Taggar

Forskning

Trafiksäkerhet

Fordonsteknik

Transportforum

forskning 139 trafiksäkerhet 128 bilkörning 51 transportforskning 50 trafik 40 kollektivtrafik 29 olycksstatistik 18 vägunderhåll 17 järnväg 14 körsimulator 11 hastighet 9 fordonsteknik 7 cykling 7 tåg 5 Körsimulering 5 miljö 5 drift och underhåll 4 rattfylleri 4 cykel 4 trötthet 4 transportforum 4 inandningsbara partiklar 4 transportekonomi 4 vägarbete 3 jonas bjelfvenstam 3 cykelhjälmsanvändning 3 bilbälte 3 godstrafik 3 cykelhjälm 3 vägbelysning 3 vägräcken 3 mobiltelefon 3 almedalen 3 godstransporter 3 transport 3 godsflöden 2 mörkerkörning 2 miljökonsekvensbeskrivning 2 förbud 2 vti 2 långa fordon 2 viltolycka 2 infrastruktur 2 fotgängare 2 simulatorstudie 2 simulatorträning 2 viltolyckor 2 skolskjuts 2 synfältsbortfall 2 testmetod 2 energieffektivitet 2 enkätstudie 2 cyklist 2 järnvägsforskning 2 mörkertrafik 2 intervjustudie 2 alkohol 2 sömnighet 2 simulator 2 infrastrukturprojekt 2 förarstödssystem 2 simulering 2 asfalt 2 långa tåg 2 näringslivets transporter 2 lagar 2 trafikverket 2 alkhol och bilkörning 2 trafikinformation 2 kommunikationsutrustning 2 halkbekämpning 2 alkohol och bilkörning 2 klimatanpassning 2 tågtrafik 2 elvägar 2 lastbil 2 drift 2 vägar 2 äldre 2 farthinder 2 oskyddade trafikanter 2 moped 2 upphandling 2 yrkesförare 2 stadsplanering 2 smadit 2 samhällsekonomisk analys 2 sammanställning 2 hastighetsefterlevnad 2 trängsel 2 pm10 2 cykelforskning 2 olycksrisk 2 miljövänlig 2 västra stambanan 1 gång- och cykelbanor 1 kommunikatör 1 planering 1 savelec 1 stadskärna 1 Visa alla taggar
Goda resultat för elvägar

Goda resultat för elvägar

Pressmeddelanden   •   2015-10-02 07:02 CEST

​VTI har tillsammans med Viktoria Swedish ICT och Trafikverket tagit fram en körsimulatormiljö för elvägar. Projektet är nu avslutat och simulatorstudien visar att energiförbrukningen minskar och att förare inte upplevde några större skillnader i att köra på elväg jämfört med vanlig väg.

Resenärer villiga att betala för att slippa stå

Resenärer villiga att betala för att slippa stå

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 08:23 CEST

​Forskare på VTI har undersökt betalningsviljan för komfort och minskning av trängsel ombord på den lokala kollektivtrafiken. Resultatet visar att resenärerna är villiga att betala runt 30 kronor per timme för en sittplats när de ställs inför ett hypotetiskt val.

Bra lokförarutbildning varvar teori och simulering

Bra lokförarutbildning varvar teori och simulering

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 10:33 CEST

En ny studie visar att simulatorbaserad träning i VTI:s tågsimulator ger goda resultat för blivande lokförare. Bäst resultat visar de som fått varva teori och simulatorträning under studietiden.

Nu inleds insatsveckan mot viltolyckor

Nu inleds insatsveckan mot viltolyckor

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 13:45 CEST

Över 47 000 viltolyckor inträffade förra året och för att minska antalet olyckor uppmärksammas problemet med en landsomfattande insatsvecka.

Ny modell för EU-forskning krävs

Ny modell för EU-forskning krävs

Pressmeddelanden   •   2015-09-15 06:27 CEST

VTI:s generaldirektör reagerar över att forskningsprojekt inom EU ofta blir förlustprojekt. Han har därför skrivit ett brev till forskningsfinansierande myndigheter för att försöka få till en ändring.

Nykter på cykel? Hur tänker vi om alkohol och cykling?

Nykter på cykel? Hur tänker vi om alkohol och cykling?

Pressmeddelanden   •   2015-09-07 07:00 CEST

I ett nytt VTI-projekt ska forskare öka kunskapen om synen på alkohol i samband med cykling. Det finns idag liten kunskap i ämnet och förhoppningen är att resultaten av studien kan användas i diskussioner om åtgärder för att minska antalet alkoholrelaterade cykelolyckor.

De sänkta hastighetsgränserna sparar 17 liv varje år

De sänkta hastighetsgränserna sparar 17 liv varje år

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 09:18 CEST

Forskare på VTI har studerat hur de förändrade hastighetsgränserna har påverkat antalet olyckor med personskador samt antalet dödade och svårt skadade personer. Enligt beräkningarna har antalet förolyckade personer minskat något mer än förväntat.

Mindre vassa vägräcken kan rädda motorcyklister

Mindre vassa vägräcken kan rädda motorcyklister

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 12:30 CEST

Krockprov med motorcykel och vägräcken har för första gången genomförts i Sverige. Och resultatet är slående – motorcyklister kan se fram emot säkrare vägräcken. Det visar fyra krockprov som försäkringsbolaget Folksam låtit genomföra på VTI:s krockbana i Linköping.

Fler tågavgångar sämre för Mälardalen

Fler tågavgångar sämre för Mälardalen

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 09:38 CEST

I Mälardalen finns planer på att öka på turerna inom regionaltågstrafiken men forskare på VTI anser att det finns lite som tyder på att det är rätt väg att gå.

Många miljökonsekvenser av 2+1-vägar

Många miljökonsekvenser av 2+1-vägar

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 13:36 CEST

​När en väg görs om till 2+1-väg blir det konsekvenser för boende i området, både vad gäller framkomlighet och miljö. En ny rapport från VTI visar att flera av dessa konsekvenser inte tas hänsyn till i projekten.

Almedalen: Lämpliga bilförare och vem tar ansvar för cyklingen?

Almedalen: Lämpliga bilförare och vem tar ansvar för cyklingen?

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 11:06 CEST

Tusentals människor får sitt körkort indraget varje år på grund av synfältsbortfall. VTI utvecklar just nu en ny mätmetod för att testa körförmågan. Resultaten presenteras i Almedalen.

Små simulatorer sätter spår

Små simulatorer sätter spår

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 07:47 CEST

Intresset för simulatorer i mindre storlek blir allt större. Järnvägsskolan i Ängelholm är en av de skolor i Sverige som ska utbilda framtidens lokförare med en ny tågsimulator som är utvecklad av VTI.

VTI-forskare fick trafiksäkerhetspris av amerikanska regeringen

VTI-forskare fick trafiksäkerhetspris av amerikanska regeringen

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 14:55 CEST

Astrid Linder, VTI, fick idag ta emot utmärkelsen U.S. Government Award for Safety Engineering Excellence. Trafiksäkerhetspriset delas ut för extraordinära vetenskapliga framsteg inom området trafiksäkerhet för motorfordon. Astrid Linder, forskningschef på VTI inom området trafiksäkerhet, belönas för sin innovativa forskning för att reducera risken för pisksnärtsskador vid fordonskollisioner.

Föräldrar viktiga för ungas körbeteende

Föräldrar viktiga för ungas körbeteende

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 09:38 CEST

​Flera studier har visat att olyckor med mopeder bland unga ofta är förknippade med trimning, höga hastigheter, alkohol och bristande hjälmanvändning. VTI-forskare konstaterar att föräldrar spelar en viktig roll eftersom deras beteende i trafiken påverkar barnens körstil.

Nästan hälften kör för fort på 40-vägar

Nästan hälften kör för fort på 40-vägar

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 09:20 CEST

Hastighetsmätningar på kommunala vägar 2014 visar att det är många trafikanter som kör för fort. Totalt 37 procent av den studerade trafiken körde snabbare än gällande hastighetsgränser och flest kör för fort på 40-sträckor.

Tre av tio omkomna förare var påverkade

Tre av tio omkomna förare var påverkade

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 06:50 CEST

​En ny VTI-studie av personbilsförare som omkommit i trafiken visar att det är fler som haft narkotikaklassade läkemedel i blodet jämfört med illegala droger. Ännu vanligare är alkohol. Sammanlagt har knappt en tredjedel av förarna varit påverkade av någon form av substans vid olyckstillfället.

Bra schemaläggning bästa medlet mot trötthet

Bra schemaläggning bästa medlet mot trötthet

Pressmeddelanden   •   2015-04-21 09:58 CEST

​En ansenlig del av olyckor med yrkesutförare beror på trötthet och den huvudsakliga orsaken är att arbetet ofta är förlagt till tider på dygnet då vi normalt är trötta. Forskare på VTI har kartlagt kunskap om hur man motverkar trötthet. Det viktigaste medlet mot trötthet hos yrkesförare är rimlig schemaläggning som undviker exempelvis kort dygnsvila, lång vakentid och långa arbetspass.

Gult glas skyddar mc-förare

Gult glas skyddar mc-förare

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 11:25 CEST

På VTI har forskare undersökt om andra trafikanter har lättare att upptäcka motorcyklar om de har gult glas framför halvljuset. Resultaten tyder på att det är så. Gult glas framträder bättre i mängden av vita ljuskällor i trafiken.

Kör inte med vinterdäck på sommaren!

Kör inte med vinterdäck på sommaren!

Pressmeddelanden   •   2015-03-30 06:32 CEST

Forskare på VTI har genomfört tester av väggrepp på barmark med odubbade vinterdäck respektive sommardäck. Resultatet visar att vinterdäcken har sämre väggrepp, både när det gäller broms- och styrprestanda. Studier av dödsolyckor indikerar också att odubbade vinterdäck är överrepresenterade i olycksstatistiken. Rådet från forskarna är därför att alltid använda sommardäck sommartid.

Långt kvar till fossiloberoende fordonsflotta

Långt kvar till fossiloberoende fordonsflotta

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 09:17 CET

Än så länge prioriterar konsumenterna inte miljöfrågan när det är dags att byta bil. En rapport från VTI visar att det krävs mycket av politiker och näringsliv om visionen om en fossiloberoende fordonsflotta ska bli verklighet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.