Skip to main content

Kylvatten bäst för motorvärmning

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 06:00 CEST

En pilotstudie gjord på VTI visar att motorvärmning via kylvattnet är mer bränsleeffektivt än att värma smörjoljan.

Kallstart av motorfordon ger högre bränsleförbrukning och mer utsläpp än om motorn är varm då den startas. Traditionellt sett har motorvärmning skett genom att kylvattnet värmts, vilket i sin tur värmt motorblocket. En studie har gjorts på VTI för att undersöka om det skulle vara mer energieffektivt att värma smörjoljan i stället för kylvattnet. Hypotesen var att en varmare smörjolja leder till mindre friktion i motorn, vilket i sig skulle innebära att det behövs mindre bränsle för att överkomma friktionsmotståndet.

– Resultaten av testerna visar att kallstartseffekten med en ökad bränsleförbrukning minskar mest genom att värma kylvattnet. Ju varmare kylvattnet är vid motorstart desto mindre bränsleförbrukning, säger Annelie Carlson, forskare på VTI.

När de totala energibehoven för kallstarter beräknas, det vill säga bränsleförbrukning plus el för motorvärmning, är resultaten inte tydliga när det gäller vilket alternativ som är energieffektivast, kall- eller varmstart. Den minskade bränsleförbrukningen som resulterar av förvärmning tas till viss del ut av den elförbrukning som behövs för själva motorvärmningen.

– En fördel är förstås att de lokala utsläppen minskar. Om man dessutom tar i beräkning att den svenska elproduktionen till stor del består av vatten- och kärnkraft så ger motorvärmning lägre utsläpp totalt sett, säger Annelie Carlson.

VTI notat 22-2014

Mer information: Annelie Carlson

Foto: VTI/Katja Kircher


VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy