Skip to main content

​​Bättre resandestatistik ger bättre kollektivtrafik

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 06:51 CEST

Hur kan vi bli bättre på att använda resandestatistik för att skapa en attraktivare kollektivtrafik i våra städer och landsbygder? På Persontrafikmässan i Göteborg 18-20 oktober kan du lyssna på forskare Roger Pyddoke som talar om detta aktuella ämne.

− Vi är i ett skede i utvecklingen då kollektivtrafiken kostar mycket och där alla samhällsmedborgare är med och betalar en stor del. Det är av vikt att veta vilka insatser som är mest behövda och då behövs mer exakta siffror än i dag. Det är dessutom många gånger svårt att få ut data från olika kollektivtrafikförvaltningar, säger Roger Pyddoke, forskare på VTI.

Under rubriken ”Vilka data behövs för uppföljning?” pratar Roger Pyddoke om gapet mellan vilken information man skulle vilja ha för att kunna göra uppföljningar av den kollektivtrafik som finns och vilken data som finns tillgänglig, till exempel när det gäller påstigandestatistik.

− I dag saknas en överblick över vilka data som samlas in. Som skattebetalare vill vi veta att det planeras på rätt sätt och att kollektivtrafikbolagen har rätt information för sin planering. Det vore också bra om data från olika operatörer är jämförbara.

Forskare, politiker, operatörer och myndigheter har allt mer börjat uppmärksamma problemet och det finns goda exempel där förbättringar görs. Hos flera kollektivtrafikoperatörer har påstigandestatistiken blivit bättre, exempelvis har Uppsala Länstrafik ett ganska väl täckande system för mätning av påstigande.

Ett annat exempel är SL (Stockholms Lokaltrafik) som har byggt upp en databas och försöker skapa en ökad tillgänglighet till informationen. SL har länge mätt påstigande med utrustningar som finns på tio procent av alla bussar. Ett stickprov som detta fungerar bra för den som vill veta hur många det är som totalt stiger på, men för en mer specifik fråga som gäller exempelvis vissa linjer, så räcker inte systemet till.

− I forskningsprojekt stöter vi ofta på att det saknas tillräcklig data för att kunna svara på de frågor som finns. Om operatörerna kunde mäta mer och göra data mer tillgänglig, skulle vi kunna göra bättre analyser över om kollektivtrafiken lyckas med det som samhället önskar.

Roger Pyddoke håller sitt föredrag på Persontrafik torsdagen den 20 oktober kl. 13.30-14.00. Lokal: E5.

Mer information om VTI-föreläsare på Persontrafik

Foto: VTI/Hejdlösa Bilder

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.