Pressmeddelanden 2 träffar

Media-no-image

Bly från köksblandare i dricksvatten

Pressmeddelanden   •   2011-06-21 14:05 CEST

Höga blyhalter i dricksvatten är en hälsorisk och frågan om blyutfällning från mässingsarmaturer i dricksvatten har på senare tiden uppmärksammats. VVS Företagen som representerar Sveriges VVS installatörer, anser det vara otillfredsställande att produkter som är typgodkända inte uppfyller Boverkets byggregler.

Media-no-image

Bly från kökskranar i dricksvatten

Pressmeddelanden   •   2011-03-15 09:18 CET

VVS Företagen, som är en branschorganisation som representerar Sveriges VVS-installatörer, anser att det är mycket otillfredsställande att produkter som är typgodkända inte uppfyller samhällets krav, i detta fall kraven i Boverkets byggregler. Höga blyhalter i dricksvatten är en hälsorisk. Att göra installationer för dricks-vatten av god kvalitet är en av branschens viktigaste uppgifter.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.