Skip to main content

VTI analyserar användning av teknisk utrustning i bilen – uppdrag från regeringen

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 11:38 CET

VTI har idag fått i uppdrag av regeringen att analysera vilka åtgärder som kan vara effektiva för att minimera trafikfarlig användning av teknisk utrustning under körning. Uppdraget ska redovisas den 1 april 2012.

– Trafiksäkerheten kan förbättras med tekniska hjälpmedel, men fel använt kan den till och med försämras. Eftersom undersökningar visar att förbud har begränsad effekt för trafiksäkerheten, måste vi se vilka andra åtgärder som kan vidtas, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

VTI har tidigare under året sammanställt relevant forskning om mobiltelefonanvändning och bilkörning på uppdrag av regeringen. I rapporten har man också sammanställt erfarenheter från länder som tidigare infört förbud mot mobiltelefonanvändande under körning.

Sammanställningen visar att förarens körprestation försämras av att använda mobiltelefon. Ingen forskning tyder på att det är farligare att prata i handhållen telefon än att använda handsfree. Uppgifter som kräver manuell och visuell uppmärksamhet, som att skriva ett sms eller slå ett telefonnummer, leder till ouppmärksamhet hos föraren. Detta resulterar i minskad kontroll över fordonet och en ökad risk för att föraren missar viktiga händelser i trafiken. Studier från andra länder visar att införandet av ett förbud mot användande av handhållen mobiltelefon leder till en minskad användning under ungefär ett år varefter användningen återgår till samma nivå som innan förbudet. Ett förbud har alltså begränsad effekt för ökad trafiksäkerhet.

Utifrån forskningssammanställningen ska VTI nu gå vidare genom att analysera vilka åtgärder som skulle kunna vara möjliga för att hindra trafikfarlig användning av teknik i fordon.

Fotograf, Katja Kircher

VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige. VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy