Skip to main content

Taktil skyltning hjälp för synskadade

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 16:13 CEST

Fem av Waxholmsbolagets fartyg har fått nya taktila skyltar inför sommarsäsongen. Skyltarna innehåller punktskrift, relieftext och symboler med tydliga kontraster. Målet är framför allt att skapa trygghet ombord för resenärer med nedsatt syn, men också att förenkla för personer med annat modersmål än svenska.

Som ett av de första kollektivtrafikbolagen i Sverige började Waxholmsbolaget sätta upp taktila skyltar ombord på prov 2012. Inför sommarens högsäsong är nu de snabbgående fartygen Viberö, Värmdö, Vånö, Väddö och Vaxö försedda med skyltarna, som både innehåller punktskrift, relieftext och symboler. Skyltarna talar bland annat om var man hittar livvästar och toaletter ombord, var man får sitta med husdjur och om dörrar inte får öppnas under färd. Samtidigt som resenärer med nedsatt syn i större mån än innan kan klara sig själva ombord innebär symbolspråket också att utländska turister och personer med annat modersmål än svenska hittar lättare ombord.

– Att våra fartyg ska vara tillgängliga för alla som vill resa i skärgården är viktigt för oss. Man ska känna sig trygg ombord oavsett förutsättningar, säger Göran Malmsten, trafikchef på Waxholmsbolaget.

Den taktila skyltningen är ännu ett led i Waxholmsbolagets arbete med tillgänglighet. Fartygen i bolagets flotta har breda landgångar, tillgängliga toaletter och få höga trösklar. Ombordpersonalen finns dessutom alltid nära till hands ifall en resenär behöver hjälp.

Arbetet med den taktila skyltningen har skett i nära samarbete med entreprenören Stockholms Sjötrafik AB, som driver många av Waxholmsbolagets helägda fartyg.

– Det känns särskilt roligt att vara leverantör när tillgänglighetsfrågor tas på allvar. Vi har till exempel tidigare utbildat all vår ombordpersonal i bemötande, säger Indrek Pöldma, operativ chef på Stockholms Sjötrafik AB.

Målet är att samtliga 20 skärgårdsfartyg i Waxholmsbolagets egna flotta ska vara försedda med taktila skyltar inför säsongen 2014.

För mer information kontakta Göran Malmsten, trafikchef på Waxholmsbolaget, 08-686 17 72 eller Lisa Lindqvist, kommunikatör på Waxholmsbolaget, 08-686 17 75.

Waxholmsbolaget grundades 1869. Allt sedan dess har vi trafikerat Stockholms skärgård varje dag året runt, från Arholma i norr till Landsort i söder. Idag är Waxholmsbolaget en del av Stockholms läns landsting, där vi har i uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken. Det betyder att vi går i reguljär linjetrafik året runt. Sammanlagt transporterar Waxholmsboalget över 4 miljoner passagerare och 7 000 ton gods per år.