Skip to main content

Taggar

forskning

trafiksäkerhet

fordonsteknik

transportforum

forskning 147 trafiksäkerhet 132 bilkörning 51 transportforskning 50 trafik 40 kollektivtrafik 29 olycksstatistik 18 vägunderhåll 17 järnväg 14 körsimulator 11 hastighet 9 fordonsteknik 8 cykling 7 miljö 6 transportforum 5 Körsimulering 5 tåg 5 trötthet 4 rattfylleri 4 drift och underhåll 4 inandningsbara partiklar 4 transportekonomi 4 cykel 4 cykelhjälmsanvändning 3 transport 3 jonas bjelfvenstam 3 vägbelysning 3 simulatorträning 3 cykelhjälm 3 godstrafik 3 godstransporter 3 äldre 3 mobiltelefon 3 almedalen 3 vägarbete 3 vägräcken 3 bilbälte 3 viltolycka 2 långa fordon 2 mörkerkörning 2 simulatorstudie 2 vti 2 enkätstudie 2 fotgängare 2 synfältsbortfall 2 skolskjuts 2 alkohol 2 olycksrisk 2 viltolyckor 2 infrastruktur 2 miljökonsekvensbeskrivning 2 testmetod 2 vinterdäck 2 stadsmiljö 2 miljövänlig 2 trängsel 2 mörkertrafik 2 näringslivets transporter 2 järnvägsforskning 2 förbud 2 simulator 2 gång- och cykelbanor 2 upphandling 2 sömnighet 2 moped 2 stadsplanering 2 simulering 2 förarstödssystem 2 infrastrukturprojekt 2 lagar 2 trafikverket 2 alkhol och bilkörning 2 elvägar 2 trafikinformation 2 tågtrafik 2 lastbil 2 halkbekämpning 2 alkohol och bilkörning 2 klimatanpassning 2 kommunikationsutrustning 2 asfalt 2 oskyddade trafikanter 2 drift 2 långa tåg 2 vägar 2 farthinder 2 yrkesförare 2 sammanställning 2 intervjustudie 2 parkering 2 smadit 2 cykelforskning 2 energieffektivitet 2 cyklist 2 samhällsekonomisk analys 2 hastighetsefterlevnad 2 pm10 2 mätning 2 godsflöden 2 västra stambanan 1 Visa alla taggar
Skadliga växter och djur sprids i vägmiljöer

Skadliga växter och djur sprids i vägmiljöer

Pressmeddelanden   •   2015-12-22 07:00 CET

Den giftiga jättelokan är exempel på en växt som sprids i transportrelaterade miljöer. En EU-förordning från januari i år kräver att Sverige utvecklar handlingsplaner för att åtgärda problemet med invasiva arter. VTI påbörjar nu ett projekt för att öka kunskapen i ämnet.

Mätning av friktion för ökad säkerhet på väg

Mätning av friktion för ökad säkerhet på väg

Pressmeddelanden   •   2015-12-21 07:00 CET

Mätning av friktion på sommarväglag är komplicerat och resurskrävande då det är många faktorer som påverkar däck-vägbanefriktionen, exempelvis däcktyp, temperatur och hastighet. VTI har därför studerat ett alternativt sätt att hitta vägytor med låg friktion. Studien visar att det finns vägsträckor i Sverige som skulle behöva friktionshöjande åtgärder.

Pressinbjudan Transportforum 2016

Pressinbjudan Transportforum 2016

Pressmeddelanden   •   2015-12-16 11:33 CET

Den 12–13 januari 2016 är det dags för Transportforum, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen äger rum på Konsert & Kongress samt i lokaler i centrala Linköping.

Rätt placerad växtlighet i städer förbättrar luften

Rätt placerad växtlighet i städer förbättrar luften

Pressmeddelanden   •   2015-12-04 07:00 CET

Stadens växter kan påverka den lokala luftkvaliteten både positivt och negativt. I en ny VTI-rapport konstaterar forskaren att växtlighet i trånga gaturum kan försämra luftkvaliteten lokalt om den placeras så att den stänger in luftföroreningarna.

Dubbdäck ger bäst grepp på is

Dubbdäck ger bäst grepp på is

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 09:51 CET

VTI:s stora test av slitna vinterdäck är klart. Testet visar att dubbdäck som är några år gamla tappar mer i prestanda än dubbfria vinterdäck, trots det har de dubbade däcken bäst grepp på halt underlag, även om gapet minskar.

Forskare undersöker parkeringsvanor

Forskare undersöker parkeringsvanor

Pressmeddelanden   •   2015-11-17 07:58 CET

Forskare från VTI undersöker nu under hösten människors parkeringsvanor. De gör korta intervjuer i parkeringshus i Linköping. Syftet är att ta reda på varför folk väljer att parkera i parkeringshusen, hur ofta de gör det samt hur det skulle påverka människor om de inte längre kunde parkera centralt.

Ökad säkerhet för äldre bilförare

Ökad säkerhet för äldre bilförare

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 10:20 CET

När vi åldras försvagas också våra sinnen, vilket är en nackdel vid bilkörning. För att vi som äldre ska kunna fortsätta köra säkert är det viktigt att kartlägga i vilka situationer problem uppstår och hur dessa skulle kunna avhjälpas. Forskare studerar hur träning och förarstödssystem kan vara till hjälp

Sopsaltning i Karlstad – en standardhöjning för cykelvägen

Sopsaltning i Karlstad – en standardhöjning för cykelvägen

Pressmeddelanden   •   2015-11-02 06:30 CET

VTI har gjort en analys över tänkbara för- och nackdelar med sopsaltning på cykelvägar i Karlstad. Stadens läge och klimat talar för att sopsaltning är en bra metod för att hålla cykelbanorna farbara under vintern.

Goda resultat för elvägar

Goda resultat för elvägar

Pressmeddelanden   •   2015-10-02 07:02 CEST

​VTI har tillsammans med Viktoria Swedish ICT och Trafikverket tagit fram en körsimulatormiljö för elvägar. Projektet är nu avslutat och simulatorstudien visar att energiförbrukningen minskar och att förare inte upplevde några större skillnader i att köra på elväg jämfört med vanlig väg.

Resenärer villiga att betala för att slippa stå

Resenärer villiga att betala för att slippa stå

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 08:23 CEST

​Forskare på VTI har undersökt betalningsviljan för komfort och minskning av trängsel ombord på den lokala kollektivtrafiken. Resultatet visar att resenärerna är villiga att betala runt 30 kronor per timme för en sittplats när de ställs inför ett hypotetiskt val.

Bra lokförarutbildning varvar teori och simulering

Bra lokförarutbildning varvar teori och simulering

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 10:33 CEST

En ny studie visar att simulatorbaserad träning i VTI:s tågsimulator ger goda resultat för blivande lokförare. Bäst resultat visar de som fått varva teori och simulatorträning under studietiden.

Nu inleds insatsveckan mot viltolyckor

Nu inleds insatsveckan mot viltolyckor

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 13:45 CEST

Över 47 000 viltolyckor inträffade förra året och för att minska antalet olyckor uppmärksammas problemet med en landsomfattande insatsvecka.

Ny modell för EU-forskning krävs

Ny modell för EU-forskning krävs

Pressmeddelanden   •   2015-09-15 06:27 CEST

VTI:s generaldirektör reagerar över att forskningsprojekt inom EU ofta blir förlustprojekt. Han har därför skrivit ett brev till forskningsfinansierande myndigheter för att försöka få till en ändring.

Nykter på cykel? Hur tänker vi om alkohol och cykling?

Nykter på cykel? Hur tänker vi om alkohol och cykling?

Pressmeddelanden   •   2015-09-07 07:00 CEST

I ett nytt VTI-projekt ska forskare öka kunskapen om synen på alkohol i samband med cykling. Det finns idag liten kunskap i ämnet och förhoppningen är att resultaten av studien kan användas i diskussioner om åtgärder för att minska antalet alkoholrelaterade cykelolyckor.

De sänkta hastighetsgränserna sparar 17 liv varje år

De sänkta hastighetsgränserna sparar 17 liv varje år

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 09:18 CEST

Forskare på VTI har studerat hur de förändrade hastighetsgränserna har påverkat antalet olyckor med personskador samt antalet dödade och svårt skadade personer. Enligt beräkningarna har antalet förolyckade personer minskat något mer än förväntat.

Mindre vassa vägräcken kan rädda motorcyklister

Mindre vassa vägräcken kan rädda motorcyklister

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 12:30 CEST

Krockprov med motorcykel och vägräcken har för första gången genomförts i Sverige. Och resultatet är slående – motorcyklister kan se fram emot säkrare vägräcken. Det visar fyra krockprov som försäkringsbolaget Folksam låtit genomföra på VTI:s krockbana i Linköping.

Fler tågavgångar sämre för Mälardalen

Fler tågavgångar sämre för Mälardalen

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 09:38 CEST

I Mälardalen finns planer på att öka på turerna inom regionaltågstrafiken men forskare på VTI anser att det finns lite som tyder på att det är rätt väg att gå.

Många miljökonsekvenser av 2+1-vägar

Många miljökonsekvenser av 2+1-vägar

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 13:36 CEST

​När en väg görs om till 2+1-väg blir det konsekvenser för boende i området, både vad gäller framkomlighet och miljö. En ny rapport från VTI visar att flera av dessa konsekvenser inte tas hänsyn till i projekten.

Almedalen: Lämpliga bilförare och vem tar ansvar för cyklingen?

Almedalen: Lämpliga bilförare och vem tar ansvar för cyklingen?

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 11:06 CEST

Tusentals människor får sitt körkort indraget varje år på grund av synfältsbortfall. VTI utvecklar just nu en ny mätmetod för att testa körförmågan. Resultaten presenteras i Almedalen.

Små simulatorer sätter spår

Små simulatorer sätter spår

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 07:47 CEST

Intresset för simulatorer i mindre storlek blir allt större. Järnvägsskolan i Ängelholm är en av de skolor i Sverige som ska utbilda framtidens lokförare med en ny tågsimulator som är utvecklad av VTI.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.