Skip to main content

150 miljoner kronor investeras i Wasabröds knäckebrödsbageri i Filipstad

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2009 13:33 CEST

Wasabröds ägare Barilla har beslutat investera cirka 150 miljoner kronor under en 4 till 5-årsperiod i knäckebrödsbageriet i Filipstad. Steg för steg kommer hela produktionen från kvarnar och degmaskiner till förpackningslinjerna att moderniseras.

– Vi är världens största knäckebrödsbageri och har bakat knäckebröd sedan 1930-talet. Kunskapen och erfarenheten att göra världens finaste knäckebröd finns här. Men vi måste ständigt fortsätta att förbättra oss och investera för framtiden. Nu har vi fått positivt besked från våra ägare Barilla om vårt utvecklingsprogram, säger Tommy Mohlin, fabrikschef Wasabröd Filipstad.

– Jag har fullt förtroende för Wasabröd i Filipstad och deras förmåga att vara en plattform för framtida tillväxt. Därför ger vi klartecken för framtida investeringar och utvecklingsprogrammet, säger Massimo Potenza, CEO för Barilla G. e R. Fratelli.

Cirka 150 miljoner kronor kommer att investeras under en 4 till 5-årsperiod. Alla produktionslinjer kommer att omfattas, från kvarnar och degmaskiner till förpackningslinjerna. Resultatet kommer att bli ökad produktionskapacitet med 25 procent, ökad effektivitet, förbättrad arbetsmiljö och att produktionen i framtiden kommer att bli mer miljövänlig.

Utvecklingsprogrammet innebär inte några förändringar i personalstyrkan idag men personalbehovet kommer att minska i framtiden, med start under 2010. Prognosen är att under hela 4 till 5-årsperioden kommer personalbehovet att minska med cirka 100 tjänster, men samtidigt kommer sammantaget ungefär 50 personer att gå i pension. Det betyder att i storleksordningen 10 personer per år kan komma att varslas de närmaste åren.

– Inga varsel läggs alltså idag men jag förstår dem som känner oro över risken att förlora jobbet. Samtidigt är jag glad över utvecklingsprogrammet som är ett bevis på Barillas tro på Filipstadsbageriets framtid, avslutar Tommy Mohlin.

För mer information och kommentarer, kontakta:
Tommy Mohlin
Fabrikschef, Wasabröd Filipstad
073-429 08 40

Wasabröds affärsidé är att göra och sälja innovativa och nyttiga knäckebrödsprodukter på utvalda marknader. Wasabröds huvudkontor ligger i Stockholm. Produktion av knäckebröd sker i värmländska Filipstad och i Celle, Tyskland. I Hamar, Norge bakas flatbröd.