Taggar

Forskning

Trafiksäkerhet

Fordonsteknik

Transportforum

forskning 130 trafiksäkerhet 120 bilkörning 51 transportforskning 50 trafik 40 kollektivtrafik 27 olycksstatistik 18 vägunderhåll 17 järnväg 13 körsimulator 11 hastighet 9 miljö 5 cykling 5 fordonsteknik 5 Körsimulering 5 cykel 4 rattfylleri 4 trötthet 4 inandningsbara partiklar 4 drift och underhåll 4 transportforum 4 mobiltelefon 3 jonas bjelfvenstam 3 vägarbete 3 cykelhjälm 3 cykelhjälmsanvändning 3 bilbälte 3 transport 3 godstransporter 3 vägbelysning 3 godstrafik 3 tåg 3 transportekonomi 3 cykelforskning 2 energieffektivitet 2 godsflöden 2 viltolycka 2 långa fordon 2 mörkerkörning 2 infrastruktur 2 skolskjuts 2 enkätstudie 2 fotgängare 2 mörkertrafik 2 alkohol 2 miljövänlig 2 olycksrisk 2 cyklist 2 simulatorstudie 2 järnvägsforskning 2 sammanställning 2 testmetod 2 förbud 2 näringslivets transporter 2 infrastrukturprojekt 2 intervjustudie 2 förarstödssystem 2 oskyddade trafikanter 2 asfalt 2 moped 2 vägräcken 2 lagar 2 alkhol och bilkörning 2 trafikverket 2 kommunikationsutrustning 2 klimatanpassning 2 lastbil 2 almedalen 2 drift 2 vägar 2 alkohol och bilkörning 2 halkbekämpning 2 trafikinformation 2 tågtrafik 2 äldre 2 farthinder 2 yrkesförare 2 stadsplanering 2 smadit 2 samhällsekonomisk analys 2 hastighetsefterlevnad 2 långa tåg 2 upphandling 2 sömnighet 2 pm10 2 västra stambanan 1 gång- och cykelbanor 1 kommunikatör 1 planering 1 savelec 1 stadskärna 1 trafikantutbildning 1 trafikolycka 1 am-behörighet 1 väggrepp 1 vägforskning 1 dammbindning 1 säkerhetsregler 1 säkerhet vägarbete 1 synavstånd 1 Visa alla taggar
Föräldrar viktiga för ungas körbeteende

Föräldrar viktiga för ungas körbeteende

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 09:38 CEST

​Flera studier har visat att olyckor med mopeder bland unga ofta är förknippade med trimning, höga hastigheter, alkohol och bristande hjälmanvändning. VTI-forskare konstaterar att föräldrar spelar en viktig roll eftersom deras beteende i trafiken påverkar barnens körstil.

Nästan hälften kör för fort på 40-vägar

Nästan hälften kör för fort på 40-vägar

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 09:20 CEST

Hastighetsmätningar på kommunala vägar 2014 visar att det är många trafikanter som kör för fort. Totalt 37 procent av den studerade trafiken körde snabbare än gällande hastighetsgränser och flest kör för fort på 40-sträckor.

Tre av tio omkomna förare var påverkade

Tre av tio omkomna förare var påverkade

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 06:50 CEST

​En ny VTI-studie av personbilsförare som omkommit i trafiken visar att det är fler som haft narkotikaklassade läkemedel i blodet jämfört med illegala droger. Ännu vanligare är alkohol. Sammanlagt har knappt en tredjedel av förarna varit påverkade av någon form av substans vid olyckstillfället.

Bra schemaläggning bästa medlet mot trötthet

Bra schemaläggning bästa medlet mot trötthet

Pressmeddelanden   •   2015-04-21 09:58 CEST

​En ansenlig del av olyckor med yrkesutförare beror på trötthet och den huvudsakliga orsaken är att arbetet ofta är förlagt till tider på dygnet då vi normalt är trötta. Forskare på VTI har kartlagt kunskap om hur man motverkar trötthet. Det viktigaste medlet mot trötthet hos yrkesförare är rimlig schemaläggning som undviker exempelvis kort dygnsvila, lång vakentid och långa arbetspass.

Gult glas skyddar mc-förare

Gult glas skyddar mc-förare

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 11:25 CEST

På VTI har forskare undersökt om andra trafikanter har lättare att upptäcka motorcyklar om de har gult glas framför halvljuset. Resultaten tyder på att det är så. Gult glas framträder bättre i mängden av vita ljuskällor i trafiken.

Kör inte med vinterdäck på sommaren!

Kör inte med vinterdäck på sommaren!

Pressmeddelanden   •   2015-03-30 06:32 CEST

Forskare på VTI har genomfört tester av väggrepp på barmark med odubbade vinterdäck respektive sommardäck. Resultatet visar att vinterdäcken har sämre väggrepp, både när det gäller broms- och styrprestanda. Studier av dödsolyckor indikerar också att odubbade vinterdäck är överrepresenterade i olycksstatistiken. Rådet från forskarna är därför att alltid använda sommardäck sommartid.

Långt kvar till fossiloberoende fordonsflotta

Långt kvar till fossiloberoende fordonsflotta

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 09:17 CET

Än så länge prioriterar konsumenterna inte miljöfrågan när det är dags att byta bil. En rapport från VTI visar att det krävs mycket av politiker och näringsliv om visionen om en fossiloberoende fordonsflotta ska bli verklighet.

Stockholmare bäst på cykelhjälm

Stockholmare bäst på cykelhjälm

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 07:00 CET

​Liksom de senaste fyra åren har användningen av cykelhjälm ökat 2014. Högst är den genomsnittliga användningen i Stockholm med 72,5 procent.

Utökade åtgärder i Stockholm minskade partikelhalterna

Utökade åtgärder i Stockholm minskade partikelhalterna

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 06:16 CET

I Stockholm pågår ett arbete för att sänka halterna av inandningsbara partiklar. Försök med dammbindning och nya städåtgärder har bidragit till att miljökvalitetsnormen klaras med bred marginal säsongen 2013-2014.

Bilbältesanvändningen bland passagerare minskar

Bilbältesanvändningen bland passagerare minskar

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 06:30 CET

Ungefär 97 procent av alla personbilsförare använder bilbälte, men för passagerare både i fram- och baksätet har användningen minskat något de senaste åren. Bland yrkesförare har bältesanvändningen däremot ökat.

Forskare på VTI prisas

Forskare på VTI prisas

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 06:12 CET

Tre forskare på VTI fick i går stipendium för sin forskning på trafiksäkerhet. Dessutom delades ett pedagogiskt pris till ytterligare en forskare på VTI.

Miljövänlig belysning kan hota miljön

Miljövänlig belysning kan hota miljön

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 06:43 CET

Runt om i landet byts gammaldags belysning mot miljövänligare lampor längs vägar och i städer. Men trots att de moderna lysdioderna sparar energi så kan de på längre sikt vara ett hot mot djur och människor.

Stort forskningsanslag till VTI

Stort forskningsanslag till VTI

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 07:32 CET

Hur ser en cykelolycka ut och varför sker cykelolyckor? Ofta också med allvarliga skador och ibland dödsfall. VTI får nu tolv miljoner kronor för att skapa en stark forskningsmiljö inom området hjulburna oskyddade trafikanter.

Dyrt med osaltade vägar

Dyrt med osaltade vägar

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 08:28 CET

Forskare har utvecklat vintermodellen som gör det möjligt att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna för olika strategier inom vinterväghållning. De första beräkningsresultaten visar på höga kostnadsökningar för olyckor om vinterväghållningen försämras.

Pressinbjudan Transportforum 2015

Pressinbjudan Transportforum 2015

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 13:45 CET

Den 8–9 januari 2015 är det dags för Transportforum. Konferensen som arrangeras för 32:a gången, invigs av infrastrukturminister Anna Johansson. Inför konferensen arrangeras flera pressträffar varav den första den 7 januari, alltså dagen före själva konferensen.

Tydligare riktlinjer vid vägarbeten kan förbättra för cyklister

Tydligare riktlinjer vid vägarbeten kan förbättra för cyklister

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 16:00 CET

Cykelolyckor vid vägarbeten leder till både lindriga och allvarliga skador samt dödsfall. I en färsk VTI-rapport konstaterar forskarna att det finns ett behov av bättre kunskap och skärpta krav för att förbättra cyklisternas situation vid vägarbeten.

Underhåll av järnväg kan bli effektivare

Underhåll av järnväg kan bli effektivare

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 08:52 CET

VTI har jämfört Sveriges järnvägsunderhåll med tre andra länder. Nederländerna har till exempel kommit långt med sina funktionskontrakt och finländarna har en mer slimmad organisation än Sverige.

Hörselnedsättning gör inte bilföraren sämre

Hörselnedsättning gör inte bilföraren sämre

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 09:47 CET

Att ha nedsatt hörsel betyder inte att man på grund av det är en sämre bilförare. Kanske snarare tvärtom. Det visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet, skriven av Birgitta Thorslund på VTI.

Kollektivtrafikcentrum anställer föreståndare

Kollektivtrafikcentrum anställer föreståndare

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 07:01 CET

Den nya föreståndaren för kompetenscentret för kollektivtrafik, K2, i Lund, som tillträder efter årsskiftet kommer närmast från Trafikverket.

VTI frågar efter kostnader

VTI frågar efter kostnader

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 11:07 CET

I ett remissvar till Näringsdepartementet om möjligheten att införa tyngre och längre fordon för godstransporter ser VTI positivt på att möjligheten studeras. Men samtidigt ifrågasätter VTI varför det inte finns några kostnadsberäkningar för de infrastrukturåtgärder som behövs.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.