Skip to main content

Nya uppgifter om avregleringen inom inrikesflyg

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 12:57 CEST

Efter publiceringen av VTI:s rapport om att priset på inrikesflyg ökat under de senaste 15 åren har det framkommit att det behövs en förnyad analys. Nya uppgifter indikerar att priset på inrikes flygresor, tvärt emot slutsatserna i VTI:s rapport, har minskat åtminstone sedan år 2000.

Marknaden för inrikesflyg regelreformerades i juli 1992 med avsikt att öka konkurrensen och sänka biljettpriserna. VTI har på Konkurrensverkets uppdrag genomfört en sammanställning av de tidigare rapporter som utvärderat konsekvenserna av ett antal reformer som genomförts inom transportsektorn. En av dessa sektorer avser flygets marknadsöppning. Av VTI:s rapport (rapport 774, 2013) framgår bland annat inrikes flygpriser sedan år 2000 ökat med 120 procent, det vill säga, mer än fördubblats. Denna observation baseras på information från Statistiska Centralbyrån (SCB) som mäter prisutvecklingen i ett stort antal branscher över tiden, däribland flygets prisutveckling.

Efter publiceringen av VTIs rapport påtalades att det kan finnas problem med denna tidsserie över priser. VTI har därför kontaktat SAS som redovisat information om att deras priser minskade med cirka 10 procent mellan 2001 och 2012. Mellan 2007 och 2011 redovisade också Transportstyrelsen (då Luftfartsstyrelsen) indexuppgifter avseende priset på inrikes flygresor. Under denna period sjönk priset med nästan 20 procent. Med tanke på att konsumentpriser i allmänhet ökade med 16 procent mellan 2001 och 2011 indikerar detta att priset på inrikes flygresor, tvärt emot slutsatserna i VTI:s rapport, har minskat åtminstone sedan år 2000.

VTI har inte möjlighet att göra en heltäckande bedömning av vad som de facto inträffat med priset på inrikes flygresor under de senaste 10 till 15 åren. Olikheterna mellan indexserierna från SCB, SAS och Transportstyrelsen är emellertid tillräckliga för att indikera att en förnyad analys behöver göras på detta område. Det finns därför skäl att närmare undersöka vilka konsekvenser regelförändringar på denna och andra marknader har för prisutvecklingen. VTI beklagar att publiceringen av den aktuella rapporten kan ha försvårat förståelsen av utvecklingen på marknaden för inrikesflyg.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg och Borlänge.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy