Skip to main content

Experter rustar vägar för extremt väder

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 11:15 CET

Experter från flera väglaboratorier i Europa, däribland svenska VTI, samarbetar sedan en tid tillbaka för att Europas vägar ska bli bättre rustade att stå emot extrema väderförhållanden.

Det europeiska vägnätet måste även med framtida väderförhållanden kunna svara upp mot många utmaningar och högt ställda krav. Det gäller bland annat pålitlighet, låga byggkostnader, låga underhållskostnader och hög trafiksäkerhet. Allmänhetens krav på god framkomlighet har dessutom ökat allt mer. Många har till exempel svårt att acceptera att en väg stängs av under en tid.

Fredrik Hellman, forskare på VTI, är en av experterna i det strategiska forskningsprogrammet Forever Open Road.
– Vi vill säkerställa servicenivåerna på vägnäten inför framtida väderförhållanden. Framför allt handlar det om att hitta metoder för att se vilka förändringar som behövs vad gäller bland annat kostnadseffektivitet och funktion kring vägbyggnation och vägunderhåll.

Just nu arbetar expertgruppen med att ta fram en vägledning för vilken forskning som bör prioriteras. De har redan konstaterat att det finns brister i dagens system vad gäller byggnation och underhåll. En viktig punkt blir därför att synkronisera vägnätet i Europa för att se var behoven är som störst.
– Vi tittar på val av dräneringssystem, material och asfaltstyper som anpassas efter varmt och kallt klimat, säger Fredrik Hellman.

Experterna identifierar känsliga platser, till exempel broar och tunnlar. De gör också en plan för vilka underhållsstrategier som kan behövas.

Läs mer om experternas arbete på Forever Open Roads webbplats.

Kontakt
Fredrik Hellman, forskare, VTI
Tel. +46 13-20 42 77

Fotograf, Katja Kricher

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera