Skip to main content

PressinbjudanTransportforum 8-9 januari 2014

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 13:29 CET

Den 8-9 januari 2014 är det dags för Transportforum, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen äger rum på Konsert & Kongress samt i lokaler i centrala Linköping.

Hela transportsektorn samlas för kunskapsutbyte och kontaktskapande under två välfyllda dagar.
Transportforum som arrangeras för 31:a gången invigs av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Inför konferensen arrangeras flera pressträffar varav den första den 7 januari, alltså dagen före själva konferensen.

Pressträff tisdag den 7 januari 2014
Klockan: 14.00–16.00
Plats: Spegelsalen, Konsert & Kongress

• Mobilanvändning på cykel (session 22)
Katja Kircher, VTI.

 Åtgärder för en säkrare cykling (session 24)
Jenny Eriksson/Anna Niska, VTI.

 Mobility management – viktig del i parkeringsstrategifrågan (session 54)
Caroline Mattsson, Trivector.

 Säkrare skolvägar i Norrköping (session 60)
Helena Hellsten, Helsäker konsult.

• Trygg och säker skolskjuts i Linköping (session 60)
Jennie Eriksson, Occas.

• Motorcyklister och hastigheter (session 61)
Nils Petter Gregersen, VTI.

• Trafiksäkerheten i Sverige - årsammanställning över omkomna och svårt skadade 2013
Staffan Widlert, Henrik Olars, Transportstyrelsen.

Pressträff onsdag 8 januari 2014
Klockan: 08.30–09.30
Plats: Pressläktaren, plan 2, Konsert & Kongress

• Kapacitet i järnvägstrafiken (session 9)
Magnus Whalborg, Trafikverket.

• Pris- och betalsystem i kollektivtrafiken (session 10)
Stenerik Ringqvist, X2 AB.

• Trygghet på villagator (session 13)
Lisa Sakshaug/Emilia Whalberg, Tyréns.

• Resvanor för kvinnor och män – vad har hänt senaste åren (session 41)
Mats Wiklund, Trafikanalys.

• Marknadsöppning inom kollektivtrafiken – första två åren (session 48)
Maria Melkersson, Trafikanalys.

• Bullersamordningens första två år - sammanfattning (session 51)
Johanna Bengtsson-Ryberg, Naturvårdverket.

Pressrummet
Till medias förfogande finns pressrummet, på plan 2 i Konsert & Kongress med följande utrustning: 2 datorer, projektor, OH/filmduk, ISDN/internetuppkoppling samt låsbara skåp.

Mer information
Mer information om Transportforum 2014 och dess program finns också på www.vti.se/transportforum.

Förra året firade vi 30 år. Händelsen till ära tog vi fram en video som en tillbakablick i vår historia.


Kontakta gärna undertecknad för mer information angående pressbevakning.

Välkommen!
Med vänliga hälsningar
Andreas Schander
Pressekreterare VTI
013- 20 42 08, 070-921 82 86
andreas.schander@vti.se

#tforum14

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy