Skip to main content

Bilmarknaden maj 2019

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2019 08:00 CEST

Bilmarknaden maj 2019

Fallande marknad även i maj

Bilmarknaden fortsatte minska även i maj månad. Störst var fallet på privatmarknaden som minskade 26% jämfört med samma månad förra året. Andelen privatleasing på privatmarknaden fortsätter dock att öka. I maj landade privatleasingandelen på 36% vilket kan jämföras med en andel på 27% i maj 2018.

Totalt sett blev maj blev den elfte månaden i rad då både försäljning och nyregistreringar av personbilar minskade jämfört med motsvarande månad året innan. Antalet nyregistrerade personbilar minskade med 15% och försäljningen minskade med 19%.  

Fortsatt ökning av laddbara bilar

Andelen laddbara bilar fortsätter att öka. I maj nyregistrerades 1 229 elbilar vilket är en ökning med 328% jämfört med maj 2018. De två mest nyregistrerade elbilsmodellerna var Renault Zoe och Tesla 3 med 199 bilar vardera.

Hittills i år står elbilar för 5,0% av alla nyregistreringar, laddhybrider står för 6,8%. Motsvarande period 2018 stod elbilar enbart för 1,2% samtidigt som bilar med laddhybridteknik stod för 5,4%.

Nyregistreringar

I maj nyregistrerades 31 342 personbilar vilket var en minskning med 15% jämfört med maj 2018. Största märke var Volvo med 19,9% av registreringarna, därefter Volkswagen med 11,3% och Kia med 7,4% andel. Hittills i år har 134 602 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 14% jämfört med samma period 2018.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 34% i maj jämfört med samma månad 2018. Totalt nyregistrerades 4 316 lätta lastbilar i maj. Största märke var Volkswagen med 32,1% av registreringarna, därefter Ford med 12,5% och Renault med 11,7% andel. Hittills i år har 18 456 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 24% jämfört med samma period 2018.

Nyregistreringar   Maj 2019   Utv vs. 2018 YTD 2019 Utv vs. 2018
Personbil 31 342 -15%   134 602 -14%
Lätt lastbil (<3,5t)
4 316 -34%   18 456 -24%
Tung lastbil (>16t)  721 +28%  2 881   -12%
Släp   6 442
-11%   20 949   +/- 0%
Husbil 616 -45%  1 588 -45%
Övrigt 6 300 +24%  27 101 +38%
TOTAL                        49 737       -13%   205 577 -10%


Försäljning nya bilar

I maj månad såldes 26 837 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en minskning med 19% jämfört med maj 2018. Flest nya bilar sålde Volvo med 15,7% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,7% och Toyota med 8,7%.

Hittills i år har 113 289 nya personbilar sålts vilket är en minskning med 18% jämfört med samma period 2018.

Försäljning nya bilar Maj 2019 YTD 2019
Antal bilar  26 837   113 289
Utveckling vs 2018 (%)   -19% -18%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)  -6 173 -24 082

 

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i maj 13 626 nya bilar vilket är en minskning med 26% jämfört med maj 2018. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 11,4% marknadsandel, därefter Toyota med 10,5% och Kia med 9,8%.

Hittills i år har 58 982 nya personbilar sålts på privatmarknaden vilket är en minskning med 23% jämfört med samma period 2018.

Privatmarknaden    Maj 2019 YTD 2019
Antal bilar  13 626
 58 982
Andel av totalmarknaden  51% 52%
Utveckling vs 2018 (%)   -26% -23%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)

  - 4 866

-17 428

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 12% i maj jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 8 165 bilar. Största märke var Volvo med 28,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 16,5% och Audi med 9,5% andel.

Hittills i år har 36 984 nya personbilar sålts på tjänstebilsmarknaden vilket är en minskning med 13% jämfört med samma period 2018.

Tjänstebilsmarknad*     Maj 2019 YTD 2019
Antal bilar 8 165  36 984
Andel av totalmarknaden 30% 33%
Utveckling vs 2018 (%)   -12% -13%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   -1 109 -5 663

* Vanliga företag och Leasingbolag - brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

 

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i maj med 6% jämfört med maj 2018. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 66 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF - bilar <10 år     Maj 2019 YTD 2019
Antal bilar 34 160   152 528
Utveckling vs 2018 (%) +6% -1%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   +1 935 -1 011
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning  66 dagar 70 dagarr

 

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Följande tre rapporter publiceras månadsvis; 

✓ Nyregistreringar 

- visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar

✓ Försäljning nya bilar PB

- visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden

✓ Försäljning nya bilar LLB 

- visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden. 

vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

 vroom.nu