Skip to main content

Ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv. En intervjustudie.

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 14:31 CET

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, är en metod med syfte att minska antalet återfall i rattfylleribrott. I studien som redovisas i VTI rapport 773 har 14 misstänkta alkoholrattfyllerister djupintervjuats om sin uppfattning och erfarenhet av SMADIT. Sammantaget tycker informanterna att detta är en bra metod i arbetet att förhindra onykter körning.

SMADIT-metoden innebär att polisen erbjuder misstänkta rattfyllerister att så snabbt som möjligt komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård om de vill ha hjälp med att komma till rätta med sitt missbruk. En enkätundersökning till samtliga 21 polismyndigheter visar att mindre än hälften av alla misstänkta rattfyllerister erbjuds hjälp genom SMADIT. Av dem som erbjuds hjälp tackar ungefär en fjärdedel ja till ett samtal med socialtjänst eller beroendevård.

För de misstänkta rattfylleristerna som intervjuats har själva händelsen med den onyktra körningen och dess följder inneburit en vändpunkt i livet, en nystart med ett sundare liv. De flesta har helt valt bort alkoholen. Även informanternas familjerelationer och pressade livssituationer har blivit bättre. Majoriteten av informanterna tror inte att de kommer att köra onyktra i framtiden.

Informanternas berättelser visar att polisens bemötande är mycket viktigt eftersom de flesta upplevde att de befann sig i en skambelagd situation. Därför var polisens vänlighet och förståelse betydelsefull och kan möjligen ha bidragit till att man tackade ja till polisens erbjudande om samtal med socialtjänst/beroendevård. Det finns även andra faktorer som kan ha påverkat detta beslut. Det gäller framför allt informantens alkoholvanor, där det i flertalet fall handlar om ett mer eller mindre långvarigt alkoholmissbruk, och där man upplever att man genom SMADIT får en chans att göra en vändpunkt i livet och ta tag i sina problem.

I studien framkommer några förslag som skulle kunna innebära en förbättring av SMADIT-metoden. Det handlar bland annat om att polisen alltid ska ge tillräcklig och korrekt muntlig information samt överlämna den skriftliga informationsfoldern med kontaktuppgifter till lokal socialtjänst/beroendevård. Foldern kan ge den misstänkte rattfylleristen en chans att eventuellt själv ta kontakt med socialtjänst/beroendevård och bör därför ges även till de personer som vid bevisprovtagningen frias från misstanke om rattfylleri. Det framkommer även att det är viktigt att en person som har svarat nej till SMADIT blir tillfrågad ytterligare en gång vid ett annat tillfälle.

VTI rapport 773

Mer information: Susanne Gustafsson

Foto: Hejdlösa Bilder

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg och Borlänge.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera