Skip to main content

Stor skillnad på registreringar och nybilsförsäljning under 2017

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 14:31 CET

Nyregistreringssiffror misstolkas ofta för att vara det samma som nybilsmarknaden, dvs sålda bilar. Detta är dock felaktigt säger Bertil Abrahamsson, VD på vroom.

Som tidigare rapporterats så nyregistrerades 373 612 personbilar under 2017. I denna siffra exkluderas husbilar vilket gör att den skiljer sig något från den nyregistreringssiffra som oftast figurerar i media. Det totala antalet nyregistrerade husbilar under 2017 var 5 819 st, en ökning med 26% jämfört med 2016.

Nyregistreringssiffror misstolkas ofta för att vara det samma som nybilsmarknaden, dvs sålda bilar. Detta är dock felaktigt säger Bertil Abrahamsson, VD på vroom. Han anser att det är viktigt att skilja på dessa två begrepp. Vroom definierar nybilsmarknaden som:

"Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum"

Detta innebär att osålda bilar i återförsäljarnas lager inte räknas som en del av nybilsmarknaden. Varje bil räknas istället när den väl säljs till slutkund för första gången. Detta förutsatt att det inte hunnit gå mer än sex månader från bilens nyregistreringsdatum. Bilar som är äldre än sex månader vid första försäljningstillfället räknas istället som begagnade.

Enligt vrooms definition såldes 331 098 nya personbilar under 2017. Detta motsvarar en ökning med 1% eller 3 182 bilar jämfört med helåret 2016. Största märke var Volvo med 20% marknadsandel, därefter Volkswagen med 15,7% och Toyota med 6,4%

Försäljning nya bilar 2017 Antal
Antal bilar 331 089
Utveckling vs 2016 (%) 1%
Utveckling vs 2016 (antal bilar) 3 182

Minskande privatmarknad 

Tittar man närmare på nybilsmarknaden så består denna till 85% av två kundsegment. Privatmarknaden som står för drygt 55% av all nybilsförsäljning och tjänstebilsmarknaden som står för 30%. Övriga 15% är t.ex. hyrbilar, taxi, och bilar i offentlig förvaltning. Privatmarknaden minskade med 3,3% eller ca 6 000 bilar under 2017. I princip hela nedgången skedde under sista kvartalet och framför allt i december då privatmarknaden minskade hela 23% jämfört med december 2016.

Privatmarknaden 2017 Antal
Antal bilar 183 706
Andel av totalmarknaden 56%
Utveckling vs 2016 (%) -3%
Utveckling vs 2016 (antal bilar) -6 312

Stark tjänstebilsmarknad

Tjänstebilsmarknaden var däremot mycket stark under 2017 och ökade med 10% eller knappt 9 000 bilar jämfört med 2016. Tjänstebilsmarknaden domineras av fem märken (Volvo, Volkswagen, BMW, Audi och Mercedes) som tillsammans står för 75% av den totala volymen. Av dessa fem så är Volvo störst med 31% marknadsandel och Volkswagen tvåa med 20%.

Tjänstebilsmarknaden* 2017 Antal
Antal bilar 98 455
Andel av totalmarknaden 30%
Utveckling vs 2016 (%) 10%
Utveckling vs 2016 (antal bilar) 8 772

Vanliga företag och Leasingbolag - brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering


vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom analys, statistik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

vroom.nu