Skip to main content

Trafiksäkerhetsprojekt på VTI får pengar från Skyltfonden

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2012 14:23 CET

Fyra trafiksäkerhetsprojekt på VTI har beviljats bidrag från Skyltfonden, en fond som stödjer projekt inom trafiksäkerhetsområdet där trafikanterna snabbt ska få nytta av forskningen.

Projekten är:

Potensmodellen applicerad på hastigheter hos enskilda fordon, Anna Vadeby

SMADIT:s långsiktiga effekt – ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv, Susanne Gustafsson

Framtagning av riskkurva för alkohol baserat på svenska förhållanden, Åsa Forsman

Simulatorbaserad metod för mätning av individers körförmåga, Jan Andersson

Fakta om Skyltfonden

Pengarna i Skyltfonden kommer från den avgift som den som vill ha en personlig registreringsskylt på sitt fordon betalar. En personlig skylt kostar 6 000 kronor varav 5 400 kr avsätts till Skyltfonden. Fondens medel användas främst till att stödja projekt inom trafiksäkerhetsområdet som snabbt kommer trafikanterna till nytta. Trafikverket delar ut medel ur fonden två gånger per år.

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anna Vadeby, forskare, VTI, tel. 013-20 42 34

Susanne Gustafsson, utredare, VTI, tel. 013-20 41 32

Åsa Forsman, forskare, VTI, tel. 013-20 42 79

Jan Andersson, forskningschef, VTI, tel. 013-20 42 64

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare. Huvudkontoret finns i Linköping och lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge.