Skip to main content

Tre rederier kör skärgårdstrafiken

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2015 15:49 CET

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har idag beslutat att uppdra till tre leverantörer att bedriva den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård. Blidösundsbolaget AB, TRSM Group 1, samt Utö Rederi AB kommer från och med april 2016 att bedriva trafik inom sex olika trafikområden från Arholma i norr till Landsort i söder.

I uppdraget ingår att driva och förvalta landstingets (Waxholmsbolagets) egna fartyg men även att tillhandahålla eget tonnage eller att anlita underleverantörer.

Leverantören får ersättning utifrån utförd trafik och målet är att öka antalet resande i skärgården, att behålla en hög kundnöjdhet samt effektivisera verksamheten.

Följande tre leverantörerer har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden för Trafiknämnden:

Blidösundsbolaget AB inom område norr- och innerskärgården,
TRSM Group 1 inom område norra och södra mellanskärgården
Utö Rederi AB inom område södra samt sydöstra skärgården

- Waxholmsbolagets trafik garanterar en levande skärgård för besökare, näringsliv och boende. Jag är glad att vi med detta beslut kommer att kunna vidareutveckla trafiken och fortsätta att erbjuda en uppskattad och viktig trafik för resenärerna, säger Trafikförvaltningens tf förvaltningschef Ragna Forslund.

Totalt avtalsvärde ca 311 Mnkr/år med en något högre avtalskostnad det första avtalsåret då leverantören erhåller en ersättning för etablering.

Avtalstiden är 12 år och trafikstart är den 15 april 2016.

Frågor besvaras av Trafikförvaltningens presstjänst, 08 686 15 50

Waxholmsbolaget grundades 1869. Allt sedan dess har vi trafikerat Stockholms skärgård varje dag året runt, från Arholma i norr till Landsort i söder. Idag är Waxholmsbolaget en del av Stockholms läns landsting, där vi har i uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken. Det betyder att vi går i reguljär linjetrafik året runt. Sammanlagt transporterar Waxholmsboalget över 4 miljoner passagerare och 7 000 ton gods per år.