Skip to main content

Taggar

forskning

trafiksäkerhet

fordonsteknik

transportforum

forskning 191 trafiksäkerhet 164 bilkörning 51 transportforskning 50 trafik 40 kollektivtrafik 31 vägunderhåll 18 olycksstatistik 18 järnväg 14 cykling 12 körsimulator 12 fordonsteknik 12 hastighet 11 miljö 7 transportforum 6 körsimulering 6 VTI 6 tåg 6 cykel 6 rattfylleri 5 transportekonomi 5 drift och underhåll 5 inandningsbara partiklar 5 vägarbete 4 cykelhjälm 4 parkering 4 infrastruktur 4 simulering 4 vägräcken 4 hastighetsefterlevnad 4 trötthet 4 simulatorträning 3 vägbelysning 3 hastighetsbegränsning 3 synfältsbortfall 3 upphandling 3 transport 3 simulatorstudie 3 äldre 3 mobiltelefon 3 regeringsuppdrag 3 rs5c 3 godstrafik 3 elvägar 3 jonas bjelfvenstam 3 bilbälte 3 cykelhjälmsanvändning 3 godstransporter 3 konferens 3 almedalen 3 simulator 3 krocktest 3 friktion 2 singelolycka 2 stadsplanering 2 bilbältesanvändning 2 mobil i bil 2 utsläpp 2 oskyddade trafikanter 2 transportsystem 2 trafikverket 2 moped 2 olycka 2 sopsaltning 2 förarstödssystem 2 klimatanpassning 2 trafikinformation 2 farthinder 2 körkortsutbildning 2 mätningar 2 körförmåga 2 drift 2 skolskjuts 2 tågtrafik 2 bromssträcka 2 långa tåg 2 viltolyckor 2 väggrepp 2 kommunikationsutrustning 2 kontrakt 2 elfordon 2 vinterdäck 2 lastbil 2 klimatpåverkan 2 lagar 2 alkhol och bilkörning 2 energieffektivitet 2 cyklist 2 testmetod 2 gång- och cykelbanor 2 enkätstudie 2 sömnighet 2 infrastrukturprojekt 2 vägtrafik 2 fotgängare 2 räffling 2 miljövänlig 2 olyckor 2 mörkertrafik 2 näringslivets transporter 2 smadit 2 pm10 2 elektrifierad väg 2 tätort 2 intervjustudie 2 observationsstudie 2 trafikplanering 2 Persontrafik 2 spårarbete 2 samhällsekonomisk analys 2 vägar 2 alkohol och bilkörning 2 cykelstråk 2 mätning 2 sammanställning 2 trängsel 2 långa fordon 2 järnvägsforskning 2 förbud 2 alkohol 2 koldioxidutsläpp 2 stadsmiljö 2 samhällskostnader 2 statistik 2 yrkesförare 2 viltolycka 2 mörkerkörning 2 halkbekämpning 2 cykelforskning 2 olycksrisk 2 asfalt 2 miljökonsekvensbeskrivning 2 buller 2 godsflöden 2 automatisering 2 trafikskola 2 resvanor 1 kognitiva tester 1 los angeles-värde 1 vägnät 1 mätbilar 1 miljöeffekter 1 kompetens 1 varmsandning 1 självkörande bilar 1 trafikmätningar 1 krockprov 1 människan i transportsystemet 1 fehrl 1 fyrhjulingar 1 bullerreducerande 1 järnvägsunderhåll 1 vardagsliv 1 fossiloberoende 1 tjäldjup 1 simulatorutveckling 1 tunga transporter 1 bränsleförbrukning 1 luftföroreningar 1 kollektivtrafikforskning 1 brazil 1 klimatomställning 1 spårväg 1 skadade 1 vägsalt 1 däck 1 riskbeteende 1 rådjursolyckor 1 hastighet på väg 1 professor 1 trafiksäkerhetspris 1 anläggningsbransch 1 karlstad 1 register 1 samhällsekonomiska kalkyler 1 lokförarutbildning 1 transportslag 1 energiförbrukning 1 kollision med vilt 1 remissvar 1 mineralogi 1 stressforskning 1 belysning 1 järnäg 1 riksväg 40 1 singelolyckor 1 dimning 1 belysningsnivå 1 systemfel 1 cma 1 bärbar simulator 1 spårfaktorn 1 trötthet i trafiken 1 databas 1 körträning 1 attityder 1 samhällsekonomi 1 hastighetsgränser 1 rättsvetenskap 1 autonoma fordon 1 petrografi 1 motorvärmning 1 personbilstrafik 1 moped klass 1 1 underhåll 1 kollektivtrafikplanering 1 invasiva arter 1 lågtrafikvägar 1 asfaltbeläggning 1 reflektorer 1 saltning 1 gångtrafikant 1 hastigheter 1 eco-driving 1 vägmiljö 1 illegala droger 1 tågsimulator 1 eaf-slagg 1 sop-saltmetoden 1 nykterhetskontroll 1 förseningar 1 mobilförbud mobiltelefonförbud distraktion trafiksäkerhet 1 monetär värdering 1 fri konkurrens 1 framtidsbild 1 genus 1 vägbyggnation 1 lastbilschaufför 1 trafikskadade 1 mopedutbildning 1 mätmetoder 1 markbeläggning 1 trafikantbeteende 1 obalanserad budgivning 1 transportpolitiska mål 1 säkerhetstest 1 fyrhjulingsolyckor 1 rattonykterhet 1 forskningsstation 1 miljökonsekvens 1 tunga fordon 1 dodade 1 vägmärke vägmarkering symbol trafiksäkerhet 1 barn och unga 1 alkolås 1 omställningsarbete 1 på-väg-test 1 landskapsanalys 1 dödsolyckor 1 motorcykel 1 energiproduktion i vägmiljö 1 sjöfart 1 riskkurva 1 hälsoeffekter 1 aktiva stödsystem 1 mitträfflor 1 stockholm 1 mekaniska egenskaper 1 västlänken 1 tillämpad forskning 1 registreringsbesikta 1 pressekreterare 1 cykelöverfart 1 odubbat 1 infrastrukturavgifter 1 fokusgruppstudie 1 trafikpsykologi 1 trafikanalys 1 förarutbildning 1 b-körkort 1 kör miljövänligare 1 biltrafik 1 ombyggda fordon 1 bromsprovning 1 hastighetsdämpande åtgärder 1 väginfrastruktur 1 cykelforskning cykling 1 ansvarsfrågan 1 pm-10 halt 1 samhällsekonomiskt hållbart 1 järnvägstunnel 1 ljuskälla 1 väg 1 tunga tåg 1 vägbygge 1 vegetation 1 hållbar 1 dynamiskt farthinder 1 omkullkörning 1 samhällsnytta 1 samordnade lösningar 1 sparsam körning 1 styckpriskontrakt 1 bilförare 1 transporter 1 motorcykelolyckor 1 transportforum 2014 1 vinterunderhåll 1 2+1 väg 1 eu-moped 1 biodrivmedel 1 inlandssjöfart 1 polismyndigheten 1 mc 1 förbifart stockholm 1 partikelhalt 1 administrativ chef 1 kantstolpar 1 kulkvarn 1 amerikanska regeringen 1 säker körning 1 lidköping 1 forskningsproposition 1 detaljutformning 1 parkeringsnormer 1 rundvirkestransporter 1 resbeteende 1 ekonomichef 1 testsite 1 vägtunnel 1 hastighetssänkning 1 sop-saltning 1 straff 1 vakuumsug 1 hornsgatan 1 vägmarkering 1 gröna städer 1 2+1-väg 1 nykter på cykel 1 styrprestanda 1 hastighetskameror 1 trafikflöden 1 gångtrafik 1 viltvarning 1 cykeltrafik 1 mobiltelefoni 1 nykterhetsstödjande system 1 motmedel mot trötthet 1 riksväg 23 1 sandning 1 bränsleåtgång 1 hastighetssystem 1 dubbdäck 1 provsträckor 1 betongbeläggning 1 persontransport 1 ICTTP7 1 mobilanvändning 1 social ojämlikhet 1 retroreflexion 1 vintercykling 1 samgodsmodellen 1 incitament 1 livskvalitet 1 självkörande fordon 1 djupdränering 1 marginalkostnader 1 dukaten 1 mälab 1 elektrifierade fordon 1 medfinansiering 1 nykterhet 1 fordonsbesiktning 1 godståg 1 direktimporterade fordon 1 transportsektorns 1 parkeringshus 1 gc-lösningar 1 dynamiska bussfiler 1 vägtransportsystem 1 näringsdepartementet 1 vägrensräfflor 1 samhällsekonomiska kostnader 1 projektering 1 banhållning 1 motorcykelforskning 1 årlig mätning 1 forskningsrapport 1 självförklarande väg 1 räddningstjänst 1 viltstängsel 1 cykelvägar 1 bilbesiktning 1 gatubelysning 1 sverige och norge 1 mälardalen 1 energibesparing 1 positionsbestämning 1 trafiledning 1 säkerhetssystem 1 arbetsmiljöforskning 1 ekonomiska styrmedel 1 gods på tåg 1 miljöforskning 1 vinnova 1 restid 1 förarbeteende 1 luftkvalitet 1 körbeteende 1 insatsveckan 1 körkort 1 hastighetsgräns 1 turistvägar 1 gång 1 järnvägsskolan 1 gående 1 nyhetsförmedling 1 väg- och gatubelysning 1 simuleringsmodeller 1 anläggningsbranschen 1 godstransport 1 tågförare 1 regionaltåg 1 design 1 gps 1 lastbilsförare 1 säkerhetsregler 1 kommunikationslösningar 1 rio de janeiro 1 vägräckesstolpar 1 dammbindning 1 hjärnsignaler 1 utveckling 1 skoltrafik 1 säker skolväg 1 vägforskning 1 sveavägen 1 15-åringar 1 bilförsäkring 1 pendlare 1 busschaufför 1 generaldirektör 1 halvering av belysning 1 byggnation 1 cykelbanor 1 stadsutveckling 1 synavstånd 1 säkerhet vägarbete 1 am-behörighet 1 trafikantutbildning 1 utbildningssimulator 1 kommunikatör 1 framkomlighet 1 huvudskador 1 smartwatch 1 vintermodellen 1 droger 1 kommunala och regionala beslut 1 cykelplanering 1 cykelolyckor 1 öppen marknad 1 vägräfflor 1 Samkost 1 mätdata 1 föräldrar till mopedister 1 cykelhjämsanvändning 1 eu 1 stadskärna 1 motorcyklister 1 gemensamt synsätt 1 blindtest 1 bullerprovning 1 energiutvinning 1 bergart 1 boende 1 miljötänkande 1 trafikolycka 1 savelec 1 co2 1 oskyddad trafikant 1 trafikstörningar 1 barn 1 gång- och cykelväg 1 offentlig belysning 1 micro deval-värde 1 elbuss 1 nationell cykelstrategi 1 partikelhalter 1 planering 1 västra stambanan 1 narkotikaklassade läkemedel 1 tågavgångar 1 vägtillstånd 1 järnvägsinfrastruktur 1 autonom körning 1 komfort 1 konjunktur 1 genusforskning jämställdhet 1 elvägskonferens 1 betalningsvilja 1 beteendeförändring 1 bergmaterial 1 ljudvarning 1 elvis-projektet 1 bilberoende 1 partiklar 1 transportpolitik 1 fordonsflotta 1 resande 1 simulatorbaserad metod 1 Visa alla taggar
Trafiksimulering visar vägen

Trafiksimulering visar vägen

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 07:05 CEST

​Trafiksimulering är ett mycket användbart verktyg vid planering, utformning och operativ styrning av dagens komplexa vägtrafiksystem. I ett nyligen avslutat projekt har VTI utvärderat framkomligheten för en mötesfri vägsträcka av E20. Resultaten visar att den tänkta utformningen ger en tillräckligt god framkomlighet.

VTI bygger tågsimulatorer till SJ

VTI bygger tågsimulatorer till SJ

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 09:20 CEST

VTI har fått sin hittills största beställning av tågsimulatorer. SJ köper tio mindre simulatorer som ska användas i fortbildning och uppföljning av tågförare. Nyligen levererades den första prototypen.

Inbjudan till den första internationella elvägskonferensen

Inbjudan till den första internationella elvägskonferensen

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 16:38 CEST

Välkommen till den första internationella elvägskonferensen 14-15 juni i Högbo utanför Sandviken. Ganska precis ett år har gått sedan världens första elväg för tung fordonstrafik på allmän väg invigdes utanför Sandviken. Nu är det hög tid att samla internationella forskare och experter för att presentera de senaste resultaten och diskutera ämnet Electric Road Systems.

​Regeringsuppdrag om behoven inom cykelforskning

​Regeringsuppdrag om behoven inom cykelforskning

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 07:05 CEST

VTI har fått i uppdrag av regeringen att analysera och beskriva de främsta behoven inom forskningen runt cykling och ta fram förslag på hur cykelforskningen kan samordnas och stärkas.

Olika cykeltyper kan ge olika skador vid fall

Olika cykeltyper kan ge olika skador vid fall

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 08:50 CEST

Singelolyckor är de vanligaste cykelolyckorna och kan resultera i allvarliga huvudskador. VTI har med hjälp av krocktester försökt studera vilken betydelse cykelns utformning har för risken att slå i huvudet vid en omkullkörning. Resultaten visar att fallen och skadorna kan skilja sig åt beroende på cykeltyp och hastighet.

Körkortsutbildningen kan bli bättre

Körkortsutbildningen kan bli bättre

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 06:30 CEST

En VTI-studie visar att det behövs förändringar av förarutbildningen i Sverige. Forskarna föreslår bland annat nya pedagogiska metoder, fler obligatoriska moment i utbildningen, förstärkt tillsyn av trafikskolor och en översyn av förarprovet. Läs mer om orsakerna i VTI rapport 936.

Mer kunskap behövs inför olyckor med elfordon

Mer kunskap behövs inför olyckor med elfordon

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 15:46 CEST

En VTI-studie visar att räddningstjänsten har liten erfarenhet av olyckor med elfordon och att riskerna inte är klart identifierade. Mer kunskap behövs om hur man hanterar elfordon, hur man snabbt får reda på om det är ett elfordon och hur elen kan kopplas bort vid en olycka. Mer resurser behövs till utbildning i ämnet.

Här är nycklarna till kommuners klimatomställning

Här är nycklarna till kommuners klimatomställning

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 07:36 CEST

Hur kan kommuner uppnå ett effektivare klimatomställningsarbete? Forskare från VTI och Linköpings Universitet har undersökt saken. Nyckelfrågor handlar bland annat om synen på klimatfrågan, samverkan nationellt och regionalt, interaktion med medborgare och privata aktörer.

VTI utreder värdering av cyklingens hälsoeffekter

VTI utreder värdering av cyklingens hälsoeffekter

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 07:15 CEST

Att cykla, liksom alla annan fysisk aktivitet, ger positiva effekter för hälsan vilket innebär besparingar för samhället. Hur man värderar dessa hälsoeffekter i pengar ska nu utredas av VTI. Vill du veta mer kan du fråga oss på Cykelkonferensen där vi deltar 9-10 maj.

VTI förbereder för automatiserade fordon

VTI förbereder för automatiserade fordon

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 07:05 CEST

Automatiseringen av trafiksystemet kommer att medföra stora förändringar. EU-projektet CoExist startar nu för att förbereda städer och väghållare för införandet av självkörande fordon. VTI är största part i projektet.

Många kör för fort i tätort – risk för oskyddade trafikanter

Många kör för fort i tätort – risk för oskyddade trafikanter

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 08:52 CEST

​För att färre ska dödas och skadas i trafiken behöver vi minska hastigheten på våra vägar. En årlig mätning i tätort visar på fortsatt bristande hastighetsefterlevnad. Sämst är det på gator med 40 km/tim där endast hälften höll hastighetsgränsen.

Regeringsuppdrag om barn och cykling

Regeringsuppdrag om barn och cykling

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 07:05 CEST

Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade i fredags en nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling. Bland annat ska fokus läggas på att öka cyklingen bland barn och unga. VTI har fått i uppdrag att ta reda på mer om varför denna grupp cyklar allt mindre.

Få vuxna reser kollektivt på landsbygden

Få vuxna reser kollektivt på landsbygden

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 09:26 CEST

VTI har regeringsuppdraget att studera hur innovativa lösningar kan öka medborgares vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafik utanför tätorterna. En delstudie visar att kollektivresande är sällsynt bland vuxna i lands- och glesbygd men mer vanligt bland unga.

Nyttan med mindre nivåskillnader på gångytor

Nyttan med mindre nivåskillnader på gångytor

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 07:05 CEST

En ny VTI rapport redovisar en studie om fallolyckor och krav på egenskaper för vägytor. Slutsatsen är att en minskning av nivåskillnader i stadsmiljön skulle minska antalet fallolyckor och att det behövs en utredning om friktionskrav på olika typer av beläggningar för gångytor.

Dödsolyckor med cyklister vanligast i korsningar

Dödsolyckor med cyklister vanligast i korsningar

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 06:35 CEST

I genomsnitt dör 25 cyklister om året i trafiken i Sverige. Större delen av dödsolyckorna skedde i kollision med fordon i korsningar i tätort. Bidragande olycksfaktorer var framför allt alkohol och mörker, men också tveksamhet gällande väjningsplikt.

Stolpar för vägräcken krockprovade på VTI

Stolpar för vägräcken krockprovade på VTI

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 09:07 CEST

​Krockprover utförda av VTI visar att vägräckesstolpar bör ha ett nedstick i marken som är minst 1 meter. Dessutom bör inte slänt anläggas närmre än 0,6 meter bakom ett vägräcke.

VTI bygger unik cykelsimulator

VTI bygger unik cykelsimulator

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 07:04 CEST

VTI har startat ett projekt för att bygga en simulator för cyklar. Simulatorn kommer att bli ensam i sitt slag med stor möjlighet att simulera rörelser hos cyklister och därmed underlätta i forskningen om cykling.

Stipendium för nordiskt samarbete om vintercykling till VTI

Stipendium för nordiskt samarbete om vintercykling till VTI

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 07:05 CET

Nordiskt vägforums (NVF) stipendium för 2017 har tilldelats forskaren Göran Blomqvist vid VTI för forskning kring vinterdrift av cykelvägar.

VTI-utrustning exporteras till grannländer

VTI-utrustning exporteras till grannländer

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 08:28 CET

​Att kunna provta vägdamm är viktigt i arbetet för att minska halterna av farliga partiklar i vår omgivningsluft. Provtagning har gjorts under många år av VTI, men nu är flera länder intresserade av just VTI:s utrustning.

Ökat resande med tåg efter omstrukturering

Ökat resande med tåg efter omstrukturering

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 09:31 CET

Före 1988 hade SJ hand om både infrastruktur och trafik på järnväg. Därefter har omstruktureringar gjorts i flera steg, vilket lett till att vi i Sverige idag har en helt öppen marknad med ökande persontrafik och ökat resande. Branschen är dock beroende av stöd från staten.