Y9ld3x72jer54rnnoukw

Bilen bra för kollektivt resande på landsbygd

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 12:47 CET

Kollektivtrafik i traditionell mening kan inte självt bidra till ökad mobilitet och tillgänglighet, istället måste flera olika trafikformer integreras i samma system. Där är bilen en viktig del. VTI avrapporterar idag ett regeringsuppdrag om kollektivtrafik på landsbygd.

Vfbws0vxdwkmipws26f2

Prövar ny metod för planering av tågtidtabeller

Nyheter   •   Nov 29, 2017 07:47 CET

Planering av tågtidtabeller sker varje år med mycket manuellt arbete. Eftersom det idag saknas optimeringshjälpmedel är det omöjligt att veta om tidtabellen skulle kunna vara bättre. VTI ska nu pröva en ny metod att lägga tågtidtabeller som ger samhället största möjliga nytta

Kaomgaqf4701jcb8uhcb

Miljoner till forskning om sjöfart och miljö

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 07:03 CET

Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och koldioxid. I ett nytt projekt har en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp

Ufqc42blfbj95yiy6yvg

Fler cyklister minskar skaderisken

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 06:52 CET

Enligt en studie från VTI finns det stor potential i att använda trafikmodeller som underlag för att studera skaderisken hos cyklister. Modellberäkningar i Göteborg och en observationsstudie i Stockholm visar bland annat att skaderisken för cyklister minskar ju fler de blir.

Lv9sryedtpq2zgbd6xmh

Friktionsmätning på väg bör anpassas till MC

Nyheter   •   Okt 25, 2017 06:58 CEST

För en motorcyklist kan blödande asfalt på mindre än en meter vara förödande. Halka på en så liten del av vägen kan lätt missas vid nuvarande friktionsmätningar. I en ny studie av VTI rekommenderar forskarna därför en ny mätmetod.

R2jxadzynpmoltju51ew

Osäkert att cykla på nya bygdevägar

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 06:56 CEST

Just nu testas en ny typ av vägutformning, så kallad bygdeväg, där cyklister och bilister ska samsas om utrymmet på en bred vägren. Cyklister upplever att införandet gjort det svårare att förutsäga bilisternas placering på vägen. Det framgår av en ny studie från VTI.

Cnm9gshx4fwhuvfdw2mj

Osäkerhet om cykelregler leder till brott

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 07:15 CEST

En enkätstudie från VTI visar att många anser att reglerna för cyklister är oklara, vilket leder till osäkerhet och regelbrott. Forskarna rekommenderar enklare, mer anpassade trafikregler, bättre infrastruktur och mer riktad information till cyklister.

Bijrndio8uxqv4swxdu4

Säkerhet vid kolonnkörning testad i simulator

Nyheter   •   Okt 16, 2017 11:23 CEST

En simulatorstudie visar att fordon i en kooperativ kolonnkörning klarar av att hantera om en bil plötsligt svänger in mellan två av fordonen. Resultaten av studien presenteras på konferenserna FAST-zero’17 och ITSC 2017 i Japan.

Media no image

Möt en älg i simulator

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 06:46 CEST

VTI har levererat två nya körsimulatorer till Älgskadefondsföreningen. I dem kan man testa förarens reaktioner när vilt dyker upp snabbt i olika miljöer och i olika väglag. Simulatorn kan bland annat ge en förståelse av hur viktigt det är att anpassa hastigheten.

Nu när hösten är här, älgjakten är igång och det blir mörkt tidigare så rör sig viltet mer och är svårare att upptäcka. Viltolyckorna ökar i Sverige och att anpassa hastigheten är det bästa sättet att minska risken enligt Älgskadefondföreningen. Hur det är att möta vilt på vägen i olika hastigheter kan man testa i en simulator.

– Med hjälp av den simulator vi har utvecklat på VTI kan du testa hur det är att stöta på exempelvis en älg i typiskt svenskt vinterväglag och få en uppfattning om hur snabbt det går och hur du reagerar i situationen, säger Erik Olsson, forskningsingenjör på VTI.

Den första simulatorn att använda i syfte att informera om viltolyckor och utbilda i hur du bör agera, utvecklades på VTI år 2015. I dagarna har ytterligare två simulatorer levererats till Älgskadefondsföreningen.

– I de nya simulatorerna har vi förbättrat med en rattmotor och ett ordentligt pedalställ. Detta ger en mer robust konstruktion, men även en mer realistisk känsla när man kör, säger Erik Olsson.

För att öka realismen ännu mer har projektgruppen dessutom installerat en så kallad buttkicker under sätet för att få med vibrationer från bil och väg.

Simulatorerna kommer att användas av Älgskadefondsföreningen när de åker runt på mässor och event för att utbilda och informera om viltolyckor. Exempelvis informerar de om var viltet brukar hålla till, vilka bromssträckor som hör ihop med hastigheterna och hur du ska försöka reagera när du plötsligt har älg eller vildsvin framför bilen.

Om simulatorutveckling på VTI

VTI har lång erfarenhet av att utveckla simulatorer med både hopsättning av hårdvara och utveckling av mjukvara. Förutom större körsimulatorer har VTI utvecklat flertalet mindre, flyttbara simulatorer för olika behov, bland annat för tester i medicinskt syfte, utbildning av lokförare av persontåg och godståg, demonstrationer av elvägar med mera. Mer om körsimulering.

Mer om viltolyckor

Kontakt: Erik Olsson T. 013-20 40 06

Foto: VTI/Erik Olsson

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

VTI har levererat två nya körsimulatorer till Älgskadefondsföreningen. I dem kan man testa förarens reaktioner när vilt dyker upp snabbt i olika miljöer och i olika väglag. Simulatorn kan ge en förståelse av hur viktigt det är att anpassa hastigheten.

Läs vidare »
Media no image

VTI levererar simulatorer för godståg till Green Cargo

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 07:05 CEST

Under förra året utvecklade VTI en simulator för träning av lokförare som kör godståg. Det första exemplar som levererats till en operatör i Sverige är nu på plats på Green Cargos regionkontor i Gävle.

VTI har en lång tradition av att bygga simulatorer, med sammanställning av både hårdvara och egenutvecklad mjukvara. Tågsimulatorer har byggts tidigare men inte specifikt för godståg.

– Vi har anpassat mjukvaran för en ny förarmiljö för lokdragna tåg och för att hantera långa tågset, säger Tomas Rosberg, forskningsingenjör på VTI.

I simulatorn möter föraren en körspaksuppsättning som liknar Rc6/Rd2, vilket är en miljö som många förare i Sverige känner sig hemma i. Detta gäller även de som kör lokdragna persontåg.

En vidareutveckling från tidigare simulatorer är att det går att koppla på valfritt antal containervagnar, vilket påverkar körupplevelsen. Det finns också möjlighet att koppla på en så kallad EndOfTrainDevice, vilket just nu är i ropet hos godstågsoperatörerna. Detta är en portabel elektromekanisk ”låda” som kopplas ihop med bromsledningen på sista vagnen och minskar bromsarnas tillsättningstid, vilket får stor effekt på långa, tunga tåg.

– Nästa fas i projektet är att vi kommer att testa och utvärdera simulatorn de kommande månaderna. Om allt fungerar bra och vi kan möta upp mot kommande krav och önskningar, ligger en beställning på ytterligare sju simulatorer framför oss, säger Tomas Rosberg.

Utvecklingen av simulatorträning inom järnvägen sker nu i snabb takt. Under hösten levererar VTI tio simulatorer till SJ och har fler beställningar på ingång.

Om projektet

Detta projekt är en direkt tillämpning på Trafikverkets forskningsprojekt Långa tunga tåg, som avslutades för VTI:s del i våras.

Kontakt: Tomas Rosberg T. 013-20 42 54

Foto: Tomas Rosberg

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Under förra året utvecklade VTI en simulator för träning av lokförare som kör godståg. Det första exemplar som levererats till en operatör i Sverige är nu på plats på Green Cargos regionkontor i Gävle. Mjukvaran är anpassad för en ny förarmiljö för lokdragna tåg och för att hantera långa tågset.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • bbevoia-maritwdk.lofhkbdqvisddt@vtgji.se
 • +46 13 20 42 08
 • +46 70 92 18 286

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • eva.astrom@vti.se
 • +46 70 819 59 26
 • +46 31 750 26 13

Om VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Adress

 • VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • Besöksadres: Olaus Magnus väg 35
 • Postadress: 581 95 Linköping
 • Sverige
 • Vår hemsida