Skip to main content

Öka användningen av bälte i buss

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2018 12:47 CEST

Få bussresenärer tar på sig bältet framför allt i regional linjetrafik.

Användningen av bälte i buss behöver bli bättre. Det visar en studie som VTI har tagit fram på uppdrag av Transportstyrelsen.

Skillnaden är stor beroende på vilken bussresa det handlar om. Lägst bältesanvändning finns i regional linjetrafik med 27 procent. I kommersiell linjetrafik tar 50 procent av resenärerna på sig bälte och i beställningstrafik 92 procent.

– Bussresenärerna får olika mycket information och uppmaningar om att ta på sig bältet beroende på vilken typ av resa de gör. Utrop görs vanligast i bussar i beställningstrafiken, men mer sällan i regional linjetrafik, säger Anna Anund, forskningschef på VTI.

Faktorer som påverkar bältesanvändning är resenärens ålder, tidigare erfarenhet av säkert bussåkande, vägunderlaget och när resan sker. Hur bussresenären ser på säkerhet rent allmänt spelar också en roll.

Ett ökat bältesanvändande är starkt kopplat till såväl sätets som bältets utformning och kvalitet. Bälten kan vara för korta, för långa, ofräscha och svåra att ta på. Det bidrar i stor grad till att de inte används, men även till att signalera att de inte är så viktiga.

En anledning till att inte ta på bältet kan vara stress. Resenären är rädd att inte hinna få av sig bältet i tid. Vidare upplevs det som ologiskt att ena gången stå i bussen under en resa och nästa gång vid resa på samma sträcka få sitta med kravet att vara bältad. Konsekvensen blir att den som reser inte känner att bältet är viktigt.

Det är en omöjlig uppgift för föraren att veta om resenärerna har bälte på sig och det finns dessutom en okunskap i vad lagen kräver.

Nästan alla allvarliga olyckor sker när bussar välter och det farligaste momentet är att kastas ut ur fordonet. Då kan bältet vara skillnaden mellan liv och död.

Studien ger flera rekommendationer för ökad bältesanvändning. Informationen till bussresenärerna behöver bli bättre. Se över bälteslagen och inför kontroller så att lagen efterlevs. Ge förarna stöd, både för att öka bältesanvändningen hos dem själva och för att de i sin tur ska kunna få resenärerna att ta på sig bältet. Bättre bälten och mer genomtänkt design på bussarnas säten kan också bidra, men även att ge tydliga signaler till resenärerna om vad som gäller kring bältesanvändning.

VTI notat 16-2018 Bälte i buss – observationsstudie av användande och resenärers perspektiv

Kontakt: Anna Anund, projektledare för studien, anna.anund@vti.se, 013-20 43 27.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.