Tags

Forskning

Trafiksäkerhet

Fordonsteknik

Transportforum

forskning 125 trafiksäkerhet 116 bilkörning 50 transportforskning 50 trafik 40 kollektivtrafik 27 olycksstatistik 18 vägunderhåll 17 järnväg 13 körsimulator 11 hastighet 9 cykling 5 miljö 5 fordonsteknik 5 Körsimulering 5 drift och underhåll 4 rattfylleri 4 inandningsbara partiklar 4 transportforum 4 cykel 4 tåg 3 jonas bjelfvenstam 3 vägarbete 3 transport 3 mobiltelefon 3 trötthet 3 vägbelysning 3 cykelhjälm 3 cykelhjälmsanvändning 3 godstrafik 3 transportekonomi 3 bilbälte 3 godstransporter 3 cykelforskning 2 intervjustudie 2 samhällsekonomisk analys 2 mörkerkörning 2 viltolycka 2 förbud 2 simulatorstudie 2 infrastruktur 2 fotgängare 2 mörkertrafik 2 olycksrisk 2 skolskjuts 2 testmetod 2 miljövänlig 2 alkohol 2 långa fordon 2 järnvägsforskning 2 sammanställning 2 energieffektivitet 2 godsflöden 2 infrastrukturprojekt 2 upphandling 2 sömnighet 2 näringslivets transporter 2 cyklist 2 oskyddade trafikanter 2 almedalen 2 förarstödssystem 2 lagar 2 trafikverket 2 lastbil 2 långa tåg 2 halkbekämpning 2 pm10 2 klimatanpassning 2 drift 2 stadsplanering 2 trafikinformation 2 kommunikationsutrustning 2 äldre 2 alkhol och bilkörning 2 vägar 2 smadit 2 farthinder 2 asfalt 2 tågtrafik 2 vägräcken 2 enkätstudie 2 järnvägsinfrastruktur 1 framkomlighet 1 västra stambanan 1 gång- och cykelbanor 1 hjärnsignaler 1 kommunikatör 1 planering 1 savelec 1 trafikantutbildning 1 trafikolycka 1 stadskärna 1 säkerhetsregler 1 am-behörighet 1 väggrepp 1 vägforskning 1 säkerhet vägarbete 1 synavstånd 1 säker skolväg 1 dammbindning 1 Visa alla taggar
Kör inte med vinterdäck på sommaren!

Kör inte med vinterdäck på sommaren!

Pressmeddelanden   •   2015-03-30 06:32 CEST

Forskare på VTI har genomfört tester av väggrepp på barmark med odubbade vinterdäck respektive sommardäck. Resultatet visar att vinterdäcken har sämre väggrepp, både när det gäller broms- och styrprestanda. Studier av dödsolyckor indikerar också att odubbade vinterdäck är överrepresenterade i olycksstatistiken. Rådet från forskarna är därför att alltid använda sommardäck sommartid.

Långt kvar till fossiloberoende fordonsflotta

Långt kvar till fossiloberoende fordonsflotta

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 09:17 CET

Än så länge prioriterar konsumenterna inte miljöfrågan när det är dags att byta bil. En rapport från VTI visar att det krävs mycket av politiker och näringsliv om visionen om en fossiloberoende fordonsflotta ska bli verklighet.

Stockholmare bäst på cykelhjälm

Stockholmare bäst på cykelhjälm

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 07:00 CET

​Liksom de senaste fyra åren har användningen av cykelhjälm ökat 2014. Högst är den genomsnittliga användningen i Stockholm med 72,5 procent.

Utökade åtgärder i Stockholm minskade partikelhalterna

Utökade åtgärder i Stockholm minskade partikelhalterna

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 06:16 CET

I Stockholm pågår ett arbete för att sänka halterna av inandningsbara partiklar. Försök med dammbindning och nya städåtgärder har bidragit till att miljökvalitetsnormen klaras med bred marginal säsongen 2013-2014.

Bilbältesanvändningen bland passagerare minskar

Bilbältesanvändningen bland passagerare minskar

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 06:30 CET

Ungefär 97 procent av alla personbilsförare använder bilbälte, men för passagerare både i fram- och baksätet har användningen minskat något de senaste åren. Bland yrkesförare har bältesanvändningen däremot ökat.

Forskare på VTI prisas

Forskare på VTI prisas

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 06:12 CET

Tre forskare på VTI fick i går stipendium för sin forskning på trafiksäkerhet. Dessutom delades ett pedagogiskt pris till ytterligare en forskare på VTI.

Miljövänlig belysning kan hota miljön

Miljövänlig belysning kan hota miljön

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 06:43 CET

Runt om i landet byts gammaldags belysning mot miljövänligare lampor längs vägar och i städer. Men trots att de moderna lysdioderna sparar energi så kan de på längre sikt vara ett hot mot djur och människor.

Stort forskningsanslag till VTI

Stort forskningsanslag till VTI

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 07:32 CET

Hur ser en cykelolycka ut och varför sker cykelolyckor? Ofta också med allvarliga skador och ibland dödsfall. VTI får nu tolv miljoner kronor för att skapa en stark forskningsmiljö inom området hjulburna oskyddade trafikanter.

Dyrt med osaltade vägar

Dyrt med osaltade vägar

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 08:28 CET

Forskare har utvecklat vintermodellen som gör det möjligt att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna för olika strategier inom vinterväghållning. De första beräkningsresultaten visar på höga kostnadsökningar för olyckor om vinterväghållningen försämras.

Pressinbjudan Transportforum 2015

Pressinbjudan Transportforum 2015

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 13:45 CET

Den 8–9 januari 2015 är det dags för Transportforum. Konferensen som arrangeras för 32:a gången, invigs av infrastrukturminister Anna Johansson. Inför konferensen arrangeras flera pressträffar varav den första den 7 januari, alltså dagen före själva konferensen.

Tydligare riktlinjer vid vägarbeten kan förbättra för cyklister

Tydligare riktlinjer vid vägarbeten kan förbättra för cyklister

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 16:00 CET

Cykelolyckor vid vägarbeten leder till både lindriga och allvarliga skador samt dödsfall. I en färsk VTI-rapport konstaterar forskarna att det finns ett behov av bättre kunskap och skärpta krav för att förbättra cyklisternas situation vid vägarbeten.

Underhåll av järnväg kan bli effektivare

Underhåll av järnväg kan bli effektivare

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 08:52 CET

VTI har jämfört Sveriges järnvägsunderhåll med tre andra länder. Nederländerna har till exempel kommit långt med sina funktionskontrakt och finländarna har en mer slimmad organisation än Sverige.

Hörselnedsättning gör inte bilföraren sämre

Hörselnedsättning gör inte bilföraren sämre

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 09:47 CET

Att ha nedsatt hörsel betyder inte att man på grund av det är en sämre bilförare. Kanske snarare tvärtom. Det visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet, skriven av Birgitta Thorslund på VTI.

Kollektivtrafikcentrum anställer föreståndare

Kollektivtrafikcentrum anställer föreståndare

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 07:01 CET

Den nya föreståndaren för kompetenscentret för kollektivtrafik, K2, i Lund, som tillträder efter årsskiftet kommer närmast från Trafikverket.

VTI frågar efter kostnader

VTI frågar efter kostnader

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 11:07 CET

I ett remissvar till Näringsdepartementet om möjligheten att införa tyngre och längre fordon för godstransporter ser VTI positivt på att möjligheten studeras. Men samtidigt ifrågasätter VTI varför det inte finns några kostnadsberäkningar för de infrastrukturåtgärder som behövs.

Vad kostar våra transporter?

Vad kostar våra transporter?

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 13:37 CET

Alla transportslag betalar skatter och avgifter för infrastruktur men dagens kostnader kan behöva göras mer effektiv. Därför fick VTI i uppdrag av regeringen att beräkna kostnaden för de olika transportslagen. Efter nära två års forskning kan i dag VTI publicera en rapport i ämnet.

Göteborgares vardag studeras för minskad biltrafik

Göteborgares vardag studeras för minskad biltrafik

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 07:00 CET

Bilberoendet måste minska och människors möjligheter att resa miljövänligt måste öka. På VTI ska forskare undersöka vilka förändringar som krävs i människors vardagsliv för att kunna resa mer miljövänligt än idag.

Bärbar simulator för säkerhetstest i verklig miljö

Bärbar simulator för säkerhetstest i verklig miljö

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 06:30 CET

Glasögon som visar en förstärkt verklighet samt en styr- och bromsrobot är två verktyg som snart kan komma att användas i forskning om säkerhet i bilar. VTI har varit med och utvecklat verktygen i ett projekt som utvärderar nya metoder för att testa aktiva säkerhetssystem.

Över tolv miljoner till VTI-forskning

Över tolv miljoner till VTI-forskning

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 09:42 CEST

VTI har fått 12,6 miljoner kronor till tre egna forskningsprojekt som ska bidra till att Sverige når miljömålen. Dessutom har ytterligare två projekt, där VTI ingår, beviljats tio miljoner kronor.

Hur mycket är sittplats på pendeln värt?

Hur mycket är sittplats på pendeln värt?

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 07:00 CEST

Hur länge är acceptabelt att stå på spårvagnen? Hur trångt kan det bli på tunnelbanan innan resenären väljer ett annat alternativ? Attityder till komfort och trängsel i kollektivtrafiken ska kartläggas i en studie av VTI.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.