Skip to main content

Unikt nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik bildas

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 11:10 CET

Nu står det klart att VTI tillsammans med Lunds universitet och Malmö högskola kommer att leda ett nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik. Tanken är att arbetet inom centrumet startar vid årsskiftet.

– Det känns mycket positivt att VTI ingår i den här nya nationella satsningen. VTI har en lång tradition av forskning kring kollektivtrafik inom en rad olika forskningsområden och jag ser det här som ett kvitto på vårt framgångsrika arbete, säger Jonas Bjelfvenstam generaldirektör på VTI.

Verksamheten i centrumet kommer till en tredjedel att finansieras av Vinnova och Trafikverket, till en tredjedel av Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landstig och Region Skåne och till en tredjedel av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI.

– Detta initiativ är ett bra svar på utmaningen om ett hållbart transportsystem i våra storstadsområden. Med forskning i samverkan kan utveckling och förvaltning av kollektivtrafiken stimuleras. Effektiviteten och kundnyttan behöver öka, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm i ett pressmeddelande från Vinnova.

Spela en viktig roll

Kollektivtrafikbranschen har enats om ett fördubblingsmål som innebär att antalet resor med kollektivtrafik ska fördubblas och på sikt ska man också påtagligt öka marknadsandelen jämfört med andra transportslag. Etableringen av ett nationellt centrum är tänkt att få en central roll i arbetet med att förbättra kollektivtrafiken och centrumet innebär att branschen blir ytterligare delaktiga inom kollektivtrafikforskningen. Verksamheten kommer att baseras på forskning och innovation och ska bidra till och ge drivkraft åt samverkan mellan olika aktörer inom kollektivtrafikområdet.

– Jag är övertygad om att centrumet kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av hållbara urbana transportsystem, en investering som med säkerhet kommer att betala tillbaka sig flera gånger om. Vår uppgift blir att bedriva tvärvetenskaplig forskning i världsklass genom samproduktion och kunskapsuppbyggande för attraktiv kollektivtrafik, säger Karolina Isaksson, forskare på VTI.

Dynamisk forskningsmiljö

Det nationella kunskapscentrumet kommer geografiskt att placeras i Lund på Medicon Village. Det betyder också att det blir en del av en stadsutveckling som inkluderar nya intressanta kollektivtrafiklösningar. Fullt utbyggt kommer centrumet att ha ett 30-tal forskare och branschforskare/industridoktorander.

– Vår vision är att Sverige blir ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsområden, säger Karolina Isaksson, VTI.

Kontakt

För mer information, kontakta:
Karolina Isaksson, forskare, VTI

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare. Huvudkontoret finns i Linköping och lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy