Skip to main content

Taggar

forskning

trafiksäkerhet

fordonsteknik

transportforum

forskning 175 trafiksäkerhet 152 bilkörning 51 transportforskning 50 trafik 40 kollektivtrafik 31 vägunderhåll 18 olycksstatistik 18 järnväg 14 körsimulator 12 hastighet 10 fordonsteknik 10 miljö 7 cykling 7 VTI 6 transportforum 6 tåg 6 rattfylleri 5 drift och underhåll 5 Körsimulering 5 transportekonomi 5 inandningsbara partiklar 5 parkering 4 vägarbete 4 cykelhjälm 4 cykel 4 trötthet 4 godstrafik 3 rs5c 3 äldre 3 simulatorträning 3 infrastruktur 3 jonas bjelfvenstam 3 vägräcken 3 transport 3 synfältsbortfall 3 mobiltelefon 3 vägbelysning 3 bilbälte 3 cykelhjälmsanvändning 3 simulatorstudie 3 upphandling 3 simulering 3 hastighetsefterlevnad 3 godstransporter 3 almedalen 3 oskyddade trafikanter 2 moped 2 drift 2 förarstödssystem 2 viltolycka 2 mörkerkörning 2 olycksrisk 2 transportsystem 2 tågtrafik 2 miljökonsekvensbeskrivning 2 godsflöden 2 kommunikationsutrustning 2 utsläpp 2 kontrakt 2 stadsplanering 2 långa tåg 2 lastbil 2 bromssträcka 2 alkhol och bilkörning 2 trafikverket 2 simulator 2 vägtrafik 2 konferens 2 mätningar 2 viltolyckor 2 körförmåga 2 skolskjuts 2 pm10 2 smadit 2 sömnighet 2 väggrepp 2 energieffektivitet 2 vinterdäck 2 cyklist 2 infrastrukturprojekt 2 testmetod 2 elektrifierad väg 2 samhällsekonomisk analys 2 observationsstudie 2 näringslivets transporter 2 alkohol och bilkörning 2 räffling 2 enkätstudie 2 miljövänlig 2 intervjustudie 2 yrkesförare 2 fotgängare 2 mörkertrafik 2 olyckor 2 bilbältesanvändning 2 mobil i bil 2 elvägar 2 gång- och cykelbanor 2 halkbekämpning 2 Persontrafik 2 spårarbete 2 trängsel 2 järnvägsforskning 2 buller 2 mätning 2 lagar 2 stadsmiljö 2 cykelstråk 2 samhällskostnader 2 cykelforskning 2 alkohol 2 asfalt 2 farthinder 2 långa fordon 2 vägar 2 klimatanpassning 2 förbud 2 trafikinformation 2 koldioxidutsläpp 2 hastighetsbegränsning 2 sammanställning 2 olycksrisker 1 fortkörning 1 trafiksäkert beteende 1 demonstrationsförsök 1 miljövänliga transporter 1 passagerare 1 anläggning 1 ljus 1 testste e18 1 malmö 1 enkät 1 godstransportmarknaden 1 inlärt och medfött beteende 1 busskörfält 1 vinterförhållanden 1 fast pris 1 tågtransporter 1 äldre i trafiken 1 adhd 1 aktiva säkerhetssystem 1 resvanor 1 kognitiva tester 1 los angeles-värde 1 vägnät 1 mätbilar 1 miljöeffekter 1 statistik 1 kompetens 1 varmsandning 1 självkörande bilar 1 trafikmätningar 1 människan i transportsystemet 1 fehrl 1 fyrhjulingar 1 bullerreducerande 1 järnvägsunderhåll 1 vardagsliv 1 fossiloberoende 1 tjäldjup 1 simulatorutveckling 1 tunga transporter 1 bränsleförbrukning 1 luftföroreningar 1 kollektivtrafikforskning 1 brazil 1 spårväg 1 skadade 1 vägsalt 1 däck 1 riskbeteende 1 rådjursolyckor 1 tätort 1 hastighet på väg 1 professor 1 trafiksäkerhetspris 1 anläggningsbransch 1 karlstad 1 register 1 samhällsekonomiska kalkyler 1 lokförarutbildning 1 transportslag 1 energiförbrukning 1 kollision med vilt 1 remissvar 1 mineralogi 1 stressforskning 1 belysning 1 riksväg 40 1 singelolyckor 1 dimning 1 belysningsnivå 1 systemfel 1 cma 1 olycka 1 bärbar simulator 1 spårfaktorn 1 trötthet i trafiken 1 databas 1 körträning 1 attityder 1 samhällsekonomi 1 hastighetsgränser 1 rättsvetenskap 1 autonoma fordon 1 petrografi 1 motorvärmning 1 personbilstrafik 1 moped klass 1 1 krocktest 1 underhåll 1 kollektivtrafikplanering 1 invasiva arter 1 lågtrafikvägar 1 asfaltbeläggning 1 reflektorer 1 saltning 1 gångtrafikant 1 hastigheter 1 eco-driving 1 vägmiljö 1 illegala droger 1 eaf-slagg 1 sop-saltmetoden 1 trafikplanering 1 nykterhetskontroll 1 förseningar 1 mobilförbud mobiltelefonförbud distraktion trafiksäkerhet 1 fri konkurrens 1 framtidsbild 1 genus 1 vägbyggnation 1 lastbilschaufför 1 trafikskadade 1 mopedutbildning 1 mätmetoder 1 markbeläggning 1 trafikantbeteende 1 obalanserad budgivning 1 transportpolitiska mål 1 säkerhetstest 1 fyrhjulingsolyckor 1 rattonykterhet 1 forskningsstation 1 miljökonsekvens 1 tunga fordon 1 dodade 1 vägmärke vägmarkering symbol trafiksäkerhet 1 trafikskola 1 alkolås 1 på-väg-test 1 landskapsanalys 1 motorcykel 1 energiproduktion i vägmiljö 1 sjöfart 1 riskkurva 1 aktiva stödsystem 1 mitträfflor 1 stockholm 1 mekaniska egenskaper 1 västlänken 1 tillämpad forskning 1 registreringsbesikta 1 pressekreterare 1 cykelöverfart 1 elfordon 1 odubbat 1 infrastrukturavgifter 1 fokusgruppstudie 1 trafikpsykologi 1 trafikanalys 1 förarutbildning 1 b-körkort 1 kör miljövänligare 1 biltrafik 1 ombyggda fordon 1 bromsprovning 1 hastighetsdämpande åtgärder 1 väginfrastruktur 1 cykelforskning cykling 1 ansvarsfrågan 1 pm-10 halt 1 samhällsekonomiskt hållbart 1 järnvägstunnel 1 ljuskälla 1 väg 1 tunga tåg 1 vägbygge 1 vegetation 1 hållbar 1 dynamiskt farthinder 1 samhällsnytta 1 samordnade lösningar 1 sparsam körning 1 styckpriskontrakt 1 bilförare 1 transporter 1 motorcykelolyckor 1 transportforum 2014 1 vinterunderhåll 1 2+1 väg 1 eu-moped 1 biodrivmedel 1 inlandssjöfart 1 polismyndigheten 1 mc 1 förbifart stockholm 1 partikelhalt 1 administrativ chef 1 kantstolpar 1 kulkvarn 1 amerikanska regeringen 1 säker körning 1 lidköping 1 forskningsproposition 1 detaljutformning 1 parkeringsnormer 1 rundvirkestransporter 1 resbeteende 1 ekonomichef 1 testsite 1 vägtunnel 1 hastighetssänkning 1 sop-saltning 1 straff 1 vakuumsug 1 hornsgatan 1 gröna städer 1 2+1-väg 1 nykter på cykel 1 sopsaltning 1 styrprestanda 1 hastighetskameror 1 trafikflöden 1 gångtrafik 1 viltvarning 1 cykeltrafik 1 mobiltelefoni 1 nykterhetsstödjande system 1 motmedel mot trötthet 1 riksväg 23 1 sandning 1 bränsleåtgång 1 hastighetssystem 1 dubbdäck 1 provsträckor 1 betongbeläggning 1 persontransport 1 ICTTP7 1 mobilanvändning 1 social ojämlikhet 1 samgodsmodellen 1 incitament 1 livskvalitet 1 djupdränering 1 marginalkostnader 1 dukaten 1 mälab 1 elektrifierade fordon 1 medfinansiering 1 nykterhet 1 fordonsbesiktning 1 godståg 1 direktimporterade fordon 1 transportsektorns 1 parkeringshus 1 gc-lösningar 1 dynamiska bussfiler 1 vägtransportsystem 1 näringsdepartementet 1 vägrensräfflor 1 samhällsekonomiska kostnader 1 projektering 1 banhållning 1 motorcykelforskning 1 årlig mätning 1 forskningsrapport 1 självförklarande väg 1 viltstängsel 1 cykelvägar 1 bilbesiktning 1 gatubelysning 1 mälardalen 1 energibesparing 1 positionsbestämning 1 trafiledning 1 säkerhetssystem 1 arbetsmiljöforskning 1 ekonomiska styrmedel 1 gods på tåg 1 miljöforskning 1 vinnova 1 mätdata 1 restid 1 förarbeteende 1 luftkvalitet 1 körbeteende 1 insatsveckan 1 körkort 1 hastighetsgräns 1 turistvägar 1 gång 1 järnvägsskolan 1 gående 1 nyhetsförmedling 1 väg- och gatubelysning 1 anläggningsbranschen 1 godstransport 1 tågförare 1 regionaltåg 1 friktion 1 design 1 gps 1 lastbilsförare 1 säkerhetsregler 1 kommunikationslösningar 1 rio de janeiro 1 dammbindning 1 hjärnsignaler 1 utveckling 1 skoltrafik 1 säker skolväg 1 vägforskning 1 sveavägen 1 15-åringar 1 bilförsäkring 1 pendlare 1 busschaufför 1 generaldirektör 1 halvering av belysning 1 byggnation 1 cykelbanor 1 stadsutveckling 1 synavstånd 1 säkerhet vägarbete 1 sverige och norge 1 föräldrar till mopedister 1 cykelhjämsanvändning 1 eu 1 stadskärna 1 motorcyklister 1 gemensamt synsätt 1 blindtest 1 bullerprovning 1 energiutvinning 1 bergart 1 boende 1 miljötänkande 1 trafikolycka 1 savelec 1 co2 1 oskyddad trafikant 1 trafikstörningar 1 barn 1 gång- och cykelväg 1 offentlig belysning 1 micro deval-värde 1 elbuss 1 am-behörighet 1 trafikantutbildning 1 partikelhalter 1 planering 1 kommunikatör 1 västra stambanan 1 framkomlighet 1 narkotikaklassade läkemedel 1 tågavgångar 1 järnvägsinfrastruktur 1 smartwatch 1 vintermodellen 1 droger 1 kommunala och regionala beslut 1 cykelplanering 1 cykelolyckor 1 öppen marknad 1 komfort 1 vägräfflor 1 konjunktur 1 genusforskning jämställdhet 1 Samkost 1 betalningsvilja 1 beteendeförändring 1 bergmaterial 1 ljudvarning 1 elvis-projektet 1 bilberoende 1 partiklar 1 transportpolitik 1 fordonsflotta 1 resande 1 simulatorbaserad metod 1 sociala medier 1 cyklister 1 slitage 1 mobilitet 1 fallstudier 1 funktionshindrade 1 koldioxid 1 vållande 1 Visa alla taggar
Simulatorträning ger bättre insikt om egen körförmåga

Simulatorträning ger bättre insikt om egen körförmåga

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 07:12 CET

Att kunna bedöma sin körförmåga korrekt kan vara avgörande för att äldre bilförare ska köra säkert. Resultaten av en VTI-studie visar att simulatorbaserad träning kan användas för att förbättra förmågan att bedöma sin körförmåga och att återkoppling spelar en viktig roll.

Användare positiva till alkolås efter rattfylleri

Användare positiva till alkolås efter rattfylleri

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 06:30 CET

En ny enkätstudie visar att de flesta svarande som använt alkolås efter rattfylleri upplever en förbättrad hälsosituation ett tag efter rattfylleri­händelsen. Många är nöjda med möjligheten att kunna fortsätta köra bil, men efterfrågar förbättringar av systemet. Resultaten presenteras den 10 januari på Transportforum, session 12.

​​​Straffrätten är inte anpassad för självkörande fordon

​​​Straffrätten är inte anpassad för självkörande fordon

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 06:30 CET

Vems ansvar är det om en självkörande bil orsakar en olycka? När autonoma fordon börjar köra på våra vägar är det viktigt att lagar och regler är avpassade och användbara. I en VTI-studie har forskare utrett förutsättningarna för straffrättsligt ansvar när det gäller självkörande fordon på väg.

Höga partikelhalter i tunnlar kan minskas

Höga partikelhalter i tunnlar kan minskas

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2017 07:10 CET

En ny VTI-studie visar att äldre tågtyper orsakar mer utsläpp av partiklar i järnvägstunnlar än nyare tåg. I vägtunnlar går det att minska de grova partiklarna genom dammbindning, förbättrade beläggningar och minskad dubbdäcksanvändning.

VTI studerar ADHD och bilkörning i simulator

VTI studerar ADHD och bilkörning i simulator

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 07:05 CET

Väljer förare med ADHD en högre hastighet jämfört med förare utan ADHD? Kan enklare simulatorer användas för att studera hur ADHD påverkar körförmågan? Ett forskarteam lett av VTI söker svaret på frågorna i en pågående simulatorstudie.

Pressinbjudan Transportforum 2017

Pressinbjudan Transportforum 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 10:36 CET

Välkommen på pressträff 9 och 10 januari. I januari är det återigen dags för Transportforum, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen äger rum 10 och 11 januari på Konsert & Kongress samt i lokaler i centrala Linköping.

Synfältsbortfall behöver inte betyda sämre körförmåga

Synfältsbortfall behöver inte betyda sämre körförmåga

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 08:34 CET

VTI har på uppdrag av Transportstyrelsen tagit fram en simulatorbaserad testmetod för att bedöma körförmågan hos personer med synfältsbortfall. I en nyutkommen rapport beskriver forskarna den godkända metoden som börjat användas för tester under året.

Fordonsprovning nu med kvalitetsstämpel på VTI

Fordonsprovning nu med kvalitetsstämpel på VTI

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 08:43 CET

På VTI har det länge funnits möjligheter att testa ombyggda och direktimporterade fordon när det gäller buller och bromsar. Sedan i höstas har provningen ackrediterats och kan numera fås med kvalitetsstämpel.

Mobil i bil – många åsikter men hur stor är användningen?

Mobil i bil – många åsikter men hur stor är användningen?

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 09:16 CET

Det finns mycket åsikter och påståenden om mobilanvändning under bilkörning, men för att få mer kunskap ska forskare på VTI genomföra en objektiv studie om ämnet.

Betalar trafiken sina egna kostnader?

Betalar trafiken sina egna kostnader?

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 11:28 CET

Personbilstrafiken betalar mer än vad den kostar samhället medan både den tunga vägtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken betalar mindre. Inrikesflygets avgifter är i huvudsak inriktade på att täcka flygplatsens kostnader. Det innebär att långväga internationellt flyg enbart betalar en liten del av de kostnader som utsläppen förorsakar.

​​Bättre resandestatistik ger bättre kollektivtrafik

​​Bättre resandestatistik ger bättre kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 06:51 CEST

​Hur kan vi bli bättre på att använda resandestatistik för att skapa en attraktivare kollektivtrafik i våra städer och landsbygder? På Persontrafikmässan i Göteborg 18-20 oktober kan du lyssna på forskare Roger Pyddoke som talar om detta aktuella ämne.

Konkurrens ger lägre pris på tågbiljetter

Konkurrens ger lägre pris på tågbiljetter

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2016 05:50 CEST

En ny studie visar att konkurrensen på järnväg mellan SJ och MTR Express har lett till lägre biljettpriser. På sträckan Stockholm–Göteborg har priset minskat med i genomsnitt 13 procent.

Lektioner i sparsam körning ger effekt

Lektioner i sparsam körning ger effekt

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 09:22 CEST

Hur mycket utbildning en körskoleelev får i miljötänkande och sparsam körning varierar mellan olika körskolor. En studie visar att de elever som fått mer utbildning i sparsam körning också kör mer miljövänligt, med mindre bränsleförbrukning.

VTI värd för konferens inom trafikpsykologi

VTI värd för konferens inom trafikpsykologi

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 07:05 CEST

VTI har i samarbete med trafiksäkerhetscentrumet SAFER fått förtroendet att arrangera den sjunde upplagan av världens största internationella konferens inom trafikpsykologi, ICTTP7. Konferensen anordnas på Lindholmen i Göteborg, augusti 2020.

​​Hur mäter man effekter av ett automatiserat transportsystem?

​​Hur mäter man effekter av ett automatiserat transportsystem?

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2016 07:10 CEST

Automatiseringen har stor potential att förändra transportsystemet på ett positivt sätt, men det finns osäkerhet kring hur samhället påverkas. För att veta behöver man kunna mäta, men metoder saknas. I ett nytt projekt ska forskare därför ta fram förslag på nya mått och mätmetoder.

Vinterdäck: Små skillnader i väggrepp på våt asfalt

Vinterdäck: Små skillnader i väggrepp på våt asfalt

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2016 08:28 CEST

​Forskare på VTI har undersökt hur väggreppet på våt asfalt under vinterförhållanden försämras med ålder och slitage för olika typer av vinterdäck. Det visade sig att broms- och styrprestanda för dubbdäck och nordiska däck på barmark är praktiskt taget likvärdiga.

Ny studie om attityder kring att resa kollektivt

Ny studie om attityder kring att resa kollektivt

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 06:48 CEST

​Vad styr våra val som resande eller inte resande i kollektivtrafiken? Detta frågar sig forskare på VTI i ett nytt projekt i samarbete med Västtrafik. Projektet drivs inom ramen för K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Färre olyckor med räffling och mötesfria vägar

Färre olyckor med räffling och mötesfria vägar

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 07:33 CEST

Mitträfflade tvåfältsvägar, räffling av vägrenar på motorvägar och smala mötesfria vägar innebär en väsentlig förbättring av trafiksäkerheten enligt en ny VTI-rapport. På de vägar som gjorts mötesfria har antalet dödade och skadade har minskat med upp till 71 procent.

Nya regler gav sämre säkerhet vid väg- och spårarbete

Nya regler gav sämre säkerhet vid väg- och spårarbete

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 07:01 CEST

Det finns ett omfattande regelverk när det gäller arbete på väg och spår, bland annat för att säkra god arbetsmiljö och säkerhet. Nya regler har inneburit större flexibilitet men samtidigt ökad otydlighet vilket försämrat säkerheten. Forskare på VTI har analyserat orsakerna och ger rekommendationer till förbättringar.

Projekt för 89 miljoner – störst i VTI:s historia

Projekt för 89 miljoner – störst i VTI:s historia

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 07:30 CEST

Det är just nu stor glädje på VTI efter besked om att EU-kommissionen har beviljat ett stort projekt om automatiserad körning. VTI leder projektet där 30 organisationer från elva olika länder är delaktiga.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.