Skip to main content

Varför P-märkning?

Blogginlägg   •   Maj 28, 2014 06:30 CEST

Efter att fuktproblem i enstegstätade putsfasader med träregelstomme uppdagades efterfrågade flera parter i branschen kvalitetssäkring i form av P-märkningsregler för putsfasader/ytterväggar. Därför har Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tagit fram dessa P-märkningsregler.

P-märkt byggsystem ska säkerställa god funktion och förebygga att problem och reklamationer uppkommer. De flesta varianter av ytterväggar, fasader och skikt i väggen ska kunna hanteras av dessa regler. P-märkt byggsystem avser konstruktionen och dess anslutningsdetaljer för avsedd användning. Byggsystemet ska kunna användas vid nyproduktion och/eller renovering av byggnader.
Reglerna omfattar både produkten (byggsystemet) och utförande (platsbyggande). P-märkning av den färdiga fasaden eller konstruktionen kräver att det görs av certifierad entreprenör.

P-märket är SP-koncernens eget kvalitetsmärke som återfinns på ett flertal produkter

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera