 2018.

Tjänstebilsmarknad*     Juni 2019 YTD 2019
Antal bilar 7 639  44 895
Andel av totalmarknaden 29% 32%
Utveckling vs 2018 (%)   -42% -22%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   -5 409 -12 164

* Vanliga företag och Leasingbolag - brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

 

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i juni med 8% jämfört med Juni 2018. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 63 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF - bilar <10 år     Juni 2019 YTD 2019
Antal bilar 29 431   181 863
Utveckling vs 2018 (%) -8% -2%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   -2 482 -3 575
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning  63 dagar   69 dagar

 

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Följande tre rapporter publiceras månadsvis; 

✓ Nyregistreringar 

- visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar

✓ Försäljning nya bilar PB

- visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden

✓ Försäljning nya bilar LLB 

- visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden. 

vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

 vroom.nu