Skip to main content

Små simulatorer sätter spår

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2015 07:47 CEST

Intresset för simulatorer i mindre storlek blir allt större. Järnvägsskolan i Ängelholm är en av de skolor i Sverige som ska utbilda framtidens lokförare med en ny tågsimulator som är utvecklad av VTI.

– Det som är speciellt med små simulatorer är att de är billiga. Oftast används betydligt större system men här kan man börja i litet format och sedan bygga på med fler system, säger Mats Lidström, forskningsingenjör på VTI.

VTI har en lång erfarenhet av simulatorer. På VTI i Linköping finns två stora simulatorer och i Göteborg ytterligare en. Dessa tre är så stora att testföraren sitter och kör i en riktig bil- eller lastbilskupé. Där kan mer omfattande forskningsprojekt genomföras med hög realism men ibland är det fördelaktigt med små simulatorer som är portabla.
VTI har jobbat intensivt för att ta fram ett simulatorprogram som passar för tågsimulering. Och även om det har tagits fram någon enstaka simulator i mindre format tidigare är det först nu som det har tagit fart.

Nytt signalsystem
Nu har VTI även siktet inställt på tågsimulatorer. Järnvägsskolan i Ängelholm har just nu 35 elever som utbildas till lokförare. 

– Vi vill testa olika metoder med simulatorn för att kunna göra utbildningen så effektiv som möjligt, säger Peter Olsson som är en av tre lärare på Järnvägsskolan i Ängelholm.
Studenterna delas upp i två grupper, en grupp som först läser teori och sedan gör praktiska övningar med simulatorkörning medan en annan grupp blandar både teori och praktik samtidigt.

– VTI jämför i ett pågående forskningsprojekt olika utbildningsupplägg för att se hur de skiljer sig åt. Resultatet kommer att presenteras i höst, säger Georg Abadir Guirgis som är forskningsassistent på VTI.

Inom den svenska järnvägstrafiken kommer det så kallade ERTMS-systemet att införas, vilket är ett helt nytt signalsystem. I dag är systemet infört på pilotbanorna Ådals-, Botnia-, Haparanda- samt Västerdalsbanan.

– Framtida lokförare måste utbilda sig på det nya signalsystemet och redan nu kan studenterna i Ängelholm lära sig grunderna i eftersom vi har med det i mjukvaran, säger Georg Abadir Guirgis.

Behov av fler simulatorer
VTI använder i stort sett samma mjukvara i båda stora och små simulatorer oavsett om det gäller körning på väg eller räls.

– Det är en väldigt stor styrka att vi har utvecklat en mjukvara som i grunden är densamma i alla simulatorer, den kan användas till både tåg och bil, från den allra största simulatorn till den minsta, säger Mats Lidström.

Förutom Mats Lidström och Georg Abadir Guirgis på VTI har också Björn Peters från VTI stor delaktighet i arbetet kring tågsimulatorer. Björn Peters har även arbetat med bilsimulatorer inom trafikmedicinsk forskning där småskaliga simulatorer skulle kunna användas i större omfattning.
Hinner ni med att ta fram simulatorer om efterfrågan ökar?

– Vi ser att det finns ett behov och skulle efterfrågan öka så skulle vi klara av att hantera det, säger Mats Lidström.

FAKTA:
ERTMS (European rail traffic management system) är ett EU-gemensamt signalsystem. Det är ett standardiserat säkerhetssystem för järnvägar med syftet att möjliggöra effektiv gränsöverskridande tågtrafik. Det nya signalsystemet ska införas på hela Sveriges järnväg. Trafikverket ansvarar för införandet som beräknas vara fullt infört i Sverige år 2035. Med dagens system, ATC (Automatic train control), måste det bytas lok och förare när gränser passeras. Med ERTMS infört inom EU kan samma lok och förare passera gränserna då det används samma system.

Kontaktuppgifter Björn Peters

Kontaktuppgifter Georg Abadir Guirgis

Kontaktuppgifter Mats Lidström

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Bifogade filer

PDF-dokument