Skip to main content

Positiv trafiksäkerhetsutveckling i personbilar

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 11:24 CEST

Sverige lyfts fram som ett gott exempel i Europa när det gäller minskningen av antalet omkomna i samband med olyckor med personbil.

European Transport Safety Council (ETSC) har nyligen kommit ut med en rapport som studerar trafiksäkerhetsutvecklingen för personbilar. VTI rapporterar årligen in antalet skadade och omkomna i trafiken till ETSC i Bryssel som studerar trafiksäkerhetsutvecklingen ur olika aspekter för 32 europeiska länder. I rapporten lyfts Sverige fram som ett positivt exempel speciellt när det gäller minskningen av antalet omkomna i personbil.

ETSCs rapport fokuserar på hur utvecklingen för omkomna i personbilar har sett ut sedan 2001. Resultaten visar att för de 32 länder som jämförs har antalet omkomna i personbil i genomsnitt minskat med drygt sju procent årligen. Spanien, Lettland tillsammans med bland annat Sverige lyfts fram som goda exempel där den årliga minskningen är större genomsnittet.

ETSC skriver i ett pressmeddelande att trafiksäkrare bilar, bättre infrastruktur och lägre hastigheter är en förklaring till Sveriges positiva resultat.

- I Sverige följer vi årligen tio indikatorer för att se hur trafiksäkerheten utvecklas i relation till de mål som finns för år 2020. En av dessa indikatorer handlar om säkra personbilar och där ser vi en mycket positiv utveckling säger Anna Vadeby på VTI, som representerar Sverige i PIN-panelen (expertpanelen) för ETSC.

I Sverige omkom totalt 260 personer i vägtrafikolyckor i Sverige under förra året vilket är 25 personer färre än 2012 och det lägsta antalet omkomna på årsbasis i modern tid. Jämfört med medelvärdet för 2006-2008 har antalet omkomna minskat med 40 procent. Det framgår av ”Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen inom vägtrafik 2013” som ges ut av Trafikverket och som tagits fram av en analysgrupp där VTI medverkar.

Rapporten visar att antalet omkomna bilförare minskat med nästan 50 procent mellan 2006 och 2013 och att antalet omkomna fotgängare minskat med cirka 20 procent. 

Läs PIN-rapporten här
Läs Trafikverkets analys här
Kontakt Anna Vadeby

Bild: VTI/Hejdlösa Bilder

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy