Skip to main content

VTI forskar om den mänskliga faktorn

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 07:00 CEST

Många trafikolyckor inträffar sannolikt för att förare är ouppmärksamma på grund av olika faktorer. En stor studie på VTI ska ta reda på mer om hur vi kan mäta faktorer som exempelvis sömnighet.

– För att förebygga att olyckor inträffar på grund av att förare inte är tillräckligt uppmärksamma eller vakna så behöver vi djupare förståelse av vilka faktorer som är betydelsefulla och går att mäta, säger Anna Anund, forskare på VTI.

Vid experiment i VTI:s körsimulator kommer forskare från VTI, Volvo Cars och Mälardalens högskola att göra omfattande studier som innefattar mätningar av elektriska signaler i hjärnan (EEG). Målet är att hitta ett sätt att mäta hur sömnighet och kognitiv belastning påverkar förare och att förstå hur de samverkar.

– Vi vill se om det går att mäta kognitiv belastning med hjälp av fysiologiska mätningar, till exempel att föraren är ouppmärksam och tänker på annat än bilkörning, säger Anna Anund.

Målet är även att ta hänsyn till skillnader inom och mellan individer. När det gäller mätningar av hjärnaktivitet kommer forskarna att försöka utreda om det finns en skillnad mellan lokal och regional sömnighet i olika delar i hjärnan och även identifiera i vilka områden i hjärnan förändringar sker.

Studien innefattar flera försök i VTI:s körsimulator i Linköping med sammanlagt ett sextiotal försökspersoner, både dagtid och på natten.

– Studien är en av de mest omfattande vi gjort i en körsimulator på VTI och definitivt det största när det gäller forskning om sömnighet, säger Anna Anund.

Projektet är finansierat av Fordonsstrategisk Forskning och Innovation från Vinnova. VCC håller i projektet i nära samarbete med VTI och Mälardalens högskola. Försöken startar sent i höst och beräknas vara klara under våren nästa år. Projektet ska vara avslutat om två år.

Mer information: Anna Anund, tel:  013-20 43 27

Foto: VTI/Katja Kircher

 

Bli försöksperson 

På VTI behöver vi alltid försökspersoner i olika projekt. Kan du tänka dig att ställa upp som försöksperson i någon av våra studier? Anmäl dig via vår hemsida: Intresseanmälan

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy