Skip to main content

Bilmarknaden oktober 2018

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2018 14:43 CET

Bilmarknaden oktober 2018

Fortsatt tungt på bilmarknaden i oktober

Oktober blev fjärde månaden i rad då såväl nyregistreringar som försäljning av nya personbilar och lätta lastbilar minskade kraftigt.

Införandet bonus malus påverkar fortfarande marknaden även om lagret av osålda bilar som registrerads i juni nu börjar komma ner på lite lägre nivåer. Den 1 juli fanns 26 720 personbilar och 8 447 lätta lastbilar som nyregistrerats juni men då ännu inte lämnat bilhandelns lager. Nu, fyra månader senare står 42% respektive 39% av dessa bilar kvar i lager. Totalt 11 133 personbilar och 3 262 lätta lastbilar.

Nyregistreringar

I oktober nyregistrerades 35 000 fordon varav 23 029 personbilar och 3 233 lätta lastbilar. För personbilar var Volvo största märke med 17,0% av registreringarna, därefter Volkswagen med 13,0% och Kia med 8,7% andel.

Personbilsregistreringarna minskade i oktober med 28% jämfört med oktober 2017, nyregistreringar av lätta lastbilar minskade med 40%.

Hittills i år har 298 643 personbilar och 49 444 lätta lastbilar nyregistrerats. En minskning med 3% för personbilar och en ökning med 9% för lätta lastbilar jämfört med perioden januari - oktober 2017.

Nyregistreringar   oktober   Utv vs. 2017 YTD 2018 Utv vs. 2017
Personbil 23 029 -28% 298 643   -3%
Lätt lastbil (<3,5t)
3 233 -40% 49 444   +9%
Tung lastbil (>16t)  701 +13% 5 087   0%
Släp  4 450
+12%   46 904  0%
Husbil 141 -54% 6 569   +19%
Övrigt  3 446 +4% 38 428  -7%
TOTAL                 35 000       -23%    445 075   +1,3%


Försäljning nya bilar

Under oktober månad såldes 21 508 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en minskning med 24% eller 6 710 bilar jämfört med oktober 2017. Flest nya bilar sålde Volvo med 18,9% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,2% och Kia med 7,9%.

Hittills i år har 262 361 nya bilar sålts, en minskning med 4% jämfört med motsvarande period 2017. 

Försäljning nya bilar oktober YTD 2018
Antal bilar   21 508  262 361
Utveckling vs 2017 (%)   -24%   -4%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)  -6 710   -11 737

 

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i oktober 12 310 nya bilar vilket är en minskning med 22% jämfört med oktober 2017. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 13,4% marknadsandel, därefter Volvo med 12,0% och Kia med 9,6%.

Hittills i år har 142 675 nya bilar sålts på privatmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 8% jämfört med samma period 2017. 

Privatmarknaden    oktober YTD 2018
Antal bilar   12 301
142 675
Andel av totalmarknaden  57%   54%
Utveckling vs 2017 (%)   -22%   -8%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)

  -3 430

  -11 769

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 23% i oktober jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 6 433 bilar. Största märke var Volvo med 33,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,5% och BMW med 9,5% andel.

Hittills i år har 79 014 nya bilar sålts på tjänstebilsmarknaden, en minskning med 2% jämfört med motsvarande period 2017.

Tjänstebilsmarknad*     oktober YTD 2018
Antal bilar  6 433 79 014
Andel av totalmarknaden 30% 30%
Utveckling vs 2017 (%)   -23% -2%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   -1 876   -1 351

* Vanliga företag och Leasingbolag - brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

 

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i oktober med 1% eller 246 bilar jämfört med oktober 2017. Genomsnittlig tid i lager för bilar sålda i oktober var 70 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF - bilar <10 år     oktober YTD 2018
Antal bilar  32 074   320 137
Utveckling vs 2017 (%) -1,0% +3%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   -246 +10 212
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning  70 dagar   79 dagar

 

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Följande tre rapporter publiceras månadsvis; 

✓ Nyregistreringar 

- visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar

✓ Försäljning nya bilar PB

- visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden

✓ Försäljning nya bilar LLB 

- visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden. 

vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

 vroom.nu