Skip to main content

Taggar

forskning

trafiksäkerhet

fordonsteknik

transportforum

forskning 202 trafiksäkerhet 172 bilkörning 51 transportforskning 50 trafik 40 kollektivtrafik 32 olycksstatistik 18 vägunderhåll 18 cykling 15 järnväg 14 körsimulator 13 hastighet 12 fordonsteknik 12 miljö 8 körsimulering 7 tåg 7 cykel 6 transportforum 6 VTI 6 inandningsbara partiklar 5 drift och underhåll 5 transportekonomi 5 rattfylleri 5 infrastruktur 4 trötthet 4 hastighetsefterlevnad 4 simulator 4 cykelhjälm 4 vägräcken 4 vägarbete 4 simulering 4 parkering 4 elvägar 3 simulatorstudie 3 upphandling 3 mobiltelefon 3 almedalen 3 godstrafik 3 vägbelysning 3 jonas bjelfvenstam 3 konferens 3 regeringsuppdrag 3 hastighetsbegränsning 3 synfältsbortfall 3 moped 3 transport 3 2+1-väg 3 äldre 3 rs5c 3 bilbälte 3 cykelhjälmsanvändning 3 godstransporter 3 krocktest 3 simulatorträning 3 koldioxidutsläpp 2 vinterdäck 2 järnvägsforskning 2 elfordon 2 alkohol 2 väg 2 statistik 2 stadsmiljö 2 samhällskostnader 2 viltolycka 2 mörkerkörning 2 kontrakt 2 sammanställning 2 energieffektivitet 2 yrkesförare 2 vägar 2 miljövänlig 2 cyklist 2 halkbekämpning 2 asfalt 2 olycksrisk 2 miljökonsekvensbeskrivning 2 bilbältesanvändning 2 godsflöden 2 vägtrafik 2 räffling 2 mörkertrafik 2 näringslivets transporter 2 friktion 2 mobil i bil 2 stadsplanering 2 trafikskola 2 lagar 2 buller 2 testmetod 2 oskyddade trafikanter 2 utsläpp 2 lastbil 2 enkätstudie 2 olycka 2 trafikverket 2 transportsystem 2 hållbarhet 2 olyckor 2 alkhol och bilkörning 2 sopsaltning 2 förarstödssystem 2 automatisering 2 singelolycka 2 klimatanpassning 2 mätningar 2 trafikinformation 2 körförmåga 2 infrastrukturprojekt 2 sömnighet 2 skolskjuts 2 gång- och cykelbanor 2 farthinder 2 långa tåg 2 körkortsutbildning 2 väggrepp 2 tågtrafik 2 viltolyckor 2 godståg 2 cykelforskning 2 klimatpåverkan 2 bromssträcka 2 slitage 2 kommunikationsutrustning 2 smadit 2 gångtrafikant 2 trafikplanering 2 fotgängare 2 observationsstudie 2 alkohol och bilkörning 2 cykelstråk 2 spårarbete 2 Persontrafik 2 pm10 2 drift 2 intervjustudie 2 tätort 2 mötesfri väg 2 långa fordon 2 mätning 2 samhällsekonomisk analys 2 förbud 2 elektrifierad väg 2 trängsel 2 trafikmätningar 1 krockprov 1 människan i transportsystemet 1 fehrl 1 fyrhjulingar 1 bullerreducerande 1 järnvägsunderhåll 1 vardagsliv 1 fossiloberoende 1 tjäldjup 1 simulatorutveckling 1 tunga transporter 1 bränsleförbrukning 1 luftföroreningar 1 kollektivtrafikforskning 1 brazil 1 klimatomställning 1 spårväg 1 skadade 1 vägsalt 1 däck 1 riskbeteende 1 rådjursolyckor 1 hastighet på väg 1 professor 1 trafiksäkerhetspris 1 anläggningsbransch 1 karlstad 1 register 1 samhällsekonomiska kalkyler 1 lokförarutbildning 1 transportslag 1 energiförbrukning 1 kollision med vilt 1 remissvar 1 mineralogi 1 stressforskning 1 belysning 1 järnäg 1 riksväg 40 1 singelolyckor 1 dimning 1 belysningsnivå 1 systemfel 1 cma 1 bärbar simulator 1 spårfaktorn 1 trötthet i trafiken 1 databas 1 körträning 1 attityder 1 samhällsekonomi 1 hastighetsgränser 1 rättsvetenskap 1 autonoma fordon 1 petrografi 1 motorvärmning 1 personbilstrafik 1 moped klass 1 1 underhåll 1 kollektivtrafikplanering 1 invasiva arter 1 lågtrafikvägar 1 asfaltbeläggning 1 reflektorer 1 saltning 1 regelefterlevnad 1 hastigheter 1 hållbart resande 1 eco-driving 1 vägmiljö 1 illegala droger 1 tågsimulator 1 trafikanter 1 eaf-slagg 1 sop-saltmetoden 1 nykterhetskontroll 1 förseningar 1 mobilförbud mobiltelefonförbud distraktion trafiksäkerhet 1 monetär värdering 1 fri konkurrens 1 framtidsbild 1 genus 1 vägbyggnation 1 lastbilschaufför 1 trafikskadade 1 mopedutbildning 1 turistresande 1 godstågssimulator 1 mätmetoder 1 markbeläggning 1 trafikantbeteende 1 obalanserad budgivning 1 transportpolitiska mål 1 säkerhetstest 1 fyrhjulingsolyckor 1 rattonykterhet 1 forskningsstation 1 miljökonsekvens 1 tunga fordon 1 dodade 1 vägmärke vägmarkering symbol trafiksäkerhet 1 barn och unga 1 alkolås 1 omställningsarbete 1 på-väg-test 1 landskapsanalys 1 dödsolyckor 1 motorcykel 1 energiproduktion i vägmiljö 1 sjöfart 1 riskkurva 1 hälsoeffekter 1 aktiva stödsystem 1 regelkunskap 1 mitträfflor 1 stockholm 1 mekaniska egenskaper 1 västlänken 1 tillämpad forskning 1 registreringsbesikta 1 pressekreterare 1 cykelöverfart 1 odubbat 1 infrastrukturavgifter 1 fokusgruppstudie 1 trafikpsykologi 1 trafikanalys 1 förarutbildning 1 b-körkort 1 kör miljövänligare 1 biltrafik 1 ombyggda fordon 1 gummi 1 bromsprovning 1 hastighetsdämpande åtgärder 1 Älgskadefondsföreningen 1 väginfrastruktur 1 cykelforskning cykling 1 ansvarsfrågan 1 pm-10 halt 1 samhällsekonomiskt hållbart 1 järnvägstunnel 1 ljuskälla 1 tunga tåg 1 vägbygge 1 vegetation 1 hållbar 1 dynamiskt farthinder 1 omkullkörning 1 samhällsnytta 1 samordnade lösningar 1 sparsam körning 1 styckpriskontrakt 1 bilförare 1 transporter 1 motorcykelolyckor 1 transportforum 2014 1 vinterunderhåll 1 2+1 väg 1 eu-moped 1 biodrivmedel 1 inlandssjöfart 1 polismyndigheten 1 mc 1 förbifart stockholm 1 partikelhalt 1 administrativ chef 1 kantstolpar 1 kulkvarn 1 amerikanska regeringen 1 säker körning 1 lidköping 1 forskningsproposition 1 detaljutformning 1 parkeringsnormer 1 rundvirkestransporter 1 resbeteende 1 ekonomichef 1 testsite 1 vägtunnel 1 hastighetssänkning 1 sop-saltning 1 straff 1 vakuumsug 1 hornsgatan 1 vägmarkering 1 gröna städer 1 nykter på cykel 1 styrprestanda 1 hastighetskameror 1 trafikflöden 1 gångtrafik 1 viltvarning 1 unga 1 cykeltrafik 1 mobiltelefoni 1 nykterhetsstödjande system 1 motmedel mot trötthet 1 riksväg 23 1 sandning 1 bränsleåtgång 1 hastighetssystem 1 dubbdäck 1 provsträckor 1 betongbeläggning 1 persontransport 1 ICTTP7 1 mobilanvändning 1 social ojämlikhet 1 retroreflexion 1 vintercykling 1 samgodsmodellen 1 incitament 1 livskvalitet 1 självkörande fordon 1 djupdränering 1 marginalkostnader 1 dukaten 1 mälab 1 elektrifierade fordon 1 medfinansiering 1 nykterhet 1 övningskörning 1 fordonsbesiktning 1 direktimporterade fordon 1 transportsektorns 1 parkeringshus 1 gc-lösningar 1 dynamiska bussfiler 1 vägtransportsystem 1 näringsdepartementet 1 vägrensräfflor 1 samhällsekonomiska kostnader 1 projektering 1 banhållning 1 motorcykelforskning 1 årlig mätning 1 forskningsrapport 1 självförklarande väg 1 räddningstjänst 1 viltstängsel 1 cykelvägar 1 bilbesiktning 1 gatubelysning 1 sverige och norge 1 mälardalen 1 energibesparing 1 positionsbestämning 1 trafiledning 1 säkerhetssystem 1 arbetsmiljöforskning 1 ekonomiska styrmedel 1 gods på tåg 1 miljöforskning 1 lokförare 1 vinnova 1 mätdata 1 restid 1 förarbeteende 1 luftkvalitet 1 körbeteende 1 insatsveckan 1 körkort 1 hastighetsgräns 1 turistvägar 1 gång 1 järnvägsskolan 1 gående 1 nyhetsförmedling 1 väg- och gatubelysning 1 simuleringsmodeller 1 anläggningsbranschen 1 mobilanvändande 1 godstransport 1 tågförare 1 regionaltåg 1 design 1 gps 1 lastbilsförare 1 säkerhetsregler 1 kommunikationslösningar 1 rio de janeiro 1 vägräckesstolpar 1 dammbindning 1 hjärnsignaler 1 utveckling 1 skoltrafik 1 säker skolväg 1 vägforskning 1 sveavägen 1 15-åringar 1 bilförsäkring 1 pendlare 1 busschaufför 1 generaldirektör 1 halvering av belysning 1 byggnation 1 cykelbanor 1 stadsutveckling 1 synavstånd 1 säkerhet vägarbete 1 am-behörighet 1 trafikantutbildning 1 utbildningssimulator 1 kommunikatör 1 framkomlighet 1 huvudskador 1 smartwatch 1 vintermodellen 1 droger 1 kommunala och regionala beslut 1 cykelplanering 1 cykelolyckor 1 öppen marknad 1 vägräfflor 1 Samkost 1 beteendeförändring 1 ljudvarning 1 elvis-projektet 1 resande 1 simulatorbaserad metod 1 cyklister 1 mobilitet 1 fallstudier 1 funktionshindrade 1 förarutbilding 1 föräldrar till mopedister 1 cykelhjämsanvändning 1 eu 1 stadskärna 1 motorcyklister 1 gemensamt synsätt 1 blindtest 1 bullerprovning 1 energiutvinning 1 bergart 1 boende 1 miljötänkande 1 trafikolycka 1 savelec 1 co2 1 oskyddad trafikant 1 medelhastighet 1 trafikstörningar 1 barn 1 gång- och cykelväg 1 offentlig belysning 1 micro deval-värde 1 elbuss 1 nationell cykelstrategi 1 partikelhalter 1 planering 1 västra stambanan 1 fältstudie 1 narkotikaklassade läkemedel 1 tågavgångar 1 Visa alla taggar
Osäkerhet om cykelregler leder till brott

Osäkerhet om cykelregler leder till brott

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 07:15 CEST

En enkätstudie från VTI visar att många anser att reglerna för cyklister är oklara, vilket leder till osäkerhet och regelbrott. Forskarna rekommenderar enklare, mer anpassade trafikregler, bättre infrastruktur och mer riktad information till cyklister.

Möt en älg i simulator

Möt en älg i simulator

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 06:46 CEST

VTI har levererat två nya körsimulatorer till Älgskadefondsföreningen. I dem kan man testa förarens reaktioner när vilt dyker upp snabbt i olika miljöer och i olika väglag. Simulatorn kan ge en förståelse av hur viktigt det är att anpassa hastigheten.

VTI levererar simulatorer för godståg till Green Cargo

VTI levererar simulatorer för godståg till Green Cargo

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 07:05 CEST

Under förra året utvecklade VTI en simulator för träning av lokförare som kör godståg. Det första exemplar som levererats till en operatör i Sverige är nu på plats på Green Cargos regionkontor i Gävle. Mjukvaran är anpassad för en ny förarmiljö för lokdragna tåg och för att hantera långa tågset.

Fel längd på omkörningsfält ökar restiden

Fel längd på omkörningsfält ökar restiden

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 08:43 CEST

VTI har genomfört trafiksimuleringar av olika utformningar av omkörningsfält på mötesfria vägar, även kallade 2+1-vägar. Resultaten visar att mycket korta och mycket långa omkörningsfält ger längre restider.

Fördelar med återvunna däck i anläggningskonstruktioner

Fördelar med återvunna däck i anläggningskonstruktioner

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 08:31 CEST

I en ny VTI-studie konstaterar forskarna att återvunnet gummi kan ge fördelar såväl ekonomiskt, som funktionellt och miljömässigt. Utmaningen är att få någon part att ta ansvar för vidareförädling, tillverkning och utförande av konstruktioner och produkter där återvunna däck helt eller delvis utgör råvaran.

Unga upplever kollektivtrafik som ett positivt färdsätt

Unga upplever kollektivtrafik som ett positivt färdsätt

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 10:46 CEST

I en studie har VTI-forskare undersökt hur unga upplever kollektivtrafikresandet i Göteborg. Resultaten visar att de unga är positiva och vill fortsätta resa kollektivt. De ser resan som en form av avkoppling och vill gärna sitta ifred utan störningar.

Regler om privat övningskörning ska utvärderas

Regler om privat övningskörning ska utvärderas

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 07:11 CEST

​Handledare för privat övningskörning får ha tillstånd för högst 15 övningskörare samtidigt. Regeln infördes 2012 för att i huvudsak stävja olaglig trafikskoleverksamhet. I nuläget saknas det kunskap om effekten av begränsningen och därför har VTI fått i uppdrag att utvärdera regelns införande.

Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 08:17 CEST

​VTI har i en ny studie sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygd i olika länder. För att lyckas med en god mobilitet i landsbygd krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt.

Mötesfria vägar säkrare men slits snabbare

Mötesfria vägar säkrare men slits snabbare

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 08:47 CEST

För att minska risken för frontalkrockar har Trafikverket omvandlat högt trafikerade vägar till mötesfria, vilket reducerat dödsolyckorna med ungefär 80 procent. En VTI-studie visar att mötesfria vägar bryts ner snabbare än traditionellt utformade vägar och rekommenderar ökade tekniska krav.

För lite planering kring hållbara turistresor

För lite planering kring hållbara turistresor

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2017 08:23 CEST

En ny studie om hur turisters resande och turistresandets hållbarhet hanteras i infrastrukturplaneringen. Resultaten visar att fokus i planeringen ligger på framkomlighet och trafiksäkerhet generellt och att det saknas ett systematiskt sätt att bedöma besöksnäringens behov.

Olika cyklister påverkas på olika sätt

Olika cyklister påverkas på olika sätt

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 07:07 CEST

I en fältstudie har forskare på VTI undersökt hur cyklister interagerar med infrastruktur och andra trafikanter. Resultaten visar att olika cyklister påverkas av omgivningen på olika sätt. De som använde mobiltelefon samtidigt som de cyklade klarade av att hålla uppmärksamheten på en acceptabel nivå.

Vi cyklar mer, men inte fortare

Vi cyklar mer, men inte fortare

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 06:30 CEST

​VTI har genomfört en studie om cyklister och hastighet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Resultaten visar att det har blivit fler cyklister över tid, men medelhastigheten har inte ökat. Hastigheten påverkas bland annat av cykelvägens utformning, typ av cykel samt vilket ärende cyklisten är ute i.

Trafiksimulering visar vägen

Trafiksimulering visar vägen

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 07:05 CEST

​Trafiksimulering är ett mycket användbart verktyg vid planering, utformning och operativ styrning av dagens komplexa vägtrafiksystem. I ett nyligen avslutat projekt har VTI utvärderat framkomligheten för en mötesfri vägsträcka av E20. Resultaten visar att den tänkta utformningen ger en tillräckligt god framkomlighet.

VTI bygger tågsimulatorer till SJ

VTI bygger tågsimulatorer till SJ

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 09:20 CEST

VTI har fått sin hittills största beställning av tågsimulatorer. SJ köper tio mindre simulatorer som ska användas i fortbildning och uppföljning av tågförare. Nyligen levererades den första prototypen.

Inbjudan till den första internationella elvägskonferensen

Inbjudan till den första internationella elvägskonferensen

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 16:38 CEST

Välkommen till den första internationella elvägskonferensen 14-15 juni i Högbo utanför Sandviken. Ganska precis ett år har gått sedan världens första elväg för tung fordonstrafik på allmän väg invigdes utanför Sandviken. Nu är det hög tid att samla internationella forskare och experter för att presentera de senaste resultaten och diskutera ämnet Electric Road Systems.

​Regeringsuppdrag om behoven inom cykelforskning

​Regeringsuppdrag om behoven inom cykelforskning

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 07:05 CEST

VTI har fått i uppdrag av regeringen att analysera och beskriva de främsta behoven inom forskningen runt cykling och ta fram förslag på hur cykelforskningen kan samordnas och stärkas.

Olika cykeltyper kan ge olika skador vid fall

Olika cykeltyper kan ge olika skador vid fall

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 08:50 CEST

Singelolyckor är de vanligaste cykelolyckorna och kan resultera i allvarliga huvudskador. VTI har med hjälp av krocktester försökt studera vilken betydelse cykelns utformning har för risken att slå i huvudet vid en omkullkörning. Resultaten visar att fallen och skadorna kan skilja sig åt beroende på cykeltyp och hastighet.

Körkortsutbildningen kan bli bättre

Körkortsutbildningen kan bli bättre

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 06:30 CEST

En VTI-studie visar att det behövs förändringar av förarutbildningen i Sverige. Forskarna föreslår bland annat nya pedagogiska metoder, fler obligatoriska moment i utbildningen, förstärkt tillsyn av trafikskolor och en översyn av förarprovet. Läs mer om orsakerna i VTI rapport 936.

Mer kunskap behövs inför olyckor med elfordon

Mer kunskap behövs inför olyckor med elfordon

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 15:46 CEST

En VTI-studie visar att räddningstjänsten har liten erfarenhet av olyckor med elfordon och att riskerna inte är klart identifierade. Mer kunskap behövs om hur man hanterar elfordon, hur man snabbt får reda på om det är ett elfordon och hur elen kan kopplas bort vid en olycka. Mer resurser behövs till utbildning i ämnet.

Här är nycklarna till kommuners klimatomställning

Här är nycklarna till kommuners klimatomställning

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 07:36 CEST

Hur kan kommuner uppnå ett effektivare klimatomställningsarbete? Forskare från VTI och Linköpings Universitet har undersökt saken. Nyckelfrågor handlar bland annat om synen på klimatfrågan, samverkan nationellt och regionalt, interaktion med medborgare och privata aktörer.