Skip to main content

Vårt välkända W jubilerar

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2013 11:00 CEST

Nu i vår firar Waxholmsbolagets välkända rederimärke 100 år. 1913 målades märket, formgivet av kände marinmålaren Jacob Hägg, för första gången på ångbåtarnas skorstenar.

Waxholmsbolagets historia är lång. Rederiet självt grundades redan 1869 ur dåvarande Djurgårds Ångfartygs-Bolag. 1913 var bolaget präglat av en anda av utveckling och expansion. NK:s grundare Joseph Sachs valdes in i bolagets styrelse och påpekade direkt att fartygens skorstenars svarta färg var trist – här borde man använda ytan till reklam!

Den tidens kände marinmålare Jacob Hägg fick uppdraget att formge ett rederimärke åt Waxholmsbolaget. Resultatet blev det skorstensmärke som än idag finns kvar i ursprunglig form på klassiska fartygen Storskär, Norrskär och Västan och som ligger till grund för Waxholmsbolagets flaggformade logotyp. Samtliga fartyg i Waxholmsbolagets egen flotta bär märket i uppdaterad form på sina skorstenar.

Vi firar vårt kära W i samband med starten för ångbåtssäsongen. 8 maj bjuder vi på festligheter på Strömkajen, kom förbi och hjälp oss fira!


Waxholmsbolaget grundades 1869. Allt sedan dess har vi trafikerat Stockholms skärgård varje dag året runt, från Arholma i norr till Landsort i söder. Idag är Waxholmsbolaget en del av Stockholms läns landsting, där vi har i uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken. Det betyder att vi går i reguljär linjetrafik året runt. Sammanlagt transporterar Waxholmsboalget över 4 miljoner passagerare och 7 000 ton gods per år.