Skip to main content

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

körsimulator

transportforum

sjöfart

Delvis privata infrastrukturprojekt håller sig oftare inom ramarna

Delvis privata infrastrukturprojekt håller sig oftare inom ramarna

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 08:13 CET

Regeringen har tillsatt en kommitté för att utreda alternativa sätt att finansiera större offentliga infrastrukturinvesteringar. VTI har skrivit en underlagsrapport för första delbetänkandet, som presenteras av regeringen i början av mars, och bjuder in till seminarium om ämnet i Stockholm den 15 mars.

VTI gör nu krocktester med cykel

VTI gör nu krocktester med cykel

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 10:34 CET

Hur utför man krocktester med cykel? Detta och annan cykelforskning kan ni prata om med forskare Anna Niska i VTI:s monter på Cykelmässan i Göteborg 3-5 mars.

VTI får fortsatt uppdrag att kartlägga sjö- och luftfartens kostnader

VTI får fortsatt uppdrag att kartlägga sjö- och luftfartens kostnader

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 10:26 CET

Regeringen har gett VTI fortsatt uppdrag att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om sjö- och luftfartens samhällsekonomiska kostnader. VTI-forskarna ska uppdatera kunskapsunderlag och ta fram siffror för bland annat kostnader för olyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan.

Flertalet vägmarkeringsmaterial blir inte godkända

Flertalet vägmarkeringsmaterial blir inte godkända

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 07:34 CET

På VTI finns kompetens inom olika typer av mätningar för att fastställa vägens tillstånd. Bland annat testar forskarna olika vägmarkeringsmaterial som måste vara certifierade för att användas av statliga väghållare i Sverige, Norge och Danmark. Nya studier visar att flertalet material inte uppfyller de grundläggande kraven.

Simulatorträning ger bättre insikt om egen körförmåga

Simulatorträning ger bättre insikt om egen körförmåga

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 07:12 CET

Att kunna bedöma sin körförmåga korrekt kan vara avgörande för att äldre bilförare ska köra säkert. Resultaten av en VTI-studie visar att simulatorbaserad träning kan användas för att förbättra förmågan att bedöma sin körförmåga och att återkoppling spelar en viktig roll.

Användare positiva till alkolås efter rattfylleri

Användare positiva till alkolås efter rattfylleri

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 06:30 CET

En ny enkätstudie visar att de flesta svarande som använt alkolås efter rattfylleri upplever en förbättrad hälsosituation ett tag efter rattfylleri­händelsen. Många är nöjda med möjligheten att kunna fortsätta köra bil, men efterfrågar förbättringar av systemet. Resultaten presenteras den 10 januari på Transportforum, session 12.

​​​Straffrätten är inte anpassad för självkörande fordon

​​​Straffrätten är inte anpassad för självkörande fordon

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 06:30 CET

Vems ansvar är det om en självkörande bil orsakar en olycka? När autonoma fordon börjar köra på våra vägar är det viktigt att lagar och regler är avpassade och användbara. I en VTI-studie har forskare utrett förutsättningarna för straffrättsligt ansvar när det gäller självkörande fordon på väg.

Höga partikelhalter i tunnlar kan minskas

Höga partikelhalter i tunnlar kan minskas

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2017 07:10 CET

En ny VTI-studie visar att äldre tågtyper orsakar mer utsläpp av partiklar i järnvägstunnlar än nyare tåg. I vägtunnlar går det att minska de grova partiklarna genom dammbindning, förbättrade beläggningar och minskad dubbdäcksanvändning.

VTI studerar ADHD och bilkörning i simulator

VTI studerar ADHD och bilkörning i simulator

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 07:05 CET

Väljer förare med ADHD en högre hastighet jämfört med förare utan ADHD? Kan enklare simulatorer användas för att studera hur ADHD påverkar körförmågan? Ett forskarteam lett av VTI söker svaret på frågorna i en pågående simulatorstudie.

Pressinbjudan Transportforum 2017

Pressinbjudan Transportforum 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 10:36 CET

Välkommen på pressträff 9 och 10 januari. I januari är det återigen dags för Transportforum, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen äger rum 10 och 11 januari på Konsert & Kongress samt i lokaler i centrala Linköping.

Synfältsbortfall behöver inte betyda sämre körförmåga

Synfältsbortfall behöver inte betyda sämre körförmåga

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 08:34 CET

VTI har på uppdrag av Transportstyrelsen tagit fram en simulatorbaserad testmetod för att bedöma körförmågan hos personer med synfältsbortfall. I en nyutkommen rapport beskriver forskarna den godkända metoden som börjat användas för tester under året.

Fordonsprovning nu med kvalitetsstämpel på VTI

Fordonsprovning nu med kvalitetsstämpel på VTI

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 08:43 CET

På VTI har det länge funnits möjligheter att testa ombyggda och direktimporterade fordon när det gäller buller och bromsar. Sedan i höstas har provningen ackrediterats och kan numera fås med kvalitetsstämpel.

Mobil i bil – många åsikter men hur stor är användningen?

Mobil i bil – många åsikter men hur stor är användningen?

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 09:16 CET

Det finns mycket åsikter och påståenden om mobilanvändning under bilkörning, men för att få mer kunskap ska forskare på VTI genomföra en objektiv studie om ämnet.

Betalar trafiken sina egna kostnader?

Betalar trafiken sina egna kostnader?

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 11:28 CET

Personbilstrafiken betalar mer än vad den kostar samhället medan både den tunga vägtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken betalar mindre. Inrikesflygets avgifter är i huvudsak inriktade på att täcka flygplatsens kostnader. Det innebär att långväga internationellt flyg enbart betalar en liten del av de kostnader som utsläppen förorsakar.

​​Bättre resandestatistik ger bättre kollektivtrafik

​​Bättre resandestatistik ger bättre kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 06:51 CEST

​Hur kan vi bli bättre på att använda resandestatistik för att skapa en attraktivare kollektivtrafik i våra städer och landsbygder? På Persontrafikmässan i Göteborg 18-20 oktober kan du lyssna på forskare Roger Pyddoke som talar om detta aktuella ämne.

Konkurrens ger lägre pris på tågbiljetter

Konkurrens ger lägre pris på tågbiljetter

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2016 05:50 CEST

En ny studie visar att konkurrensen på järnväg mellan SJ och MTR Express har lett till lägre biljettpriser. På sträckan Stockholm–Göteborg har priset minskat med i genomsnitt 13 procent.

Lektioner i sparsam körning ger effekt

Lektioner i sparsam körning ger effekt

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 09:22 CEST

Hur mycket utbildning en körskoleelev får i miljötänkande och sparsam körning varierar mellan olika körskolor. En studie visar att de elever som fått mer utbildning i sparsam körning också kör mer miljövänligt, med mindre bränsleförbrukning.

VTI värd för konferens inom trafikpsykologi

VTI värd för konferens inom trafikpsykologi

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 07:05 CEST

VTI har i samarbete med trafiksäkerhetscentrumet SAFER fått förtroendet att arrangera den sjunde upplagan av världens största internationella konferens inom trafikpsykologi, ICTTP7. Konferensen anordnas på Lindholmen i Göteborg, augusti 2020.

​​Hur mäter man effekter av ett automatiserat transportsystem?

​​Hur mäter man effekter av ett automatiserat transportsystem?

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2016 07:10 CEST

Automatiseringen har stor potential att förändra transportsystemet på ett positivt sätt, men det finns osäkerhet kring hur samhället påverkas. För att veta behöver man kunna mäta, men metoder saknas. I ett nytt projekt ska forskare därför ta fram förslag på nya mått och mätmetoder.

Vinterdäck: Små skillnader i väggrepp på våt asfalt

Vinterdäck: Små skillnader i väggrepp på våt asfalt

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2016 08:28 CEST

​Forskare på VTI har undersökt hur väggreppet på våt asfalt under vinterförhållanden försämras med ålder och slitage för olika typer av vinterdäck. Det visade sig att broms- och styrprestanda för dubbdäck och nordiska däck på barmark är praktiskt taget likvärdiga.