Skip to main content

Nyregistreringar december 2017

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2018 14:45 CET

Bilhandelsregistreringar och vikande privatmarknad i december

Personbil
I december nyregistrerades 34.740 personbilar, en minskning med 6,3% jämfört med december 2016.
Största märke var Volvo med 22,2% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,9% och Renault med 7,0%.

Som vanligt i december stod bilhandelsregistreringar för en stor del av ”marknaden”. Var tredje nyregistrerad bil i december hade inte nått en slutkund den 31/12. Samtidigt fortsatte privatmarknaden att minska så som den gjort under de senaste månaderna. Minskningen i december var hela 34% jämfört med december 2016.

Helåret 2017 slutade på 373.612 nyregistrerade personbilar, en ökning med 1,6% jämfört med 2016. Största märke var Volvo med 20,2% marknadsandel, därefter Volkswagen med 15,4% och som tredje största märke Kia med 6,2% (endast 21 bilar före Toyota).

Lätt lastbil
I december nyregistrerades 5.246 lätta lastbilar, en ökning med 3,8% jämfört med december 2016. Största märke var Volkswagen med 27,9% marknadsandel, därefter Renault med 17,9% och Ford med 12,2%.

Under helåret 2017 nyregistrerades 55.501 lätta lastbilar, en ökning med 7,5% jämfört med 2016. Största märke blev Volkswagen med 30,2% marknadsandel, därefter Ford med 14,6% och Renault med 10,6%.

Begagnat
Den totala begagnatmarknaden minskade i december med 3,8% jämfört med samma månad 2016.
Bilhandelns andel ökade från 42% till 44%.
Marknaden för begagnade bilar upp till tio år ökade med 1,6% i december jämfört med samma månad 2016.

vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

vroom’s huvudsakliga kundgrupper utgörs av generalagenter och återförsäljare i fordonsbranschen. Dessutom förser vi finansbolag, försäkringsbolag, verkstäder, besiktningsbolag och andra intressenter med information, verktyg och beslutsunderlag – alltid med syfte att bidra till ökad försäljning och lönsamhet.

Besök vår hemsida - vroom.nu