Skip to main content

Symboler i vägbanan borde standardiseras inom Norden

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 15:46 CEST

Forskare på VTI menar att det borde finnas utrymme för att standardisera symbolerna i vägbanan inom Norden. Detta skulle kunna ge ett mer enhetligt intryck där trafikanterna känner igen och förstår informationen samtidigt som utläggningen av symbolerna skulle kunna förenklas.

Symboler i vägbanan används på liknande sätt i sju studerade länder – Danmark, Finland, Norge, Sverige, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Forskarna visar i sin studie på att främst följande symboler skulle kunna vara av intresse att standardisera vad gäller användning, utformning och mått:

  • körfältspilar
  • pilar för körfältsbyte
  • väjningsplikt
  • stopplikt
  • hastighetsbegränsning
  • vägnummer.

VTI publikation N27-2012

Kontakt
För mer information, kontakta
Carina Fors, forskningsingenjör, VTI

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare. Huvudkontoret finns i Linköping och lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy