Skip to main content

Motorcyklisters hastigheter – nivåer och förändringar i samband med nya hastighetsgränser

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2012 15:24 CEST

På motorvägar med hastighetsgräns120 km/tim och 2+1-väg med hastighetsgräns 100 km/tim har medelhastigheten för motorcyklister har ökat med drygt 3 km/tim då hastighetsgränsen har höjts med 10 km/tim. På vägar som fått sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim har medelhastigheten för motorcyklister minskat med 2–3 km/tim. Mellan 45 och 70 procent av motorcyklisterna kör över gällande hastighetsgräns, beroende på vägtyp och hastighetsgräns. Det visar en ny VTI-studie där man studerat motorcyklisters hastigheter på olika typer av vägar som fått ny hastighetsgräns.

Genomgående för alla vägtyper som studerats i denna VTI-studie gäller att andelen trafikarbete som kör 30 km/tim eller mer för fort ligger på omkring 5 procent. Detta innebär till exempel att ca 5 procent av motorcyklisterna kör 150 km/tim eller mer på motorvägar med hastighetsbegränsning 120 km/tim och på landsvägar med ny hastighets¬gräns 80 km/tim kör ca 5 procent i 110 km/tim eller mer. Vad gäller hastighetsefterlevnaden på det statliga vägnätet är målet att 80 procent av trafikarbetet skall ske inom gällande hastighetsgräns.

Djupstudier som Trafikverket gjort visar att i drygt en tredjedel av dödsolyckorna med motorcyklister har hastigheten varit mer än 30 km/tim över gällande hastighetsgräns och i ytterligare en tredjedel har hastigheten varit mellan 10 och 30 km/tim över hastighetsgränsen. Detta innebär att hastighetsefterlevnaden hos motorcyklister i högsta grad är ett viktigt område att jobba vidare med, vilket  ligger i linje med Trafikverkets strategi om ökad säkerhet på motorcykel och moped.

VTI publikation R760

Kontakt
För ytterligare information, kontakta Anna Vadeby, forskare, VTI

Foto: Katja Kircher

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare. Huvudkontoret finns i Linköping och lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy