Skip to main content

Tunga trafikens hastiget inget undantag

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 13:26 CEST

En person omkom i Tranarpsolyckan tidigare i år. En olycka som var den största masskrocken i Sveriges historia. Nu träffas nationella och regionala aktörer från myndigheter, företag och det civila samhället för att diskutera olyckan och trafiksäkerhet i stort.

– Den tunga trafikens hastigheter vid olyckan var inte något undantag, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

Det var i januari tidigare i år som 71 fordon, 38 lastbilar och 33 personbilar, var inblandade i masskrocken på Tranarpsbron där en person omkom. Anna Vadeby deltar på ett seminarium om olyckan där hon pratar om den tunga trafikens hastigheter generellt sett på vägar liknande den vid Tranarpsolyckan.

Tylösandsseminariet som pågår 2 till 4 september har temat ”Hur bemästrar vi den mänskliga faktorn”. På seminariet möts nationella och regionala aktörer från myndigheter, företag och det civila samhället. Seminariet är en mötesplats för alla som jobbar för att uppnå Nollvisionen. Nollvisionens mål med allt trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken.

Nils Petter Gregersen, tillförordnad forskningschef på VTI, deltar också på seminariet där han pratar om ”Människan som aktiv och tänkande part i Nollvisionen”.

Välkommen att träffa oss och prata om aktuell forskning kring trafiksäkerhet.

Tylösandsseminariet är en trafiksäkerhetskonferens som arrangeras varje höst av Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF.

Tylösandsseminariets webbplats

Bild: Katja Kircher/VTI

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.