Skip to main content

VTI gör nu krocktester med cykel

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 10:34 CET

Hur utför man krocktester med cykel? Detta och annan cykelforskning kan ni prata om med forskare Anna Niska i VTI:s monter på Cykelmässan i Göteborg 3-5 mars.

De flesta cykelolyckor är singelolyckor, och för att ta reda på vilken betydelse höjd och körställning har för skadeutfallet har forskare på VTI nyligen genomfört krocktester med cyklar för första gången.

– Går det att överhuvudtaget genomföra krocktester med cykel? Vi visste inte det innan vi inledde studien, säger Anna Niska, forskare på VTI. Men svaret är ja. På Transportforum i januari 2017 redogjorde hon för resultaten.

Forskarna fokuserade på två typer av olyckor, plötsligt stopp och undanstyrning av framhjul, som bland annat simulerar halka. Testerna genomfördes med krockdocka i 15 kilometer i timmen, 25 kilometer i timmen och vid stillastående. Resultaten visar att plötsligt stopp generellt ger det kraftigaste slaget i marken, och ju högre sitthöjd det är på cykeln, desto kraftigare blir slaget.

Elcykeln är tyngre med en annan tyngdpunkt och har därmed lägre risk att slå runt. Man kan också se att framåtlutande ställning (som på racercyklar) ger något ökad risk för att slå i huvudet först, medan traditionella damcyklar resulterar i fler fall där höft och axel tar i före huvudet. En ny rapport med fler resultat kommer inom kort.

Länsförsäkringsbolagens forskningsfond finansierar projektet och har gjort en film om krocktesterna, se här.

Möt oss i monter D03:11 på Cykelmässan i Göteborg 3-5 mars, så får du veta mer om vad vi forskar om på VTI när det gäller cykling

Kontakt: Anna Niska 013 20 40 48

Foto: VTI

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.