Skip to main content

Förbättrad reshastighet med flexibla busskörfält

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 06:53 CEST

Ökad framkomlighet är önskvärt för både bussar och bilar. VTI undersöker nu hur dynamiska busskörfält kan fungera för att öka framkomligheten i den svenska trafiken.

Snabbhet är en viktig faktor för kollektivtrafikens attraktionskraft och snabbhet är beroende av framkomlighet. Reserverade körfält och bussgator har visat sig vara effektiva åtgärder för att öka snabbheten för kollektivtrafik.

– Nackdelen är att bussarna endast ges ökad prioritet där det är möjligt att reservera ett helt körfält. Att ge kollektivtrafiken ett helt eget körfält är dessutom inte alltid samhällsekonomiskt lönsamt, säger Johan Olstam, forskare på VTI.

En lösning på problemen kan vara så kallade dynamiska busskörfält. Denna typ av körfält är endast reserverade för kollektivtrafik när det behövs och är annars tillgängliga för alla fordon. Därigenom kan kollektivtrafiken prioriteras även när det inte finns möjlighet till separata busskörfält. Det finns ett fåtal internationella studier av dynamiska busskörfält, dels ett par simuleringsstudier och några enstaka fältförsök.

– Tidigare studier har visat att dynamiska busskörfält skulle kunna förbättra reshastigheten med upp till 50 procent. Det saknas dock kunskap kring vad som krävs för att tillämpa dynamiska busskörfält, i vilka trafiksituationer de har störst potential och hur de skulle påverka trafiksäkerhet, framkomlighet och användaracceptans i Sverige, säger Johan Olstam.

En forskargrupp som koordineras av VTI ska därför undersöka vilken potential dynamiska körfält har som åtgärd för prioritering av framför allt kollektivtrafik, men även annan nyttotrafik som exempelvis utryckningsfordon och taxi.

Detta är en förstudie som genomförs i samarbete med K2, Lunds och Linköpings universitet,  Scania, AB Volvo, Fält Communications, Viktoria Swedish ICT, Trafikverket, Transportstyrelsen och Skånetrafiken. Till projektet finns även en referensgrupp som inkluderar kommunerna Malmö, Lund, Stockholm och Göteborg. Projektet finansieras av Vinnova, Trafikverket och deltagande industriparter. Resultaten kommer att presenteras i början av nästa sommar.

Mer information: Johan Olstam

Foto: VTI/Katja Kircher

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.