Skip to main content

M/S Västan som ny efter totalrenovering

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2012 09:00 CEST

Såväl skrov och däck som maskineri, el, brandsläcknings- och livräddningssystem har renoverats i den omfattande livstidsförlängning som Waxholmsbolagets äldsta fartyg Västan genomgått under vintern. Resultatet är ett tystgående, vibrationsfritt fartyg med 60 % lägre bränsleförbrukning och en vacker yta med öppnare däck och nytt café i försalongen. Västan är åter i trafik måndag 16 juli.

Den 112 år gamla Västan har under vintern genomgått en omfattande och livstidsförlängande renovering som har gjort fartyget till ett av de mest miljöanpassade, säkra och bekväma i skärgårdstrafiken. Västan, som övertogs av Waxholmsbolaget 1937 och motoriserades 1953, har fått en nytt vibrationsfritt diesel-elektriskt maskineri som minskar bränsleförbrukningen med 60 % och kraftigt reducerar fartygets avgasutsläpp. En värmepump har också installerats vilket gör oljeförbrukningen avsevärt mindre vid varmhållningen vintertid när fartyget ligger upplagt.

– Västan har fått förlängt liv och är nu dessutom en förebild ur miljösynpunkt, säger Tom Thureborg, teknisk chef och projektledare på Waxholmsbolaget.

Västan byggdes år 1900 som ångfartyget Nya Svartsjölandet. I Waxholmsbolagets regi har hon både agerat slitstark godsbåt och kört sommarresenärer på en mängd olika trader i skärgården. Den genomgående moderniseringen och ombyggnaden av Västan är upphandlad och genomförd av Simrishamns Varv AB. Nu är denna representant för Waxholmsbolagets långa tradition och historia snart tillbaka i trafik, bekvämare, säkrare och vackrare än någonsin.

Passagerarkomforten på Västan har förbättrats kraftigt i och med upprustningen. Nya handikappanpassade toaletter har installerats på alla däck. Förutom den vibrationsfria motorn har fartyget dessutom fått ny propelleraxel och propeller som bidrar till en tystare och mer stabil reseupplevelse. För att ytterligare minska motorljudet vid resa och samtidigt förbättra säkerheten ombord har Västan buller- och brandisolerats.

– Från att ha varit ett slitet fartyg med buller- och vibrationsproblem kommer Västan kunna erbjuda sina passagerare och besättningar tysta och vibrationsfria resor framöver, säger Tom Thureborg.

Renoveringen innebär dessutom ett säkrare fartyg. Ett nytt elsystem har installerats tillsammans med ett uppgraderat navigationssystem och ny autopilot samt radarutrustning. Allt kontrolleras direkt från bryggan med hjälp av ett nytt manöversystem och ger därför fartygets befälhavare full kontroll över allt som sker ombord. Västans brandsäkerhet är också kraftigt förbättrad med ett helt nytt larmsystem och släckning med vattensprinklers. Även livräddningssystemet är utbytt.

Trots alla tekniska finesser har man inte glömt bort inredningen. Stora delar av skrovet är nytt, liksom ett öppnare promenaddäck, soldäck och akterskepp. Inne har Västan fått ett nytt café i försalongen samt en till ursprunget återställd aktersalong.

För mer information se relaterat dokument eller kontakta Tom Thureborg, teknisk chef Waxholmsbolaget, 08-614 64 57.

Waxholmsbolaget grundades 1869. Allt sedan dess har vi trafikerat Stockholms skärgård varenda dag året runt, från Arholma i norr till Landsort i söder. Idag är vi en del av Stockholms läns landsting, där vi har i uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken. Det betyder att vi går i reguljär linjetrafik året runt. Sammanlagt transporterar vi över 4 miljoner passagerare och 7 000 ton gods per år.