Skip to main content

Möt VTI på Almedalsveckan

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2014 06:02 CEST

Trafikslagens infrastrukturavgifter, mobil i bil, hållbar pendling över vattnet och delade turer samt långa arbetsdagar är seminarier som VTI deltar på i Almedalen. Välkomna.

Almedalsveckan pågår den 29 juni till den 6 juli. Nedan ser du tider och platser där forskare från VTI medverkar.

30 juni kl. 13.00-13.45
Hamngatan 1, trädgården
Inge Vierth medverkar på seminariet "Likabehandling av trafikslagens infrastrukturavgifter – vilka blir effekterna på transportsystemet?". Seminariet arrangeras av Sjöfartsforum. Statens infrastrukturavgifter bygger på olika principer och skevheten leder till ett ständigt ökat tryck på väg och järnväg. Trafikslagen konkurrerar inte om godset på lika villkor. Likvärdiga avgiftsprinciper skulle främja samhällsekonomin, vattenvägen och ett mer hållbart transportsystem.

2 juli kl. 15.00-16.30
Ombord på fartyget m/s Sigrid, kajplats 2
Katja Kircher medverkar i debatten Köra bil och skicka sms? Så ökar vi säkerheten i trafiken. Debatten arrangeras av Transportstyrelsen. Handen på hjärtat: Har du skickat sms bakom ratten? För ett halvår sedan skärptes reglerna för hur man får använda mobilen och annan teknik i bilen, men debatten är fortfarande livlig om hur lagstiftningen bör se ut. Hur ser vi till att de tekniska prylarna inte äventyrar säkerheten?

3 juli kl. 8.00-8.45
Hamngatan 1, trädgården
Anna Anund medverkar i ett samtal om "Hållbar pendling går över vattnet – hur ska det realiseras?" som arrangeras av Sjöfartsforum och Vattenbussen AB. Stockholm växer. Det blir allt svårare att komma fram och trafikinfarkten är ett faktum. En ny forskningsstudie visar att vattenvägen erbjuder en reell möjlighet att lösa problemen. Men hur går vi från ord till handling så att kollektivtrafik till sjöss blir en realitet för fler pendlare?

3 juli kl. 11.00-12.00
Science Park, Strandgatan 1
Anna Anund medverkar på seminariet "Delade turer och långa arbetsdagar: har det någon betydelse för hälsa och säkerhet?". Seminariet arrangeras av Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Delade turer blir vanligare och vanligare i arbetslivet, samtidigt som dessa ofta upplevs som problematiska. Men hur påverkas egentligen hälsan av dessa arbetstider? Stressforskningsinstitutet och VTI presenterar en ny studie av fenomenet bland bussförare och diskuterar med arbetsmarknadens parter.

Foto: Region Gotland

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy