Skip to main content

VTI söker administrativ chef/ekonomichef

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 12:23 CEST

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) är en uppdragsmyndighet med ca 200 anställda och omsätter ca 190 Mkr. VTI är en kvalitetscertifierad uppdragsmyndighet inom Näringsdepartementets ansvarsområde med kontor i Linköping, Stockholm, Borlänge och Göteborg. Tjänsten är placerad vid huvudkontoret i Linköping.

Arbetsuppgifter
Du är avdelningschef vid VTI:s administrativa avdelning och tillika ansvarig för ekonomienheten. Till avdelningen hör även en personalenhet och IT-enhet.  Antalet medarbetare vid avdelningen är 13. Ditt övergripande ansvarsområde inkluderar både ekonomisk som finansiell styrning, förvaltning och uppföljning, kompetensförsörjning, personaladministration, registratur och IT samt fastighetsfrågor.  

Du har ett direkt personal- och budgetansvar för ekonomienheten. Du ansvarar för institutets ekonomisystem samt ekonomifunktion som omfattar redovisning, bokslut, årsredovisning, budgetunderlag, prissättning, upphandling, budget, resultatuppföljning, prognos, rapportering av EU-projekt, ekonomiska analyser och projektdatabas. Du har även en controllerfunktion mot en av våra forskningsavdelningar. I arbetet ingår också att ge strategiskt och praktiskt stöd till organisationens medarbetare i ekonomistyrningsfrågor och projektredovisning.

I rollen som administrativ chef är du direkt underställd generaldirektören.

Din profil
För rollen som administrativ chef söker vi dig som kan tillämpa dina ledaregenskaper och aktivt bidra med värdefull insikt från tidigare arbeten, till exempel i offentlig verksamhet. Du har ekonomisk högskoleutbildning med inriktning mot redovisning. Ledarskapsmeriter är ett krav, du bör också ha flerrig erfarenhet av att ha lett och utvecklat ekonomifunktioner på strategisk nivå. Vidare har du vana av att arbeta med ekonomistyrning och förändringsarbete i projektform och eventuellt också från konsultrollen. Erfarenhet från avdelningens övriga arbetsområden är en fördel.

Du som antar utmaningen är en skicklig strateg som skapar långsiktiga och hållbara lösningar som kan delas upp i hanterbara steg. Det är lika viktigt att du kan inspirera och motivera dina medarbetare att arbeta mot tydligt kommunicerade mål. Som person är du driven, kommunikativ, noggrann och besitter en mycket god samarbetsförmåga.

Mer information
Ytterligare information lämnas av generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, telefon 013-20 42 10. Fackliga representanter är Leif Sjögren, SACO, och Anette Ohlqvist, ST, vilka du når via VTI:s växeln 013-20 40 00.

Ansökan    
Välkommen med din ansökan med CV, betygskopior och andra handlingar du önskar åberopa, märkt med "Administrativ chef/ekonomichef", dnr 2012/0458-12 senast den 28 september 2012. Skicka ansökan till: VTI, Personalenheten, 581 95 Linköping.

Alternativt via e-post till vti@vti.se.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare. Huvudkontoret finns i Linköping och lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy