Skip to main content

Ett steg mot elektrifierade busslinjer

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 06:45 CET

Energimyndigheten har beviljat närmare fem miljoner kronor till en körsimulatorstudie som ska visa hur det kan fungera och se ut med en elektrifierad busslinje i Lund. Projektledare är VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och övriga deltagare är Viktoria Swedish ICT, K2 och Lunds kommun.

För att minska fossilberoendet kommer det vara nödvändigt att förändra transportsektorn, bland annat genom att elektrifiera fordonsflottan. Flera städer har som målsättning att elektrifiera stadsbusstrafiken. Med tysta och avgasfria elbussar kan vi få attraktiva busslinjer som kan trafikera mer känsliga kvarter oavsett tid på dygnet och hållplatser som kan placeras i inomhusmiljöer.

– I Lund ser man på möjligheten att ha laddsträckor där bussarna laddas under färd. Det är dessutom önskvärt att elektrifieringen görs så att den kan användas även av andra fordon, till exempel sopbilar, taxi och distributionsbilar, säger Arne Nåbo, projektledare och forskare på VTI.

Projektets mål är att i en körsimulator visa på en möjlig elbusslinje med hög användarvänlighet och som uppfyller framtidens krav på miljö- och energianpassning. Syftet är att medverka till att alla inblandande har användarperspektivet i åtanke när beslut ska tas om en eventuell elektrifiering av busslinjer i Lund.

– Vi kommer att utveckla modeller av elektrifierade gator samt en modell av en elbuss med möjlighet till laddning under färd. Implementeringen sker i VTI:s körsimulatorer, säger Arne Nåbo.

I körsimulatorn kan förare uppleva hur det är att köra den elektrifierade busslinjen och forskare kan studera förares beteende och upplevelse. Studier i körsimulator kan ge god vägledning om lämpliga utformningar, de är kostnadseffektiva samt gör att vi redan idag på ett realistiskt sätt kan uppleva körning på elektriska vägar. En mobil körsimulator kommer att användas vid demonstrationer i Lund för beslutsfattare, aktörer, intressenter och allmänhet.

– Den mobila simulatorn gör det möjligt att låta flera samtidigt se på simuleringen och i samband med detta diskutera olika aspekter av elektrifiering, hållplatsutformning med mera, säger Arne Nåbo.

Projektet består av fyra delar: framtagning av modeller för körsimulator, användarstudie i simulatormiljö, demonstrationer och kommunikation samt utvärdering av körsimulatorns effektivitet i opinionsbildning. Användarstudien ska göras med bussförare för att studera och utvärdera förarperspektivet .

– Bland annat ska vi studera om elektrifieringen påverkar körningen, hur elvägen samspelar med bussens elmotor och batteri samt upplevelse av vägmiljö inklusive hållplatser, säger Arne Nåbo.

Projektledare är VTI och övriga deltagare är Viktoria Swedish ICT och Lunds kommun. Projektet bedrivs inom ramen för K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och ska fortgå till och med december 2017.

Kontakt VTI: Arne Nåbo, tel: 031-750 26 17

Kontakt K2: Anders Wretstrand, tel: 0766-32 78 65

Foto: Thinkstock

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.