Tags

Trafiksäkerhet

Forskning

Transportforum

Fordonsteknik

trafiksäkerhet 90 forskning 80 transportforskning 50 bilkörning 48 trafik 40 kollektivtrafik 23 olycksstatistik 18 vägunderhåll 17 järnväg 13 körsimulator 10 hastighet 8 cykling 5 drift och underhåll 4 rattfylleri 4 Körsimulering 4 jonas bjelfvenstam 3 mobiltelefon 3 vägbelysning 3 transportekonomi 3 miljö 3 trötthet 3 transportforum 3 godstrafik 3 godstransporter 3 cykelhjälmsanvändning 3 skolskjuts 2 tåg 2 cykelhjälm 2 klimatanpassning 2 mörkerkörning 2 kommunikationsutrustning 2 samhällsekonomisk analys 2 näringslivets transporter 2 olycksrisk 2 alkohol 2 fordonsteknik 2 alkhol och bilkörning 2 halkbekämpning 2 lastbil 2 smadit 2 förbud 2 oskyddade trafikanter 2 cykelforskning 2 godsflöden 2 förarstödssystem 2 sammanställning 2 lagar 2 mörkertrafik 2 vägräcken 2 drift 2 energieffektivitet 2 vägar 2 bilbälte 2 infrastruktur 2 långa fordon 2 stadsplanering 2 fotgängare 2 inandningsbara partiklar 2 trafikinformation 2 simulatorstudie 2 transport 2 cykel 2 järnvägsforskning 2 jämställdhet 1 tunnel 1 samordnade lösningar 1 ledig tjänst 1 samhällsnytta 1 styckpriskontrakt 1 integrerad trafikplanering 1 elektromagnetisk pulskanon 1 bilförare 1 trötthetsforskning 1 transporter 1 transportforum 2014 1 motorcyklist 1 vinterunderhåll 1 mätning 1 eu-moped 1 biodrivmedel 1 stads- och trafikplanering 1 inlandssjöfart 1 klimatpåverkan 1 polismyndigheten 1 kollektivtrafikmodell 1 aktiv säkerhet 1 förbifart stockholm 1 mopedister 1 utsläppsminskningar 1 järnvägsplanering 1 kantstolpar 1 administrativ chef 1 mediebevakning 1 kulkvarn 1 konkurrens 1 energieffektiv belysning 1 restidsvärde 1 lidköping 1 droger och bilkörning 1 forskningsproposition 1 detaljutformning 1 rundvirkestransporter 1 kostnader 1 resbeteende 1 ökat cyklande 1 körkortsutbildning 1 innovation 1 farthinder 1 ekonomichef 1 elbil 1 bussförare 1 testsite 1 hastighetssänkning 1 bältesanvändning 1 astazero 1 straff 1 synfältsbortfall 1 framtidens vägar 1 vägarbetsplatser 1 hornsgatan 1 gröna städer 1 stålslagg 1 sopsaltning 1 policyåtgärder 1 viltvarning 1 gångtrafik 1 trafikflöden 1 hastighetskameror 1 nykterhetsstödjande system 1 cykeltrafik 1 mobiltelefoni 1 viltolyckor 1 riksväg 23 1 regeringsuppdrag 1 cykelåtgärd 1 genusforskning 1 bränsleåtgång 1 sandning 1 automatiserad körning 1 hastighetssystem 1 trafiksäkert beteende 1 provsträckor 1 betongbeläggning 1 miljövänliga transporter 1 anläggning 1 ljus 1 mobilanvändning 1 social ojämlikhet 1 testste e18 1 samgodsmodellen 1 simulatorträning 1 livskvalitet 1 incitament 1 godstransportmarknaden 1 djupdränering 1 fast pris 1 tågtransporter 1 äldre i trafiken 1 pm10 1 alkohol och bilkörning 1 resvanor 1 enkätstudie 1 mätbilar 1 vägnät 1 los angeles-värde 1 miljöeffekter 1 medfinansiering 1 statistik 1 varmsandning 1 kompetens 1 trafikmätningar 1 människan i transportsystemet 1 fehrl 1 transportsektorns 1 gc-lösningar 1 tågtrafik 1 tjäldjup 1 simulatorutveckling 1 vägtransportsystem 1 bränsleförbrukning 1 tunga transporter 1 vägrensräfflor 1 näringsdepartementet 1 kollektivtrafikforskning 1 motorcykelforskning 1 banhållning 1 projektering 1 spårväg 1 skadade 1 persontrafik 1 vägsalt 1 cykelvägar 1 viltstängsel 1 gatubelysning 1 cykelstråk 1 riskbeteende 1 elektrifierad väg 1 trafiledning 1 positionsbestämning 1 säkerhetssystem 1 observationsstudie 1 arbetsmiljöforskning 1 ekonomiska styrmedel 1 gods på tåg 1 professor 1 anläggningsbransch 1 miljöforskning 1 register 1 koldioxidutsläpp 1 samhällsekonomiska kalkyler 1 mätdata 1 restid 1 förarbeteende 1 energiförbrukning 1 körbeteende 1 belysning 1 mineralogi 1 stressforskning 1 viltolycka 1 körkort 1 riksväg 40 1 singelolyckor 1 asfalt 1 systemfel 1 dimning 1 belysningsnivå 1 hastighetsgräns 1 moped 1 turistvägar 1 olycka 1 spårfaktorn 1 gående 1 trötthet i trafiken 1 samhällsekonomi 1 attityder 1 långa tåg 1 nyhetsförmedling 1 väg- och gatubelysning 1 miljökonsekvensbeskrivning 1 petrografi 1 simulator 1 personbilstrafik 1 moped klass 1 1 krocktest 1 kollektivtrafikplanering 1 underhåll 1 lågtrafikvägar 1 tågförare 1 asfaltbeläggning 1 design 1 reflektorer 1 infrastrukturprojekt 1 sömnighet 1 eco-driving 1 intervjustudie 1 sop-saltmetoden 1 eaf-slagg 1 trafikplanering 1 nykterhetskontroll 1 mobilförbud mobiltelefonförbud distraktion trafiksäkerhet 1 genus 1 vägbyggnation 1 lastbilschaufför 1 mopedutbildning 1 stadsmiljö 1 markbeläggning 1 trafikantbeteende 1 transportpolitiska mål 1 forskningsstation 1 tunga fordon 1 dodade 1 vägmärke vägmarkering symbol trafiksäkerhet 1 landskapsanalys 1 transportsystem 1 motorcykel 1 riskkurva 1 aktiva stödsystem 1 mitträfflor 1 mekaniska egenskaper 1 västlänken 1 tillämpad forskning 1 elfordon 1 cykelöverfart 1 pressekreterare 1 infrastrukturavgifter 1 fokusgruppstudie 1 trafikanalys 1 kör miljövänligare 1 cyklist 1 hastighetsdämpande åtgärder 1 cykelforskning cykling 1 väginfrastruktur 1 miljövänlig 1 samhällsekonomiskt hållbart 1 pm-10 halt 1 väg 1 ljuskälla 1 tunga tåg 1 vägbygge 1 hållbar 1 lastbilsförare 1 gps 1 parkering 1 mobil i bil 1 eu 1 stadskärna 1 dammbindning 1 utveckling 1 upphandling 1 motorcyklister 1 gemensamt synsätt 1 skoltrafik 1 boende 1 bergart 1 säker skolväg 1 vägforskning 1 gång- och cykelbanor 1 savelec 1 trafikolycka 1 oskyddad trafikant 1 äldre 1 sveavägen 1 bilförsäkring 1 pendlare 1 busschaufför 1 generaldirektör 1 halvering av belysning 1 barn 1 gång- och cykelväg 1 byggnation 1 elvägar 1 offentlig belysning 1 micro deval-värde 1 stadsutveckling 1 synavstånd 1 trafikantutbildning 1 am-behörighet 1 kommunikatör 1 planering 1 järnvägsinfrastruktur 1 kommunala och regionala beslut 1 cykelplanering 1 cykelolyckor 1 öppen marknad 1 vägräfflor 1 konjunktur 1 genusforskning jämställdhet 1 bergmaterial 1 beteendeförändring 1 ljudvarning 1 partiklar 1 räffling 1 transportpolitik 1 sociala medier 1 cyklister 1 mobilitet 1 fallstudier 1 funktionshindrade 1 vägarbete 1 koldioxid 1 vållande 1 rattfylleribrott 1 Visa alla taggar
Forskning på kvinnlig krockdocka gav EU-pris

Forskning på kvinnlig krockdocka gav EU-pris

Pressmeddelanden   •   2014-04-17 08:29 CEST

Det tog tio år att få finansiering för forskning på en kvinnlig krockdocka, ytterligare några för att få fram en prototyp. VTI-forskaren Astrid Linders stora och gedigna arbete ger resultat och nu har hon vunnit ett hedersvärt europeiskt pris inom transportforskning.

Friktion på sommarvägar – seminarieinbjudan

Friktion på sommarvägar – seminarieinbjudan

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 07:40 CEST

Den 27 maj arrangerar VTI och Trafikverket en seminariedag om friktion på belagda vägar sommartid. Syftet med dagen är att öka kunskapen om vägfriktion och hur vi tillsammans kan bidra till en säkrare trafikmiljö.

Tummen upp för nykterhetskontroll i bilen

Tummen upp för nykterhetskontroll i bilen

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 13:49 CEST

System för nykterhetskontroll som integreras i bilen kommer att vara till nytta för många. Framförallt för de förare som tror att de är nyktra dagen efter festen. En grupp forskare på VTI har genomfört en fokusgruppstudie för att öka kunskapen om förares uppfattning om framtida fordonsintegrerade system som ska minska onykter körning.

Ljudvarning sänker hastighet vid vägarbeten

Ljudvarning sänker hastighet vid vägarbeten

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 08:00 CEST

En ljudvarning inne i personbilen ger en stor hastighetssänkande effekt vid vägarbetsplatser. Trafiksäkerheten skulle öka för både vägarbetare och trafikanter om integrerade varningssystem införs konstaterar forskare på VTI. Resultat av en simulatorstudie visar att den genomsnittliga sänkningen blir 9–17 km/h större med ljudvarning än utan.

Svårt att beräkna restid och bränsleåtgång

Svårt att beräkna restid och bränsleåtgång

Pressmeddelanden   •   2014-03-27 07:50 CET

Lite till mans är vi sena ibland. Vi gasar på och tänker att vi ska köra in några minuters försening. Kör man fortare så kommer man fram snabbare. Jo, men oftast inte så snabbt som man tror visar ny forskning.

Felriktad politik kring biodrivmedel

Felriktad politik kring biodrivmedel

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 13:28 CET

Regeringen inför en kvotplikt för att öka konsumtionen av biodrivmedel. Men systemet motverkar regeringens egna uppsatta mål. Dessutom kommer särskilda intressegrupper att gynnas medan skattebetalarna och vanliga bilister blir de stora förlorarna, menar Johanna Jussila Hammes, forskare på VTI.

Orättvisor i förarprov ses över

Orättvisor i förarprov ses över

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 09:28 CET

Under praktiska förarprov för tung motorcykel använder män och kvinnor samma fordon. Men eftersom kvinnor i genomsnitt är kortare än män får de svårare att klara ett manöverprov. Nu ska VTI analysera vilka orättvisor det finns i provets utformning på både mc och bil.

Bättre cykelmiljö – vägen till ökad cykling

Bättre cykelmiljö – vägen till ökad cykling

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 15:45 CET

Att resan är bekväm och inte innebär stora omvägar är avgörande faktorer för att människor ska välja att cykla. Forskare på VTI rekommenderar att mer resurser läggs på åtgärder som gynnar cyklister, exempelvis sammanhängande cykelvägar och stöldsäkra parkeringsmöjligheter.

Ingen skillnad med färre kantstolpar

Ingen skillnad med färre kantstolpar

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 13:18 CET

En simulatorstudie som gjorts på VTI visar att trafikantbeteendet inte ändras även om kantstolparna står glesare än de idag gör längs Sveriges vägar. Forskarna rekommenderar att stolparna sätts med 100 meters avstånd och att reflektorerna ska ha ett synavstånd på högst 200 meter. Resultaten visar också att kantstolpar längs hela vägen ger en förhöjning av medelhastigheten på cirka 12 km/h.

Fokus på barn i trafik

Fokus på barn i trafik

Pressmeddelanden   •   2014-03-06 08:57 CET

Många trafikanter beter sig farligt och medvetna felhandlingar ligger bakom många allvarliga trafikolyckor. Det anser forskare på VTI som i dag medverkar på konferensen Barn, liv och trafik i Göteborg.

Rekordmånga taxiförare använder bilbälte

Rekordmånga taxiförare använder bilbälte

Pressmeddelanden   •   2014-03-05 10:57 CET

Innan lagen om taxiförares bältesanvändning trädde i kraft 1999 var det inte många chaufförer som knäppte bilbältet. Sedan dess har användningen ökat kontinuerligt och vid de senaste mätningarna är nivån rekordhög, knappt 96 procent, visar VTI:s årliga observationer. Bilbältesanvändningen hos förare i personbil ligger på 97-98 procent medan endast 60 procent av förare av tunga fordon är bältade.

Allt fler använder cykelhjälm, men de flesta cyklar fortfarande utan

Allt fler använder cykelhjälm, men de flesta cyklar fortfarande utan

Pressmeddelanden   •   2014-02-26 11:44 CET

Andelen cyklister som använder hjälm har ökat och nådde under förra året ett nytt rekord. Den genomsnittliga hjälmanvändningen är 36 procent för 2013, vilket är tre procent högre än året innan, enligt VTI:s observationer. Inte i någon av de undersökta grupperna barn och vuxna har andelen hjälmanvändare minskat.

Snabb hjälp för rattfyllerister ger positiv effekt

Snabb hjälp för rattfyllerister ger positiv effekt

Pressmeddelanden   •   2014-02-24 14:46 CET

Misstänkta rattfyllerister som snabbt efter en rattfyllerihändelse fått kontakt med socialtjänst eller beroendevård för hjälp när det gäller missbruk, anser att insatsen varit till stor nytta enligt en undersökning av VTI. Metoden att upprätta en kontakt, helst inom 24 timmar, används över hela landet för att minska antalet påverkade förare i trafiken.

Sämre belysning sänker hastigheter

Sämre belysning sänker hastigheter

Pressmeddelanden   •   2014-01-27 13:50 CET

Vid en halvering av vägbelysningen sänker bilister hastigheten något, men inte tillräckligt. Konsekvensen av en olycka minskar men samtidigt ökar risken för påkörning av en oskyddad trafikant.

Ny studie kan ge körkort tillbaka

Ny studie kan ge körkort tillbaka

Pressmeddelanden   •   2014-01-15 13:23 CET

En ny studie ska hjälpa myndigheter att fatta beslut om en person med synfältsbortfall ska få behålla sitt körkort eller inte.

Krafttag för säkrare cykling

Krafttag för säkrare cykling

Pressmeddelanden   •   2014-01-08 10:18 CET

Varje år omkommer i genomsnitt 28 cyklister i trafiken och cyklister är också den största gruppen av skadade vägtrafikanter som vårdas på sjukhus. Nu tas krafttag för en säkrare cykling och väghållarna har ett stort ansvar.

Media-no-image

Mobilanvändning på cykeln sänker farten

Pressmeddelanden   •   2014-01-07 13:50 CET

Cyklister som använder mobil saktar ner farten och flera av dem stannar helt och hållet .

Påminnelse Transportforum 8-9 januari

Påminnelse Transportforum 8-9 januari

Pressmeddelanden   •   2014-01-07 09:46 CET

Den 8-9 januari 2014 är det dags för Transportforum, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen äger rum på Konsert & Kongress samt i lokaler i centrala Linköping.

PressinbjudanTransportforum 8-9 januari 2014

PressinbjudanTransportforum 8-9 januari 2014

Pressmeddelanden   •   2013-12-17 13:29 CET

Den 8-9 januari 2014 är det dags för Transportforum, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen äger rum på Konsert & Kongress samt i lokaler i centrala Linköping.

Sverige behöver längre och tyngre godstransporter

Sverige behöver längre och tyngre godstransporter

Pressmeddelanden   •   2013-12-12 08:46 CET

Längre och tyngre transportfordon skulle lösa flera både ekonomiska och miljömässiga problem. Men för det krävs lagändringar och nu ska VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, undersöka vad som krävs för att längre och tyngre transporter ska kunna bli lagliga i Sverige.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.