Skip to main content

Bilmarknaden mars 2019

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2019 17:54 CEST

Bilmarknaden Mars 2019

Vi är framme i april och det börjar bli dags att summera bilmarknaden under första kvartalet 2019. Under perioden januari till mars har 73 807 personbilar nyregistrerats och 63 209 nya bilar sålts till kund enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta motsvarar en nedgång med 15% avseende nyregistreringar och 18% för försäljning under första kvartalet jämfört med samma period 2018.

Mars blev den nionde månaden i rad då både försäljning och nyregistreringar av personbilar minskade jämfört med samma månad förra året. Antalet nyregistrerade personbilar minskade med 18% och försäljningen minskade med 15%.  

Laddbart på frammarsch

En stor förändring under första kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018 är den stora ökningen av laddbara bilar som nyregistrerats och sålts. Antalet nyregistrerade elbilar ökade med 241% och bilar med laddhybridteknik ökade med 14% under årets första kvartal jämfört med samma period 2018. Detta samtidigt som det totala antalet nyregistrerade personbilar under perioden minskade med 15%.

Under första kvartalet 2019 stod elbilar för 5,8% av alla nyregistreringar, laddhybrider stod för 7,8%. Motsvarande kvartal 2018 stod elbilar enbart för 1,8% samtidigt som bilar med laddhybridteknik stod för 5,8%.

Mars månad sticker ut ännu mer med totalt 15,1% laddbara bilar, 7,5% elbilar och 7,6% laddhybrider.

Ytterligare ett tecken på att laddbara bilar går framåt är att Tesla med 8,5% marknadsandel blev tredje största märke på tjänstebilsmarknaden i mars månad. Totalt i mars levererade Tesla 1 246 nya elbilar till kund. 90% av denna volym bestod av Tesla Model 3.

Nyregistreringar

I Mars nyregistrerades 30 177 personbilar vilket är en minskning med 18% jämfört med mars 2018. Största märke var Volvo med 17,9% av registreringarna, därefter Volkswagen med 12,0% och Kia med 7,5% andel. Hittills i år har 73 807 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 15% jämfört med samma period 2018.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 25% i mars jämfört med samma månad 2018. Totalt nyregistrerades 4 142 lätta lastbilar i mars. Största märke var Volkswagen med 27,4% av registreringarna, därefter Ford med 17,9% och Renault med 12,3% andel. Hittills i år har 10 079 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 22% jämfört med samma period 2018.

Nyregistreringar   Mars 2019   Utv vs. 2018 YTD 2019 Utv vs. 2018
Personbil 30 177 -18%   73 807 -15%
Lätt lastbil (<3,5t)
4 142 -25%   10 079 -22%
Tung lastbil (>16t)  641 +17%   1 519 +7%
Släp 3 924
+17%   8 425   +7%
Husbil 280 -42%   746 -46%
Övrigt 4 556 +44%   9 989 +25%
TOTAL                      43 720       -12% 62 922 -11%


Försäljning nya bilar

I mars månad såldes 25 209 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en minskning med 15% jämfört med mars 2018. Flest nya bilar sålde Volvo med 18,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,0% och Kia med 8,4%.

Hittills i år har 63 209 nya personbilar sålts vilket är en minskning med 18% jämfört med samma period 2018.

Försäljning nya bilar Mars 2019 YTD 2019
Antal bilar  25 209   63 209
Utveckling vs 2018 (%)   -15% -18%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)  -4 343 -13 444

 

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i mars 12 794 nya bilar vilket är en minskning med 17% jämfört med mars 2018. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 13,5% marknadsandel, därefter Kia 9,8% och Volvo med 8,7%.

Hittills i år har 32 241 nya personbilar sålts på privatmarknaden vilket är en minskning med 21% jämfört med samma period 2018.

Privatmarknaden    Mars 2019 YTD 2019
Antal bilar  12 794
  32 241
Andel av totalmarknaden  51% 51%
Utveckling vs 2018 (%)   -17% -21%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)

  - 2 652

-8 299

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 13% i mars jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 8 362 bilar. Största märke var Volvo med 27,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,7% och Tesla med 8,5% andel.

Hittills i år har 21 236 nya personbilar sålts på tjänstebilsmarknaden vilket är en minskning med 15% jämfört med samma period 2018.

Tjänstebilsmarknad*     Mars 2019 YTD 2019
Antal bilar 8 362   21 236
Andel av totalmarknaden 33% 34%
Utveckling vs 2018 (%)   -13% -15%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   -1 210 -3 619

* Vanliga företag och Leasingbolag - brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

 

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i mars med 3% jämfört med mars 2018. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 71 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF - bilar <10 år     Mars 2019 YTD 2019
Antal bilar 31 448   87 314
Utveckling vs 2018 (%) -3% -4%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   -1 080 -3 224
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning  71 dagar 73 dagarr

 

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Följande tre rapporter publiceras månadsvis; 

✓ Nyregistreringar 

- visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar

✓ Försäljning nya bilar PB

- visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden

✓ Försäljning nya bilar LLB 

- visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden. 

vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

 vroom.nu