Skip to main content

Svensk trafiksäkerhet sprids internationellt

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2018 06:51 CEST

Sverige är ett föregångsland när det gäller trafiksäkerhet och VTI:s forskning har bidragit till att säkerheten ökat. I VTI:s uppdrag ligger att sprida forskningsresultat till andra länder och att ta del av vad som görs för att öka trafiksäkerheten globalt. VTI anordnar därför konferensen Road Safety on Five Continents, i år i Sydkorea.

Varje år dödas 1,24 miljoner personer i trafiken världen över. Många länder har kommit långt i arbetet med att förebygga trafikolyckor men det finns fortfarande mycket att göra. Sverige ses som en förebild i trafiksäkerhetsarbetet, bland annat genom Vision Zero.

– VTI:s forskning bidrar på många sätt till att trafiksäkerheten har ökat stort i Sverige de senaste decennierna, exempelvis via forskning kring bilbarnstolar, förarbeteende, oskyddade trafikanter och hastigheter. Trafiksäkerheten börjar uppmärksammas allt mer i andra länder och vi kan bidra med vår kunskap men även lära av andra, säger Tomas Svensson, generaldirektör för VTI.

För 18:e gången arrangerar VTI konferensen Road Safety on Five Continents (RS5C) i maj 2018. Konferensen anordnas i samarbete med Sydkoreas trafiksäkerhetsmyndighet, KOTSA och Sydkoreas ministerium för transport och infrastruktur, MOLIT. Konferensen samlar forskare och praktiker från hela världen för att de ska kunna dela med sig av och ta del av kunskap inom trafiksäkerhetsområdet.

Trafiksäkerhet vid naturkatastrofer ett aktuellt ämne

RS5C är en bred trafiksäkerhetskonferens med traditionella ämnen som förarbeteende, fordonsutveckling, infrastruktur, modellering, förarutbildning, alkohol och droger i trafiken.

– I år har vi också några nya spännande ämnen exempelvis en specialsession om trafiksäkerhet vid naturkatastrofer, vilket är ett aktuellt ämne i många länder, säger Anna Vadeby, forskare på VTI och huvudansvarig för konferensen.

Konferensen innehåller i år ungefär 110 föredrag inom 10 ämnesområden. Organisationskommittén har fått in över 150 förslag, intresset är stort och växer för varje konferens.

– Vi ser några trender som ökar. Ett område som lyfts allt oftare är säkerheten för oskyddade trafikanter och speciella grupper, exempelvis barn. Ett annat aktuellt ämne är förstås automatisering av fordon, säger Anna Vadeby.

– En session som jag tycker verkar extra intressant handlar om en studie där samma enkätfrågor sänts ut i ett 30-tal länder i olika delar av världen. Enkäten handlar bland annat om förarbeteende, upptäcktsrisk vid hastighetsöverträdelser och alkohol. Föredragen kommer säkerligen vara intressanta för många som arbetar med trafiksäkerhet.

Första gången hölls konferensen i Sverige 1987, därefter har den anordnats i 13 olika länder på fem kontinenter för att få ett så brett internationellt deltagande som möjligt. I år går RS5C av stapeln 16-18 maj på Jeju Island i Sydkorea. En av huvudtalarna är Dr. Young Tae Kim, generalsekreterare för International Transport Forum (ITF) som ligger under OECD.

Om VTI

VTI är ett oberoende forskningsinstitut som lyder under Näringsdepartementet med uppdraget att bedriva forskning inom väg- och transportområdet. I uppdraget ligger att sprida forskningsresultaten både nationellt och internationellt.

Mer om RS5C

Kontakt: Anna Vadeby Tel: 013-20 42 34

Foto: Mostphotos

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.