Taggar

Forskning

Trafiksäkerhet

Fordonsteknik

Transportforum

forskning 133 trafiksäkerhet 126 bilkörning 51 transportforskning 50 trafik 40 kollektivtrafik 28 olycksstatistik 18 vägunderhåll 17 järnväg 14 körsimulator 11 hastighet 9 fordonsteknik 7 cykling 6 miljö 5 Körsimulering 5 trötthet 4 inandningsbara partiklar 4 rattfylleri 4 cykel 4 transportforum 4 tåg 4 drift och underhåll 4 bilbälte 3 transport 3 jonas bjelfvenstam 3 mobiltelefon 3 cykelhjälmsanvändning 3 vägbelysning 3 almedalen 3 godstrafik 3 godstransporter 3 vägräcken 3 cykelhjälm 3 transportekonomi 3 vägarbete 3 miljövänlig 2 miljökonsekvensbeskrivning 2 godsflöden 2 mörkerkörning 2 långa fordon 2 simulatorstudie 2 förbud 2 enkätstudie 2 infrastruktur 2 skolskjuts 2 energieffektivitet 2 alkohol 2 cykelforskning 2 viltolycka 2 fotgängare 2 olycksrisk 2 cyklist 2 sammanställning 2 vti 2 järnvägsforskning 2 testmetod 2 infrastrukturprojekt 2 sömnighet 2 näringslivets transporter 2 förarstödssystem 2 asfalt 2 moped 2 simulator 2 intervjustudie 2 lagar 2 alkhol och bilkörning 2 trafikverket 2 kommunikationsutrustning 2 halkbekämpning 2 alkohol och bilkörning 2 klimatanpassning 2 lastbil 2 trafikinformation 2 tågtrafik 2 drift 2 vägar 2 äldre 2 farthinder 2 yrkesförare 2 oskyddade trafikanter 2 stadsplanering 2 långa tåg 2 upphandling 2 smadit 2 samhällsekonomisk analys 2 mörkertrafik 2 hastighetsefterlevnad 2 pm10 2 synfältsbortfall 2 västra stambanan 1 gång- och cykelbanor 1 kommunikatör 1 planering 1 savelec 1 stadskärna 1 trafikantutbildning 1 trafikolycka 1 am-behörighet 1 väggrepp 1 vägforskning 1 Visa alla taggar
De sänkta hastighetsgränserna sparar 17 liv varje år

De sänkta hastighetsgränserna sparar 17 liv varje år

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 09:18 CEST

Forskare på VTI har studerat hur de förändrade hastighetsgränserna har påverkat antalet olyckor med personskador samt antalet dödade och svårt skadade personer. Enligt beräkningarna har antalet förolyckade personer minskat något mer än förväntat.

Mindre vassa vägräcken kan rädda motorcyklister

Mindre vassa vägräcken kan rädda motorcyklister

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 12:30 CEST

Krockprov med motorcykel och vägräcken har för första gången genomförts i Sverige. Och resultatet är slående – motorcyklister kan se fram emot säkrare vägräcken. Det visar fyra krockprov som försäkringsbolaget Folksam låtit genomföra på VTI:s krockbana i Linköping.

Fler tågavgångar sämre för Mälardalen

Fler tågavgångar sämre för Mälardalen

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 09:38 CEST

I Mälardalen finns planer på att öka på turerna inom regionaltågstrafiken men forskare på VTI anser att det finns lite som tyder på att det är rätt väg att gå.

Många miljökonsekvenser av 2+1-vägar

Många miljökonsekvenser av 2+1-vägar

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 13:36 CEST

​När en väg görs om till 2+1-väg blir det konsekvenser för boende i området, både vad gäller framkomlighet och miljö. En ny rapport från VTI visar att flera av dessa konsekvenser inte tas hänsyn till i projekten.

Almedalen: Lämpliga bilförare och vem tar ansvar för cyklingen?

Almedalen: Lämpliga bilförare och vem tar ansvar för cyklingen?

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 11:06 CEST

Tusentals människor får sitt körkort indraget varje år på grund av synfältsbortfall. VTI utvecklar just nu en ny mätmetod för att testa körförmågan. Resultaten presenteras i Almedalen.

Små simulatorer sätter spår

Små simulatorer sätter spår

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 07:47 CEST

Intresset för simulatorer i mindre storlek blir allt större. Järnvägsskolan i Ängelholm är en av de skolor i Sverige som ska utbilda framtidens lokförare med en ny tågsimulator som är utvecklad av VTI.

VTI-forskare fick trafiksäkerhetspris av amerikanska regeringen

VTI-forskare fick trafiksäkerhetspris av amerikanska regeringen

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 14:55 CEST

Astrid Linder, VTI, fick idag ta emot utmärkelsen U.S. Government Award for Safety Engineering Excellence. Trafiksäkerhetspriset delas ut för extraordinära vetenskapliga framsteg inom området trafiksäkerhet för motorfordon. Astrid Linder, forskningschef på VTI inom området trafiksäkerhet, belönas för sin innovativa forskning för att reducera risken för pisksnärtsskador vid fordonskollisioner.

Föräldrar viktiga för ungas körbeteende

Föräldrar viktiga för ungas körbeteende

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 09:38 CEST

​Flera studier har visat att olyckor med mopeder bland unga ofta är förknippade med trimning, höga hastigheter, alkohol och bristande hjälmanvändning. VTI-forskare konstaterar att föräldrar spelar en viktig roll eftersom deras beteende i trafiken påverkar barnens körstil.

Nästan hälften kör för fort på 40-vägar

Nästan hälften kör för fort på 40-vägar

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 09:20 CEST

Hastighetsmätningar på kommunala vägar 2014 visar att det är många trafikanter som kör för fort. Totalt 37 procent av den studerade trafiken körde snabbare än gällande hastighetsgränser och flest kör för fort på 40-sträckor.

Tre av tio omkomna förare var påverkade

Tre av tio omkomna förare var påverkade

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 06:50 CEST

​En ny VTI-studie av personbilsförare som omkommit i trafiken visar att det är fler som haft narkotikaklassade läkemedel i blodet jämfört med illegala droger. Ännu vanligare är alkohol. Sammanlagt har knappt en tredjedel av förarna varit påverkade av någon form av substans vid olyckstillfället.

Bra schemaläggning bästa medlet mot trötthet

Bra schemaläggning bästa medlet mot trötthet

Pressmeddelanden   •   2015-04-21 09:58 CEST

​En ansenlig del av olyckor med yrkesutförare beror på trötthet och den huvudsakliga orsaken är att arbetet ofta är förlagt till tider på dygnet då vi normalt är trötta. Forskare på VTI har kartlagt kunskap om hur man motverkar trötthet. Det viktigaste medlet mot trötthet hos yrkesförare är rimlig schemaläggning som undviker exempelvis kort dygnsvila, lång vakentid och långa arbetspass.

Gult glas skyddar mc-förare

Gult glas skyddar mc-förare

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 11:25 CEST

På VTI har forskare undersökt om andra trafikanter har lättare att upptäcka motorcyklar om de har gult glas framför halvljuset. Resultaten tyder på att det är så. Gult glas framträder bättre i mängden av vita ljuskällor i trafiken.

Kör inte med vinterdäck på sommaren!

Kör inte med vinterdäck på sommaren!

Pressmeddelanden   •   2015-03-30 06:32 CEST

Forskare på VTI har genomfört tester av väggrepp på barmark med odubbade vinterdäck respektive sommardäck. Resultatet visar att vinterdäcken har sämre väggrepp, både när det gäller broms- och styrprestanda. Studier av dödsolyckor indikerar också att odubbade vinterdäck är överrepresenterade i olycksstatistiken. Rådet från forskarna är därför att alltid använda sommardäck sommartid.

Långt kvar till fossiloberoende fordonsflotta

Långt kvar till fossiloberoende fordonsflotta

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 09:17 CET

Än så länge prioriterar konsumenterna inte miljöfrågan när det är dags att byta bil. En rapport från VTI visar att det krävs mycket av politiker och näringsliv om visionen om en fossiloberoende fordonsflotta ska bli verklighet.

Stockholmare bäst på cykelhjälm

Stockholmare bäst på cykelhjälm

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 07:00 CET

​Liksom de senaste fyra åren har användningen av cykelhjälm ökat 2014. Högst är den genomsnittliga användningen i Stockholm med 72,5 procent.

Utökade åtgärder i Stockholm minskade partikelhalterna

Utökade åtgärder i Stockholm minskade partikelhalterna

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 06:16 CET

I Stockholm pågår ett arbete för att sänka halterna av inandningsbara partiklar. Försök med dammbindning och nya städåtgärder har bidragit till att miljökvalitetsnormen klaras med bred marginal säsongen 2013-2014.

Bilbältesanvändningen bland passagerare minskar

Bilbältesanvändningen bland passagerare minskar

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 06:30 CET

Ungefär 97 procent av alla personbilsförare använder bilbälte, men för passagerare både i fram- och baksätet har användningen minskat något de senaste åren. Bland yrkesförare har bältesanvändningen däremot ökat.

Forskare på VTI prisas

Forskare på VTI prisas

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 06:12 CET

Tre forskare på VTI fick i går stipendium för sin forskning på trafiksäkerhet. Dessutom delades ett pedagogiskt pris till ytterligare en forskare på VTI.

Miljövänlig belysning kan hota miljön

Miljövänlig belysning kan hota miljön

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 06:43 CET

Runt om i landet byts gammaldags belysning mot miljövänligare lampor längs vägar och i städer. Men trots att de moderna lysdioderna sparar energi så kan de på längre sikt vara ett hot mot djur och människor.

Stort forskningsanslag till VTI

Stort forskningsanslag till VTI

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 07:32 CET

Hur ser en cykelolycka ut och varför sker cykelolyckor? Ofta också med allvarliga skador och ibland dödsfall. VTI får nu tolv miljoner kronor för att skapa en stark forskningsmiljö inom området hjulburna oskyddade trafikanter.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.