Skip to main content

Sverige behöver längre och tyngre godstransporter

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 08:46 CET

Längre och tyngre transportfordon skulle lösa flera både ekonomiska och miljömässiga problem. Men för det krävs lagändringar och nu ska VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, undersöka vad som krävs för att längre och tyngre transporter ska kunna bli lagliga i Sverige.

– Reglerna för den tunga trafiken bör ändras så att det blir tillåtet att köra med längre och tyngre transportfordon. Det blir både ekonomiskt och klimatmässigt effektivare, säger Sogol Kharrazi, forskare på VTI.
 
HCT (High Capacity Transport) är ett begrepp för längre och tyngre godstransporter. I dag är den maximala tillåtna längden på lastbilar som kör på svenska vägar 25,25 meter, den maximala vikten är 60 ton. Med de så kallade HCT-fordonen, som i dag är olagliga på det svenska vägnätet, skulle flera problem lösas. Forskare på VTI anser därför att reglerna bör ändras så att sådana fordon kan användas i Sverige.
 
Transportsystemet behöver bli effektivare
Transportsektorn står inför utmaningar som att minska energiförbrukningen och begränsa negativ miljöpåverkan. Därför finns det ett stort intresse för att öka effektiviteten i det svenska transportsystemet. HCT kan vara lösningen som skulle innebära stora fördelar både ekonomiskt och miljömässigt.
 
VTI har lång erfarenhet av att forska om effektivare transporter med tung trafik. Och flera tidigare försök i Sverige med tyngre och längre transporter har fallit väl ut. Nu har VTI fått ytterligare ett uppdrag som kan göra Sverige till Europas ledande aktör inom transportindustrin.
 
Lärdomar från andra länder
I projektet som VTI nyss startat ska forskarna bland annat se över reglerna och kontrollen av tillgången på HCT-fordon.
– Här har vi länder som Australien, Kanada och Nya Zeeland att dra lärdomar i från. De länderna har haft ett framgångsrikt tillvägagångssätt just kring regler och kontroller, säger Sogol Kharrazi.
 
Finansiering från Vinnova
I det nyligen påbörjade projektet, som samordnas av VTI, ingår även Transportstyrelsen, Trafikverket, Chalmers tekniska högskola, Volvo Group Trucks Technology, Scania och Parator Industri AB. Projektet ska pågå till slutet av 2016. Den totala budgeten är 15,2 miljoner kronor. Av dessa kommer 7,4 miljoner kronor från innovationsmyndigheten Vinnovas satsning "Fiffi" inom Programmet för fordonsstrategisk forskning och innovation.

Kontakt
Sogol Kharrazi, forskare, VTI
Tel. +46 13 20 41 60
 
Fotograf: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder AB

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy