Skip to main content

Taggar

forskning

trafiksäkerhet

fordonsteknik

transportforum

forskning 152 trafiksäkerhet 138 bilkörning 51 transportforskning 50 trafik 40 kollektivtrafik 29 olycksstatistik 18 vägunderhåll 17 järnväg 14 körsimulator 11 hastighet 10 fordonsteknik 9 cykling 7 miljö 6 tåg 5 transportforum 5 Körsimulering 5 drift och underhåll 4 cykel 4 inandningsbara partiklar 4 transportekonomi 4 rattfylleri 4 trötthet 4 cykelhjälm 4 simulatorstudie 3 cykelhjälmsanvändning 3 jonas bjelfvenstam 3 transport 3 äldre 3 vägbelysning 3 almedalen 3 godstrafik 3 vägräcken 3 mobiltelefon 3 vägarbete 3 bilbälte 3 hastighetsefterlevnad 3 godstransporter 3 simulatorträning 3 vti 2 infrastruktur 2 vinterdäck 2 olyckor 2 cykelstråk 2 synfältsbortfall 2 olycksrisk 2 viltolyckor 2 elvägar 2 alkohol 2 mätning 2 skolskjuts 2 miljövänlig 2 cyklist 2 testmetod 2 långa fordon 2 trängsel 2 enkätstudie 2 fotgängare 2 intervjustudie 2 järnvägsforskning 2 mörkertrafik 2 simulator 2 sömnighet 2 stadsmiljö 2 moped 2 asfalt 2 förarstödssystem 2 lagar 2 bilbältesanvändning 2 observationsstudie 2 långa tåg 2 alkhol och bilkörning 2 trafikverket 2 tågtrafik 2 halkbekämpning 2 alkohol och bilkörning 2 kommunikationsutrustning 2 lastbil 2 klimatanpassning 2 yrkesförare 2 stadsplanering 2 pm10 2 upphandling 2 simulering 2 hastighetsbegränsning 2 oskyddade trafikanter 2 trafikinformation 2 farthinder 2 smadit 2 sammanställning 2 infrastrukturprojekt 2 näringslivets transporter 2 vägar 2 cykelforskning 2 drift 2 samhällsekonomisk analys 2 gång- och cykelbanor 2 parkering 2 elektrifierad väg 2 energieffektivitet 2 Visa alla taggar
VTI-forskare fick Trafikpriset 2016

VTI-forskare fick Trafikpriset 2016

Pressmeddelanden   •   2016-04-22 11:16 CEST

Forskaren Anna Niska som har arbetat med cykelfrågor i nära 20 år fick priset för sitt mångåriga och effektiva arbete inom cykling.

Svårt att avgöra hur fort man får köra

Svårt att avgöra hur fort man får köra

Pressmeddelanden   •   2016-04-22 07:40 CEST

Gator i tätort skulle kunna göras mer självförklarande så att bilister lättare kan avgöra vilken hastighet som gäller även om de inte sett skylten. En studie av NTF och forskare på VTI visar att det är svårt även för experter att avgöra vilken hastighetsbegränsning som råder på olika platser.

Mindre än hälften håller hastigheten på 40-väg

Mindre än hälften håller hastigheten på 40-väg

Pressmeddelanden   •   2016-04-07 08:20 CEST

Under hösten gjorde NTF en tredje mätning som följer upp förändringar av trafikanternas hastighetsval på vägar i tätort. VTI har nu analyserat resultaten som visar att bristande hastighetsefterlevnad fortfarande är ett problem och sämst är det på 40-vägar.

Oklar effekt med matinköp på nätet

Oklar effekt med matinköp på nätet

Pressmeddelanden   •   2016-03-24 06:00 CET

E-handel med matvaror skulle kunna förändra våra resvanor och minska koldioxidutsläppen. Men vinsten kan ätas upp på andra håll. Nu ska VTI ta ett större grepp kring hur matinköp på nätet påverkar våra resvanor. I projektet ingår även att se på olika lösningar med distribution.

Motorvärmare bra för närmiljön och samhällsekonomin

Motorvärmare bra för närmiljön och samhällsekonomin

Pressmeddelanden   •   2016-03-10 07:30 CET

​Enligt en ny studie från VTI är det bra att använda motorvärmare på nyare bilar för att minska lokala utsläpp. Emissioner från kallstarter utgör idag en betydande mängd av de totala utsläppen från personbilstrafiken.

Användning av cykelhjälm ökar långsamt

Användning av cykelhjälm ökar långsamt

Pressmeddelanden   •   2016-03-03 08:22 CET

​VTI:s årliga studie visar att användningen av cykelhjälm ökat till den högsta nivån hittills. På cykelstråken, där flest cyklister observerats, använder 33 procent av cyklisterna hjälm. Störst är användningen i Stockholm och Göteborg.

Ett steg mot elektrifierade busslinjer

Ett steg mot elektrifierade busslinjer

Pressmeddelanden   •   2016-02-16 06:45 CET

Energimyndigheten har beviljat närmare fem miljoner kronor till en körsimulatorstudie som ska visa hur det kan fungera och se ut med en elektrifierad busslinje i Lund. Projektledare är VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och övriga deltagare är Viktoria Swedish ICT, K2 och Lunds kommun.

Sjöfartsolyckor kostar miljarder

Sjöfartsolyckor kostar miljarder

Pressmeddelanden   •   2016-02-15 07:01 CET

Inom sjöfarten har det saknats en praxis kring värderingen av skador i samband med olyckor. VTI har nu gjort en värdering av sjöfartsolyckor i svenskt farvatten och resultaten visar bland annat att olyckor med brand är dyrast och att olyckskostnaderna ökar med fartygets ålder.

Fler tar på bilbältet i tunga fordon

Fler tar på bilbältet i tunga fordon

Pressmeddelanden   •   2016-02-12 07:00 CET

VTI:s årliga mätning av bilbältesanvändning visar positiva siffror. Utmärkande för 2015 var att användningen av bälte bland vuxna i baksätet ökade. Dessutom är andelen bältade förare av tunga fordon väsentligt högre än tidigare år.

Skadliga växter och djur sprids i vägmiljöer

Skadliga växter och djur sprids i vägmiljöer

Pressmeddelanden   •   2015-12-22 07:00 CET

Den giftiga jättelokan är exempel på en växt som sprids i transportrelaterade miljöer. En EU-förordning från januari i år kräver att Sverige utvecklar handlingsplaner för att åtgärda problemet med invasiva arter. VTI påbörjar nu ett projekt för att öka kunskapen i ämnet.

Mätning av friktion för ökad säkerhet på väg

Mätning av friktion för ökad säkerhet på väg

Pressmeddelanden   •   2015-12-21 07:00 CET

Mätning av friktion på sommarväglag är komplicerat och resurskrävande då det är många faktorer som påverkar däck-vägbanefriktionen, exempelvis däcktyp, temperatur och hastighet. VTI har därför studerat ett alternativt sätt att hitta vägytor med låg friktion. Studien visar att det finns vägsträckor i Sverige som skulle behöva friktionshöjande åtgärder.

Pressinbjudan Transportforum 2016

Pressinbjudan Transportforum 2016

Pressmeddelanden   •   2015-12-16 11:33 CET

Den 12–13 januari 2016 är det dags för Transportforum, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen äger rum på Konsert & Kongress samt i lokaler i centrala Linköping.

Rätt placerad växtlighet i städer förbättrar luften

Rätt placerad växtlighet i städer förbättrar luften

Pressmeddelanden   •   2015-12-04 07:00 CET

Stadens växter kan påverka den lokala luftkvaliteten både positivt och negativt. I en ny VTI-rapport konstaterar forskaren att växtlighet i trånga gaturum kan försämra luftkvaliteten lokalt om den placeras så att den stänger in luftföroreningarna.

Dubbdäck ger bäst grepp på is

Dubbdäck ger bäst grepp på is

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 09:51 CET

VTI:s stora test av slitna vinterdäck är klart. Testet visar att dubbdäck som är några år gamla tappar mer i prestanda än dubbfria vinterdäck, trots det har de dubbade däcken bäst grepp på halt underlag, även om gapet minskar.

Forskare undersöker parkeringsvanor

Forskare undersöker parkeringsvanor

Pressmeddelanden   •   2015-11-17 07:58 CET

Forskare från VTI undersöker nu under hösten människors parkeringsvanor. De gör korta intervjuer i parkeringshus i Linköping. Syftet är att ta reda på varför folk väljer att parkera i parkeringshusen, hur ofta de gör det samt hur det skulle påverka människor om de inte längre kunde parkera centralt.

Ökad säkerhet för äldre bilförare

Ökad säkerhet för äldre bilförare

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 10:20 CET

När vi åldras försvagas också våra sinnen, vilket är en nackdel vid bilkörning. För att vi som äldre ska kunna fortsätta köra säkert är det viktigt att kartlägga i vilka situationer problem uppstår och hur dessa skulle kunna avhjälpas. Forskare studerar hur träning och förarstödssystem kan vara till hjälp

Sopsaltning i Karlstad – en standardhöjning för cykelvägen

Sopsaltning i Karlstad – en standardhöjning för cykelvägen

Pressmeddelanden   •   2015-11-02 06:30 CET

VTI har gjort en analys över tänkbara för- och nackdelar med sopsaltning på cykelvägar i Karlstad. Stadens läge och klimat talar för att sopsaltning är en bra metod för att hålla cykelbanorna farbara under vintern.

Goda resultat för elvägar

Goda resultat för elvägar

Pressmeddelanden   •   2015-10-02 07:02 CEST

​VTI har tillsammans med Viktoria Swedish ICT och Trafikverket tagit fram en körsimulatormiljö för elvägar. Projektet är nu avslutat och simulatorstudien visar att energiförbrukningen minskar och att förare inte upplevde några större skillnader i att köra på elväg jämfört med vanlig väg.

Resenärer villiga att betala för att slippa stå

Resenärer villiga att betala för att slippa stå

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 08:23 CEST

​Forskare på VTI har undersökt betalningsviljan för komfort och minskning av trängsel ombord på den lokala kollektivtrafiken. Resultatet visar att resenärerna är villiga att betala runt 30 kronor per timme för en sittplats när de ställs inför ett hypotetiskt val.

Bra lokförarutbildning varvar teori och simulering

Bra lokförarutbildning varvar teori och simulering

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 10:33 CEST

En ny studie visar att simulatorbaserad träning i VTI:s tågsimulator ger goda resultat för blivande lokförare. Bäst resultat visar de som fått varva teori och simulatorträning under studietiden.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.