Skip to main content

Ny satsning på kontraktsfrågor inom transportsektorn

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 07:56 CEST

Det finns luckor i kunskapen om upphandling och kontraktsstyrning av transportinfrastrukturen. Detta är inte bara ett svenskt problem, utan det saknas internationell forskning kring frågeställningarna. Därför ska nu VTI kartlägga framtida frågor inom branschen och hitta nya infallsvinklar.

– Upphandling är nålsögat för all innovation i byggande av infrastruktur, i slutänden är det kontrakten som styr verksamheten, säger Johan Nyström som får rollen som forskningsledare på VTI.

Johan Nyström har ett förflutet från KTH, Svenskt Näringsliv, Econ Pöyry och de senaste sex åren har han varit anställd på VTI

Kostnaden för den svenska transportinfrastrukturens utgör runt 1,5 procent av BNP varje år. Större delen upphandlas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och styrs med kontrakt mot privata entreprenörer. De offentliga beställarna är Trafikverket och kommuner. Trots omfattningen, som bedöms bli ännu större framöver, finns det fortfarande luckor i kunskapen om upphandling och kontraktsstyrning av transportinfrastrukturen. Detta är inte bara ett svenskt problem, utan det saknas internationell forskning kring frågeställningarna.

Därför finns ett behov för att stärka kunskapen i ämnet. VTI har ett antal projekt igång och flera på väg in. För att ytterligare spetsa till vår forskning, göra den ännu mer applicer-, publicer- och finansieringsbar, bedöms att en forskningsledare är vägen framåt.

Exempel på konkreta frågeställningar inom ämnesområdet Kontraktsekonomi i transportsektorn kan vara:
• Vilken kontraktsutformning medför billigaste slutkostnad för nybyggnation av vägar.
• Hur stimuleras konkurrensen på bästa sätt i anläggningssektorn.
• Hur definieras och mäts kvalitet i kontrakten för basunderhåll väg.

Förslag till utveckling av området
Till föreliggande ämnesområde ska en referensgrupp knytas. Gruppen ska bestå av forskare från andra delar av VTI, forskare utanför VTI samt representanter från avnämarna av forskningen, Trafikverket och entreprenörerna (representerade av Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna).
I uppstartsfasen (senast hösten 2016) kommer forskningsledaren anordna en inledande workshop för att kartlägga framtida frågor inom branschen och hitta nya infallsvinklar. Den inledande workshopen är också ett sätt att förmedla VTIs uttalade satsning på Kontraktsekonomi i transportsektorn.

Kontakt:
Johan Nyström, forskningsledare VTI, 08-555 365 07

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy