Skip to main content

Bilister i mörker upptäcker inte cykelöverfarter i tid

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 11:08 CEST

Mörker ställer särskilt stora krav på god visuell trafikmiljö och tydlig information till trafikanterna. Utifrån resultaten av en fältstudie om cyklister och mörkertrafik konstaterar forskare på VTI att bilförare generellt inte upptäcker en cykelöverfart i tillräckligt god tid för att hinna stanna om en cyklist plötsligt skulle dyka upp.

Olika trafikantgrupper har olika behov och deltar i trafiken under varierande villkor och förutsättningar. Dessa skillnader tenderar att förstärkas i mörkertrafik.
– Från jämställdhetssynpunkt måste fordon, vägar och vägutrustning utformas så att alla trafikantgrupper på ett säkert sätt kan utnyttja vägen och dess närområden även i mörker, säger Carina Fors, forskningsingenjör på VTI.

– Grunden för en säker och effektiv trafik är ett fungerande och bra samspel mellan trafikanter, fordon och väg- och trafikmiljö. Den information som trafikanterna behöver som stöd för sitt agerande måste vara lätt att uppfatta och förstå, och möjlig att inhämta vid rätt tidpunkt.

Cyklistattrapp syns alltid bättre än cykelöverfart

Tillsammans med kollegor på VTI har Carina Fors i mörker jämfört synavståndet till cykelöverfarter med synavståndet till cyklister, dessa i form av attrapper vid motsvarande cykelöverfarter.
– Huvudresultatet av studien visar att cyklistattrappen alltid syntes på ett signifikant längre avstånd än cykelöverfarten, säger Sara Nygårdhs, forskningsingenjör.

Medelsynavståndet till cyklistattrappen var cirka 59 meter medan motsvarande avstånd för cykelöverfarter var cirka 17 meter. Detta kan ställas i relation till att stoppsträckan för en bilist som kör i 50 kilometer i timmen är 25–30 meter.

Cykelöverfarters utformning kan ifrågasättas

– Resultaten tyder på att cykelöverfartens utformning inte hjälper förare att upptäcka cykelöverfarten förrän han eller hon är så nära att det kan vara omöjligt att hinna sakta ner och stanna om en cyklist plötsligt skulle dyka upp, konstaterar Sara Nygårdhs.

Kontakt

För mer information, kontakta
Sara Nygårdhs, forskningsingenjör, tel. 013-20 43 30

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare. Huvudkontoret finns i Linköping och lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge.

Kommentarer (1)

    Börja med att sänka hastigheten vid alla cykelöverfarter till 30km/h så är stora delar av problemet löst. Då sänks hastigheten till "snarare 40" än "drygt 60"...

    - Peter - 2012-10-17 14:36 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy