Skip to main content

Bilbältesanvändningen bland passagerare minskar

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2015 06:30 CET

Ungefär 97 procent av alla personbilsförare använder bilbälte, men för passagerare både i fram- och baksätet har användningen minskat något de senaste åren. Bland yrkesförare har bältesanvändningen däremot ökat.

Bältesanvändningen av förare och framsätespassagerare närmade sig 98 procent redan år 2012, men har inte fortsatt uppåt därefter. Framsätespassagerarna har långsamt minskat sin bältesandel de senaste åren och närmar sig nu 96 procent.

– Vad vi tyvärr noterat är att bältesanvändningen bland barn i baksätet också minskar. 2012 var toppåret med nästan 97 procent, men 2014 visar observationerna att bara 95 procent av barnen är bältade, säger Jörgen Larsson, VTI.

Vuxna i baksätet har den tydligaste minskningen av bältesnyttjande efter 2012.När VTI:s mätserie började 1983 var bältesanvändningen bland vuxna i baksätet endast 10 procent, men ökade sedan kontinuerligt och var uppe i cirka 84 procent år 2013. Enligt de senaste observationerna har den andelen minskat till omkring 81 procent.

Den lägsta bilbältesanvändningen 2014 har unga manliga förare (18–25 år) med 81 procent. I samma åldersgrupp använder 91 procent av kvinnorna bälte.Nivåerna för de olika åldersgrupperna har varit tämligen stabila de senaste åren.

– Glädjande är att allt fler yrkesförare tar på sig bältet, även om det är många i de tunga fordonen som fortfarande kör utan, säger Jörgen Larsson.

Lagen om taxiförares bältesanvändning trädde i kraft 1 oktober 1999 och sedan dess har användningen ökat kontinuerligt. 2014 är bältesanvändningen rekordhög, drygt 97 procent, det vill säga på samma höga nivå som bland förare av personbilar.

I de tunga fordonen, med eller utan släp, var endast 5–7 procent av alla förare bältade 1999. År 2014 är andelen cirka 65 procent, vilket är något högre än föregående år.

VTI har observerat bilbältesanvändningen i ett antal syd- och mellansvenska städer sedan 1983. Observationerna år 2014 gjordes under ett tiotal dagar i augusti–september på totalt tio mätplatser i Göteborg, Skövde, Sollentuna, Sundbyberg, Västerås, Norrköping, Linköping, Uppsala och Enköping. Sammanlagt observerades drygt 57 200 personbilar, nästan 1 300 taxibilar samt cirka 9 700 övriga bilar, exempelvis lastbilar.

Mer information: Jörgen Larsson

VTI notat 7-2015

Foto: VTI/Katja Kircher

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.