Skip to main content

Bilmarknaden mars 2018

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 17:28 CEST

Bilmarknaden mars 2018

Privatmarknaden för nya personbilar har nu minskat sex månader i rad. Minskningen i mars var 13,9% jämfört med samma månad 2017. Man ska dock komma i håg att mars i år hade två arbetsdagar färre än mars 2017. Privatmarknaden har hittills i år gått ner med 8,4% eller 3 651 bilar jämfört med första kvartalet 2017. Under senaste halvåret är minskningen 10,2% eller 9 548 bilar.

Tjänstebilsmarknaden går bättre och ökade i mars med 3,4% jämfört med mars 2017. Hittills i år har tjänstebilsmarknaden ökat med 2,7% eller 641 bilar.

Nyregistreringar

I mars nyregistrerades 49 664 fordon varav 36 717 personbilar och 5 527 lätta lastbilar. För personbilar var Volvo största märke med 23,8% av registreringarna, därefter Volkswagen med 14,5% och Toyota med 6,5% andel. Personbilsregistreringarna minskade i mars med 2,7% jämfört med samma månad 2017.

Hittills i år har 86 807 personbilar och 12 983 lätta lastbilar nyregistrerats. Både personbilar och lätta lastbilar har minskat med 2,2% jämfört med första kvartalet 2017.

Nyregistreringar   Mars   Utv vs. 2017 YTD 2018 Utv vs. 2017
Personbil   36 717 -2,7%   86 807 -2,2%
Lätt lastbil (<3,5t)
 5 527 -2,3%   12 983 -2,2%
Tung lastbil (>16t)  547 -15,6%   1 422 +1,6%
Släp 3 282
-30,2%   7 816   -13,3%
Husbil  475 -17,7%   739   -0,8%
Övrigt  3 116 -32,9%   9 937   -9,9%
TOTAL     49 664   -8,0%   119 704 -3,6%


Försäljning nya bilar

Under mars såldes 29 257 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta motsvarar en minskning med 7,9% eller 2 516 bilar jämfört med mars 2017. Flest nya bilar sålde Volvo med 23,4% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,8% och Toyota med 6,4%

Hittills i år har 76 016 nya bilar sålts, en minskning med 3,9% jämfört med motsvarande period 2017. 

Försäljning nya bilar    Mars YTD 2018
Antal bilar   29 257   76 016
Utveckling vs 2017 (%) -7,9% -3,9%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   -2 516 -3 126

 

Privatmarknaden

I mars såldes 15 244 nya bilar på privatmarknaden vilket är en minskning med 13,9% jämfört med mars 2017. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 13,7% marknadsandel, därefter Volvo med 11,6% och Toyota med 9,0%.

Hittills i år har 39 919 nya bilar sålts på privatmarknaden, en minskning med 8,4% jämfört med samma period 2017. 

Privatmarknaden Mars YTD 2018
Antal bilar   15 244 
  39 919
Andel av totalmarknaden 52% 53%
Utveckling vs 2017 (%) -13,9% -8,4%
Utveckling vs 2017 (antal bilar) -2 464 -3 651

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 3,4% mars jämfört med samma månad förra året och landade därmed på 9 426 bilar. Största märke var Volvo med 37,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 16,6% och Audi med 7,5% andel.

Hittills i år har 24 634 nya bilar sålts på tjänstebilsmarknaden, en ökning med 2,7% jämfört med motsvarande period 2017.

Tjänstebilsmarknad* Mars YTD 2018
Antal bilar  9 426   24 634
Andel av totalmarknaden   32% 33%
Utveckling vs 2017 (%)   +3,4% +2,7%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   +311 +641

* Vanliga företag och Leasingbolag - brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

 

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i mars med 7,0% eller 2 453 bilar jämfört med motsvarande månad 2017. Genomsnittlig tid i lager för bilar sålda i mars var 84 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF - bilar <10 år  Mars YTD 2018
Antal bilar   32 526   95 104
Utveckling vs 2017 (%)  -7,0% +2,5%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   -2 453 +2 280
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning   84 dagar 83 dagar

 

Statistik och rapporter från vroom

Från och med 2018 publicerar vroom månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil ingår i den månadsvisa rapporteringen.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

 Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Följande tre rapporter publiceras månadsvis; 

✓ Nyregistreringar 

- visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar

✓ Försäljning nya bilar PB

- visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden

✓ Försäljning nya bilar LLB 

- visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden

vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

 vroom.nu