Skip to main content

Bullerreducerande vägbana testas i Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 07:00 CEST

Det finns sätt att sänka ljudnivån på våra vägar. Provsträckor med dränerande, bullerreducerande vägbeläggning har på senare år testats med goda resultat och VTI ska nu följa upp en nylagd provväg på E4:an i Stockholm.

Projektet syftar till att öka andelen bullerreducerande beläggningar på gatu- och vägnätet i Sverige.

– De koncept som finns idag behöver vidareutvecklas när det gäller akustisk och teknisk livslängd, säger Nils-Gunnar Göransson, projektledare, VTI.

Om öppna, dränerande beläggningar ska fungera under svenska förhållanden måste specialbindemedel användas och beläggningen måste ha ett porsystem som inte blir igensatt. Vägen måste dessutom ha bra förutsättningar för dränering.

– Vid ett provvägsförsök utmed E4, förbi Huskvarna har ett antal provsträckor med två lager av dränerande beläggning testats under fyra år med goda resultat, säger Leif Viman, forskningsingenjör på VTI.

Provvägen i Stockholm bygger på de positiva erfarenheterna från Huskvarna men i detta testas betydligt längre provsträckor vid högre hastighet och mer trafik. Uppdragsgivare är Trafikverket och projektet ska vara klart i slutet av 2018.

Under hösten kommer fler rapporter om bullerdämpande beläggning att ges ut av VTI, bland annat med resultat från provvägsförsöken i Huskvarna.

Mer information: Nils-Gunnar Göransson

Foto: Hejdlösa Bilder

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.